Sålt

Bragby 55 - Västergärde gård

29 hektar gård. Gårdscentrum ligger fint inbäddad på en lövträdsbevuxen holme i åkerlandskapet vid väg 55, ca 15 min söder om Uppsala. Mangårdshuset med 7 rum och kök i 1½ plan + källare (130+87 m2) är byggt 1955. Ekonomibyggnaderna är gamla men välskötta och fortfarande funktionella. 15 hektar bördig åker runt gårdscentrum och 12 hektar välväxt skog i ett separat skifte ingår i köpet. Hällristningar och en stensättning på gården vittnar om mänsklig närvaro sedan urminnes tider. VISAS IDAG (14 mars) kl 14:30 - 15:30 OBS !! Detta är sista visningstillfället och möjlighet att besiktiga egendomen innan budgivningen påbörjas. Välkommen !

Bragby 55 - Västergärde gård
Startpris: 6 000 000 SEK , Utgångspris
Typ: Lantbruk
Adress: Bragby 55 - Västergärde gård
Totalareal: 29,86 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708-133223

email: Johannes@StadochLand.se

Hällristningar och en stensättning på gårdscentrum vittnar om mänsklig närvaro sedan urminnes tider.
Gårdcentrum ligger vackert beläget på en holme i åkerlandskapet nära väg 55 mellan Uppsala och Enköping.
Nära till "Västergärde busshållplats" och påfart på väg 55, ca 15 km från Uppsala.
Mangårdshus i tidstypisk retrostil. Byggår 1955.
Gård nära Uppsala
Trästomme och läktad träfasad
1½ plan med hel källare. Nerfart till bil-garage
Sidoentré mot kök, gästrum/kontor och wc. Nedgång till pannrum, tvättstuga och torkrum i källaren
Mangårdshuset som är byggt i en för 50-talets landsbygd mycket tidsenlig stil avseende såväl arkitektur och planlösning som exteriör och interiör färgsättning och materialval har det mesta av sitt ursprung kvar. Den som gillar denna läckra 50-tals retro har här alla möjligheter att renovera och modernisera huset med bibehållen tidsanda.
Framför bostaden skymtar den gamla och väl fungerande jordkällaren
Mat-/Jordkällare med murat valv och timrad överbyggnad.
Mangården och fägården ligger åtskilda på gammalt och väl genomtänkt vis.
I magasinet och andra ekonomihus finns fortfarande en del gamla maskiner och redskap kvar. Här ses en kvarn för att mala säden till gröpe åt djuren.
Smedjan förlades ofta ett stycke från övriga hus för att undvika brandrisk.
Det gamla timrade lidret med hönshus är förmodligen gårdens nu äldsta byggnad.
Det gamla lidret i förgrunden. Väg 55 i bakgrunden.
Ladugård med murade väggar i sten och tegel och en höskulle av trä med tegeltak.
Loge/lada med stora portar. Bra som maskinhall.
Magasin med många utrymmen och funktioner. Förråd och planbotten för spannmål på övre planet. Visthusbod, snickarbod, vedbod ... m.m. på nedre planet.
Huvudentré med tak över förstubron.
Kök med många läckra detaljer kvar från husets ursprung.
Gästrum/Kontor med egen wc och ingång från husets gavel.
Sidoentré, grovingång, köksingång.... kärt barn har många namn.
Vardagsrum med parkettgolv
Beslag, skåpluckor, golv, räcken och andra inredningsdetaljer i välbevarad retrostil är från husets ursprung. Åter inne och eftertraktat av många.
Bakom dörren döljer sig källartrappan.
Sovrum/kammare på nedre planet.
Praktiska förråd under snedtaken på övre planet
Sovrum / Allrum på övre planet.
Wc / Bad på övre planet
Allrum / Sovrum med utgång till balkong med söderläge.
Sovrum på övre planet
Källartrapp från insidan
Källare med rotfrukts- och matförråd
Tvättstuga i källaren. "Här kan man slaska fritt".
Stora gavelrummet på övre planet.
Pannrum med kombi-panna för ved och el i källaren
Fastigheten består av två skiften. Det norra är obebyggt och domineras av skog. På det södra skiftet ligger gårdscentrum fint inbäddat på en lövträdsbevuxen holme i det öppna åkerlandskapet vid landsväg 55. Nära busshållplats och avfarten mot Wiks slott och folkhögskola vid Mälaren.
Överplan 3D
Överplan
Bottenplan 3D
Bottenplan
Källarplan 3D
Källarplan

29 hektar gård ca 15 km söder om Uppsala. Mangårdshus med 7 r o k i 1½ plan + källare. 130 m2 boyta. Gamla men välskötta ekonomibyggnader. 15 hektar bördig åker och 12 hektar välväxt skog.

