Sålt

Övernuttö

43 hektar gård. Vackert belägen i Övernuttö by utmed Olandsån ca 10 km V om Östhammar. Bostad med 4 rum och kök i 1½ plan. Stort "bondkök" med vedspis och bakugn under murad kåpa. Kakelugnar i rummen. Ladugård och loge m.fl. äldre ekonomibyggnader samt ett f.d. mangårdshus med äldre bevarade interiöra detaljer. 27 ha produktiv skogsmark med övervägande ungskog. Ca 10 ha åker samt 6 ha bete och övrig mark. Markerna och läget får besökas på egen hand. Vänligen respektera säljarens önskan att boka tid för visning av byggnaderna med mäklaren. Köparen av denna fastighet erbjuds även köpa intilliggande fastigheten Övernuttö 3:1 om totalt 18,3 ha skog, 6,7 ha inägomark och 2,7 ha övrig mark (se bifogad skogsbruksplan). Förutom ett gammalt och avskilt beläget "Soldattorp", så är denna fastighet obebyggd. Det sammanlagda utgångspriset för egendomen, om även denna fastighet skall ingå är 3 750 000 kr.

Övernuttö
Startpris: 2 900 000 SEK , Pris
Typ: Lantbruk
Adress: Övernuttö
Totalareal: 41,29 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708-133223

email: Johannes@StadochLand.se

Skogsgård i Östhammar
Kammare med kakelugn
Sal / Vardagsrum med kakelugn
wc - dusch på nedre plan
wc på övre plan
Nedre plan
Övre plan
Nedre plan
Övre Plan

43 hektar gård. Vackert belägen i Övernuttö by utmed Olandsån ca 10 km väst om Östhammar. Bostad med 4 rum och kök i 1½ plan. Stort "bondkök" med vedspis och bakugn under murad kåpa. Kakelugnar i rummen. 27 ha produktiv skogsmark med övervägande ungskog. Ca 10 ha åker samt 6 ha bete och övrig mark.

43 hektar gård. Vackert belägen i Övernuttö by utmed Olandsån ca 10 km V om Östhammar. Bostad med 4 rum och kök i 1½ plan. Stort "bondkök" med vedspis och bakugn under murad kåpa. Kakelugnar i rummen. Ladugård och loge m.fl. äldre ekonomibyggnader samt ett f.d. mangårdshus med äldre bevarade interiöra detaljer. 27 ha produktiv skogsmark med övervägande ungskog. Ca 10 ha åker samt 6 ha bete och övrig mark. Markerna och läget får besökas på egen hand. Vänligen respektera säljarens önskan att boka tid för visning av byggnaderna med mäklaren. Köparen av denna fastighet erbjuds även köpa intilliggande fastigheten Övernuttö 3:1 om totalt 18,3 ha skog, 6,7 ha inägomark och 2,7 ha övrig mark (se bifogad skogsbruksplan). Förutom ett gammalt och avskilt beläget "Soldattorp", så är denna fastighet obebyggd. Det sammanlagda utgångspriset för egendomen, om även denna fastighet skall ingå är 3 750 000 kr.

BYGGNADER
 • Gula huset
  Allmän information
 • Byggår: 1771
 • Värdeår: 1929
 • Byggnadstyp: 1½ plan
 • Antal rum: 4
 • Taxeringsvärde byggnad: 322 000 SEK
 • Boarea (BOA): 130 m²
 • Boareauppgift enligt: Arean är uppskattad
 • Rumsbekrivning:

  Denna byggnad utgör fastighetens bebodda mangårdshus. Se bifogad planlösning samt fotografier.

 • Mark: Morän
 • Taktyp: Betongpannor
 • Fasadtyp: Stående träpanel
 • Fönster: Kopplade fönster
 • Bjälklag: Trä
 • Vatten: Djupborrad brunn
 • Avlopp: Enskilt avlopp - äldre system
 • Uppvärmning: Direktverkande el + ved
 • Skorstenstyp: Murad skorsten
 • Energiförbrukning: 7200
 • Antal personer i hushållet: 1
 • Beskrivning av kostnader: Den rel låga elförbrukningen kommer av att endast en person bor permanent i huset och att övervåningen delvis stått ouppvärmd. Vidare att en stor del av uppvärmningen kan ske med ved från egen skog.
 • Skatt: 3218

  • Röda huset
   Allmän information
  • Byggår: 1880
  • Byggnadstyp: 1½ plan i suterräng
  • Taxeringsvärde byggnad: 117 000 SEK
  • Byggnad: Äldre bostadsbyggnad med omodern standard och stora behov av renovering. Byggnaden har inte använts för permanent boende på länge men har fungerat väl för gäst- och fritidsbostad.
  • Boarea (BOA): 47 m²
  • Biarea (BIA): 153 m²
  • Boareauppgift enligt: Taxeringsinformationen
  • Rumsbekrivning:

   Denna byggnad har inte använts för boende på många år, men skulle efter renovering och modernisering kunna återställas till en mycket trevlig permanentbostad.

