Orkebo

Tillfälle att köpa en obebyggd jordbruksfastighet med bra läge utanför Tierp! Fastigheten är belägen i närheten av Strömsberg och har längre tillbaks varit bebyggd med både bostadshus och ekonomibyggnader men består idag enbart av skog och åkermark. Här finns möjlighet att skapa ett nytt gårdscentrum utifrån egna intressen. Väck Andersbo till liv igen med både djur och människor! Gården har en samlad ägofigur och uppgår enligt taxeringsvärde till ca 8 ha, varav ca 5 ha välväxt skog resterande ca 3 ha åker och betesmark. Enligt uppskattning från Skogsstyrelsen uppgår virkesinnehåll till ca 2000 m3sk, Laserskanningen utfördes 2010. Fastigheten får besökas på egen hand och säljs i befintligt skick. Spekulant bör själv noggrant kontrollera alla uppgifter och noga undersöka fastigheten före lämnat bud.

Orkebo
Typ: Lantbruk
Adress: Orkebo
Totalareal: 7,90 ha
Driftkostnad: 400 SEK
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Susanne Berglund Aléx

tel: 0704-978474

email: susanne@stadochland.se

Arkivbild
Skallbo, Tierp 8 ha
Vacker glänta vid Andersbo
Arkivbild
Arkvibild
Utsikt över landskapet
Vid Strömsbergs bruk

Obebyggd jordbruksfastighet i Strömsberg, 8 ha

Tillfälle att köpa en obebyggd jordbruksfastighet med bra läge utanför Tierp! Fastigheten är belägen i närheten av Strömsberg och har längre tillbaks varit bebyggd med både bostadshus och ekonomibyggnader men består idag enbart av skog och åkermark. Här finns möjlighet att skapa ett nytt gårdscentrum utifrån egna intressen. Väck Andersbo till liv igen med både djur och människor! Gården har en samlad ägofigur och uppgår enligt taxeringsvärde till ca 8 ha, varav ca 5 ha välväxt skog resterande ca 3 ha åker och betesmark. Enligt uppskattning från Skogsstyrelsen uppgår virkesinnehåll till ca 2000 m3sk, Laserskanningen utfördes 2010. Fastigheten får besökas på egen hand och säljs i befintligt skick. Spekulant bör själv noggrant kontrollera alla uppgifter och noga undersöka fastigheten före lämnat bud.

Areal

Betesmark

Areastorlek : 1,0 ha

Åkermark

Areastorlek : 1,0 ha

SKOGSMARK

Areastorlek : 5,0 ha

Taxeringsvärde mark

418 000 SEK

Fastighetsuppgifter

Jakt

Jakträtt övergår till köparen i samband med tillträde av fastigheten.

Ledningsgata

Vattenfall har lämnat in en ansökan om nätkoncession för linje (inlämnad till Energimarknadsinspektionen december 2017) för att anlägga en ny ledningsgata mellan Älvkarleby och Dannemora. Tillstånd förväntas att ges inom 2 år. Ledningen kommer att anläggas parallellt med den gamla ledningen. För Skallbos del är ledningsgatan tänkt att gå väster om den gamla, vilket innebär att ledningsgatan flyttas ca 20 meter västerut. Antalet stolpar på fastigheten beräknas till ca 1-2 stolpar. Intrångsersättning utgår i samband med att avtal skrivs med Vattenfall. Den gamla ledningen kommer att rivas och viss del av ledningsgatan blir återigen skogsmark. Se bifogad fil, MKB.

Besiktning och undersökningsplikt

Fastigheten säljs i befintligt skick.

Övriga rättigheter och belastningar
  • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20120524)

  • Rättigheter last: Avtalsservitut: Starkströmsledning mm - Se beskrivning

  • Rättigheter last: Ledningsrätt: Starkström

  • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Avtalsrättighet Starkströmsledning mm