29 hektar gård. Gårdscentrum ligger fint inbäddad på en lövträdsbevuxen holme i åkerlandskapet vid väg 55, ca 15 min söder om Uppsala. Mangårdshuset med 7 rum och kök i 1½ plan + källare (130+87 m2) är byggt 1955. Ekonomibyggnaderna är gamla men välskötta och fortfarande funktionella. 15 hektar bördig åker runt gårdscentrum och 12 hektar välväxt skog i ett separat skifte ingår i köpet. Hällristningar och en stensättning på gården vittnar om mänsklig närvaro sedan urminnes tider. VISAS IDAG (14 mars) kl 14:30 - 15:30 OBS !! Detta är sista visningstillfället och möjlighet att besiktiga egendomen innan budgivningen påbörjas. Välkommen !

BYGGNADER
 • Bostaden
  Allmän information
 • Byggår: 1955
 • Byggnadstyp: 1½ plan med hel källare
 • Antal rum: 7
 • Taxeringsvärde byggnad: 1 052 000 SEK
 • Byggnad: Mangårdshuset som är byggt i en för 50-talets landsbygd mycket tidsenlig stil avseende såväl arkitektur och planlösning som exteriör och interiör färgsättning och materialval har det mesta av sitt ursprung kvar. Den som gillar denna läckra 50-tals retro har här alla möjligheter att renovera och modernisera huset med bibehållen tidsanda. *** . Fastighetens bostadshus har inte använts för permanent boende sedan 2010 varför säljaren inte har gjort någon energideklaration. Som intressent bör du särskilt ange om du vill att säljaren ska ordna och bekosta en sådan i samband med ditt eventuella köp.
 • Boarea (BOA): 130 m²
 • Biarea (BIA): 87 m²
 • Boareauppgift enligt: Taxeringsinformationen
 • Mark: Morän
 • Grund: Betong
 • Taktyp: Tegel
 • Fasadtyp: Stående träpanel
 • Fönster: 2-glasfönster
 • Vatten: Djupborrad brunn
 • Avlopp: Avloppsbrunn med infiltration
 • Uppvärmning: El och ved - vattenburen värme
 • Skorstenstyp: Murad skorsten
 • TV/internet: Fastigheten är inte ansluten till fibernät/bredband.
 • Skatt: 7812

  • Ekonomibyggnader
   Allmän information
  • Taxeringsvärde byggnad: 458 000 SEK
  • Byggnads area: 625 m²
  • * Ladugård och loge - 366 m2 bya. Ladugårdsdelen har en stomme av sten och invändig takhöjd om ca 2,30m. en överbyggnad/skulle i trä under tegeltak. Logen är uppförd i vinkel mot ladugården. Trästomme under tegeltak. * Magasin med bodar - 106 m2 bya. Träbyggnad med tegeltak. Två plan. innehåller div bodar och magasinsutrymme. * Lider/hönshus - 72 m2 bya. Sannolikt gårdens äldsta byggnad och uppförd i timmer under tegeltak. * Smedja och traktorgarage - 61 m2 bya. Enkel träbyggnad med tegeltak. * Jordkällare - 28 m2 bya. Klassisk matkällare med murat valv och en timrad överbyggnad med tegeltak Uppgifterna om ekonomibyggnadernas byggnads-areor är hämtade från försäkringsbrevet.

  INTECKNINGAR
  • Inteckningar: 2

  • Totalt belopp: 40 000 SEK

  Areal

  SKOGSMARK

  Areastorlek : 12,0 ha

  Areastorlek : 2,0 ha

  Åkermark

  Areastorlek : 15,0 ha

  SMÅHUSMARK LANTBRUK

  Areastorlek : 0,5 ha

  Summa taxeringsvärde

  3 865 000 SEK

  Fastighetsuppgifter

  Arrende/nyttjanderätter

  15,7 ha åkermark är f.n. utarrenderad som sidoarrende men har sagts upp till upphörande den 31/12-18. Arrendet uppgår till 1300 kr/ha + moms. Köparen får därefter själv överenskomma med arrendatorn om pris och areal mm. för ett eventuellt fortsatt arrende.