  • Mark: Morän
  • Taktyp: Taktegel
  • Fasadtyp: Stående träpanel
  • Fönster: Enkla fönster
  • Bjälklag: Trä
  • Vatten: Enskilt vatten
  • Avlopp: Enskilt avlopp
  • Uppvärmning: Ved och el
  • Skorstenstyp: Murad skorsten
  • Skatt: 878

   • Ekonomibyggnader
    Allmän information
   • Taxeringsvärde byggnad: 106 000 SEK
   • Byggnads area: 516 m²
   • * Ladugård och loge i en länga om tot 467 m2 enl. försäkringsuppgifter. Ladugården är uppförd i huggen sten med en skulle (överbyggnad) i trä. Äldre inredning för nötkreatur. Logen är timrad. Hela längan har plåttak. * En äldre förrådsbyggnad om 30 m2 med timmerstomme och tegeltak * Visthusbod om 30 m2 med timmerstomme och tegeltak. * Jordkällare med stenvalv och en träöverbyggnad med tegeltak * Bykstuga i trä med tegeltak. Belägen nära bron över Olandsån. Samtliga ekonomibyggnader är äldre och orationella men ger gården en fin karaktär och inramning.

   INTECKNINGAR
   • Inteckningar: 1

   • Totalt belopp: 46 000 SEK

   Areal

   Enligt Lantmäteriet uppgår den totala arealen till 41,2941 hektar (Varav Övernuttö 1:7 = 20,30 hektar och Övernuttö 2:4 = 20,99 ha). Enligt Skogsbruksplanen uppgår den totala arealen till 43,10 hektar (Varav produktiv skog = 27 ha. Inägomark = 11,9 ha och Övrig mark =4,1 ha) Enligt Taxeringsuppgifterna uppgår den totala arealen till 40 hektar. (Varav produktiv skog = 25 ha. Åker =10 ha och Bete = 5 ha).

   SKOGSMARK

   Areastorlek : 25,0 ha

   Åkermark

   Areastorlek : 10,0 ha

   Betesmark

   Areastorlek : 5,0 ha

   SMÅHUSMARK LANTBRUK

   Areastorlek : 0,3 ha

   Summa taxeringsvärde

   1 339 000 SEK

   Fastighetsuppgifter

   Förvärvstillstånd

   Fastigheten ligger inom s.k glesbygd enligt förvärvslagens definition. Därmed krävs formellt att köparen söker och erhåller förvärvstillstånd. Att bli beviljad förvärvstillstånd underlättas avsevärt om avsikten med köpet är att bosätta sig på fastigheten. Den som redan är bosatt inom glesbygd i samma kommun där fastigheten ligger, är undantagen från kravet på att söka förvärvstillstånd.

   Besiktning - Friskrivning

   Då fastigheten är taxerad som lantbruk och består av ett flertalet äldre byggnader som är i behov av underhåll och renovering samt att att säljarna själva inte kan bedömas känna till alla ev. brister i fastigheten, så kommer dessa att friskrivas från sitt ansvar för eventuella s.k. dolda fel eller brister i fastigheten. För din trygghet är det extra viktigt att du själv, eller med hjälp från anlitad sakkunnig, besiktigar fastigheten noga innan bud avges och köp genomförs.

   Arrende/nyttjanderätter

   Åkermarken är f.n utarrenderad. Avtalet löper med fem år i taget och avgiften är f.n. 10 000 kr/år. Innevarande arrendeperiod löper ut den 14 mars 2020. Köparen får själv avtala med arrendatorn om ev. uppsägning och/eller villkor för fortsatt arrende. Stödrätterna för fastighetens åkermark tillhör arrendatorn men skall överlåtas till markägaren om/när arrendet upphör.

   Jakt

   Jakten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Om köparen inte själv är intresserad av jakt, så kan en av säljarna med köparens tillåtelse tänka sig fortsätta jaga på fastigheten.

   Ytterligare mark

   Inom kort kommer sannolikt ytterligare ca 27 ha obebyggd skogs- och inägomark (Övernuttö 3:1) som gränsar till denna egendom också att kunna bli till salu.

   Skogsuppgifter

   Olandsån

   Olandsån var förut en viktig transportled som befors med pråmar och så sent som till 1850-talet kunde kustfartyg stäva ända upp till Gimo. Att padla från fastigheten till havet blir en lagom dagstur genom vacker Roslagsnatur. Fågellivet och även djurlivet längs ån är rikt. Olandsån mynnar i saltsjön invid orten Ledsundet med en idag ganska lång fors. Fastigheten har fiskerätt i ån och erlägger ca 3 500 kr per år för sin andel i Olandsåns samfällda dikningsföretag.

   Övriga rättigheter och belastningar
   • Samfällighet: Fastighetens andelar i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar är inte utredda och kan därför vara ofullständiga. Fastigheten har andel i vägsamfällighet och i Olandsåns dikningsföretag.