Sålt

Torpstigen 17

Gård 12 ha med bostadshus med permanentstandard, pool, charmig gäststuga, uthus med garage, förråd, vedbod och relaxavdelning. Ekonomibyggnaderna går lätt att anpassa för den som önskar ha djur på gården. Lusthus på en höjd med utsikt över den egna ängs- och skogsmarken. Båthus vid havet. Möjlighet att köpa till ytterligare ett torpställe samt separata skogsskiften. Det finns fina promenadvägar och gott om bär och svamp på skogsmarken.

Torpstigen 17
Startpris: 2 975 000 SEK , Högstbjudande
Typ: villa
Adress: Torpstigen 17
Byggår: 2010
Boyta: 35 kvm
Tomtarea: 121 895 kvm
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Anna Svensson

tel: 0704-969310

email: anna@stadochland.se

12 ha gård i Herräng

Lantligt boende i Herräng med båthus.

Gård 12 ha med bostadshus med permanentstandard, pool, charmig gäststuga, uthus med garage, förråd, vedbod och relaxavdelning. Ekonomibyggnaderna går lätt att anpassa för den som önskar ha djur på gården. Lusthus på en höjd med utsikt över den egna ängs- och skogsmarken. Båthus vid havet. Möjlighet att köpa till ytterligare ett torpställe samt separata skogsskiften. Det finns fina promenadvägar och gott om bär och svamp på skogsmarken.

Byggnad

Byggnadsår:
2010

Avlopp:
Enskilt avlopp

Vatten:
Kommunalt/enskilt sommarvatten

KOSTNADER
 • Antal personer i hushållet: 7

 • Boendekalkyl: Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

INTECKNINGAR
 • Inteckningar: 3

 • Totalt belopp: 78 000 SEK

Taxeringsvärdet byggnader

721 000 SEK

Taxeringsvärde mark

315 000 SEK

Summa taxeringsvärde

1 036 000 SEK

Fastighetsuppgifter

Besiktning och undersökningsplikt

Då säljaren i detta fall är ett dödsbo och fastigheten har ett flertal äldre byggnader, så kommer säljaren att friskrivas från ansvar för eventuella s.k. dolda fel och brister i fastigheten. För din trygghet är det extra viktigt att du som intressent, själv eller med hjälp från anlitad sakkunnig, besiktigar fastigheten noga innan bud avges och köp genomförs. Besiktningsprotokoll finns att ta del av.

Jakt

Jakträtten är upplåten på 1 år i taget fr.o.m. den 1/7-2017 med en månads uppsägning.

Servitut väg

Denna fastighet kommer att belastas av ett vägservitut till förmån för Hensvik 1:80.

Fiske

Fiskerätt i sjön Blåkaren och i viken vid Kalkhusudden. Se Hensvik Fs:7 på bifogad karta.

Driftskostnader

Driftskostnader per år: Elförbrukning: 20.000 kr Renhållning: 1.410 kr (13 hämtningar/sommar) Slamtömning: 1.100 kr (1 gång/år) Försäkring: 2.180 kr Väg: 600 kr Sotning: ca. 700 kr Underhåll: 2.000 kr Totalt 27.990 kr per år (7 personer sommarsäsong)

Övriga rättigheter och belastningar
 • Planer och bestämmelser: Hensvik 2:12 Mfl, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19840823)

 • Rättigheter last: Avtalsservitut: Elledning mm

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Trädfällningsförbud Enl 110 § Byggnadslagen, Schaktningsförbud (Beslutsdatum: 19840628)

 • Samfällighet: Norrtälje Hensvik S:2 (Vägmark)

 • Rättigheter last: Avtalsservitut: Kraftledning

 • Samfällighet: Norrtälje Hensvik S:3 (Notgistplats)

 • Rättigheter last: Officialservitut: Utrymme (Hensvik ga:12 för avstyckade tomterna gällande väg, brygga och strand)

 • Samfällighet: Norrtälje Hensvik S:5 (Lastageplats Rönnaren)

 • Rättigheter last: Officialservitut: Utrymme (Hensvik ga:13 för avstyckade tomterna gällande VA)

 • Samfällighet: Norrtälje Hensvik S:6 (Fiskeplats Brommaren)

 • Samfällighet: Norrtälje Hensvik S:8 (Grund)

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Avtalsrättighet Elledning mm

 • Samfällighet: Norrtälje Hensvik S:9 (Ön)

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Avtalsrättighet Kraftledning

 • Samfällighet: Norrtälje Hensvik S:14 (Avloppsdike)

 • Samfällighet: Norrtälje Hensvik S:15 (Grund)

 • Samfällighet: Norrtälje Hensvik Fs:7 (Fiske)

 • Samfällighet: Norrtälje Hensvik S:4 (Notgistplats)

 • Rättigheter last: Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Avtalsrättighet Väg

 • Övriga rättigheter och belastningar: Hensvik ga:12 innebär att brygga, badplats vid sjön Blåkaren är upplåten till fritidshustomterna Hensvik 1:151-154, samt vägen till dessa tomter.