  Stödrätter

  Stödrätterna disponeras f.n. av arrendatorn, men enligt arrendeavtalet skall dessa "utan ersättning återlämnas till jordägaren då arrendet upphör".

  Forn- och kulturlämningar

  Vid gårdscentrum finns registrerade fornlämningar i form av stensättning och hällristningar vilket vittnar om gårdens och ortens urgamla historia.

  Jakt

  Jakträtten ingår och tillfaller köparen på tillträdesdagen.

  Skogen

  Skogsmarken ligger i ett separat skifte någon km norr om fastigheten i övrigt. Någon skogsbruksplan finns inte då arealen produktiv skog endast är ca 12 hektar. Virkesvolymen uppgick till lite drygt 3000 m3sk vid skogsstyrelsens flygscanning för 7 år sedan och bör med hänsyn till avverkning och tillväxt idag kunna bedömas uppgå till ca 3300 m3sk. Som intressent bör du dock själv eller med anlitad sakkunnig besöka skogen och förvissa dig om det aktuella skogstillståndet innan bud avges.

  Skogsallmänning

  Fastigheten har 0,5 mantal i Hagunda häradsallmänning.

  Dikningsföretag

  Fastigheten har andel i ett dikningsföretag för gemensam avvattning av markerna. En rensning av de gemensamma dikena har nyligen skett vilket säljaren påtar sig kostnaderna för.

  Förvärvstillstånd

  Förvärvstillstånd krävs endast om köparen är juridisk person (bolag etc)

  Besiktning och undersökningsplikt

  Då säljaren i detta fall är ett dödsbo och att fastigheten är ett lantbruk med ett flertal äldre byggnader, så kommer säljaren att friskrivas från ansvar för eventuella fel och brister i fastigheten. Därför är det för din trygghet extra viktigt att du som intressent, själv eller med hjälp från anlitad sakkunnig, besiktigar fastigheten noga innan bud avges och köp genomförs.

  Försäljningssätt

  I samband med att intresseanmälan görs och bud avges skall du: * ange kontaktuppgifter till en bankreferens eller annan som kan styrka att din finansiering är ordnad eller att låneansökan har gjorts, * ange om ditt bud är förenat med något förbehåll/villkor för att gälla. (T.ex. att du ännu inte fått din låneansökan prövad eller att du vill göra ytterligare kontroller och besiktningar av fastigheten). Budgivaren skall snarast efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm helst bör vara klart innan bud lämnas för undvikande av s.k. svävarvillkor. 10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Om något villkor för köpets fullbordan trots allt skrivs in i köpekontraktet (s.k. svävarvillkor) så hålls handpenningen deponerad på ett klientkonto hos mäklaren i avvaktan på att dess villkor uppfylls. Tänk på att säljare alltid har s.k. "fri prövningsrätt" vilket innebär att denne fritt kan välja bort en köparintressent som visserligen har högst bud, men som samtidigt ställer krav som säljaren kan uppfatta som oönskade.

  Övriga rättigheter och belastningar
  • Planer och bestämmelser: 4 stycken Fornlämningar (Registreringsdatum: 20060912)

  • Rättigheter förmån: Avtalsservitut: Uppdämmning - Se beskrivning

  • Samfällighet: Uppsala Bragby S:1 Vägar

  • Samfällighet: Uppsala Hagunda Allmänning S:1 Skog

  • Rättigheter last: Officialservitut: Väg,avloppsledn

  • Planer och bestämmelser: Ramstalund, Grundvattenskydd (Beslutsdatum: 20010201)

  • Rättigheter last: Ledningsrätt: Tele

  • Rättigheter last: Avtalsrättighet Kraftledning

  • Rättigheter last: Avtalsrättighet Optokabel mm

  • Rättigheter last: Nyttjanderätt TELE

  FÖRSÄLJNINGSSÄTT Betalningsvillkor

  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.