Sålt

Skillsta 107

Skillsta 107
Startpris: 5 600 000 SEK , Utgångspris
Typ: Lantbruk
Adress: Skillsta 107
Totalareal: 52,60 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708-133223

email: Johannes@StadochLand.se

Mangårdshuset har varit obebott under en längre tid och har mycket stora renoveringsbehov
Skogsgård i Skogs-Tibble
Mangårdshuset har varit obebott under en längre tid och har mycket stora renoveringsbehov
Hålet i kökets innertak är förorsakat av en fuktskada från badrummet som ligger rakt ovanför.
En igenväxt men skön trädgård med mycket fruktträd och gamla perenna-rabatter.
Bykstuga med förråd och bodar
Fastighetskarta (Notera att det även ingår ett friliggande åkerskifte vid vägen i riktning mot Skogs-Tibble kyrka).
En flygbild från den tid då fortfarande den gamla ladugården stod kvar.
Saxat från "Svenska gods och gårdar" från 1938. Notera att mangårdshuset anges vara uppfört 1934.

Gård med 50 hektar mark. Ca hälften utgörs av en virkesrik skog och den andra hälften är åker och bete mm. Vackert och lugnt beläget i Skogs-Tibble ca 20 km SV Uppsala. Äldre bostad med 4 rum och kök på ca 130 m2 boyta i 1½ plan. Stora renoveringsbehov.

BYGGNADER
 • Mangårdshuset
  Allmän information
 • Byggnadstyp: 1½ plan
 • Antal rum: 4
 • Taxeringsvärde byggnad: 482 000 SEK
 • Byggnad: Såväl vattentäkt som avloppsbrunn behöver ny-anläggas då de gamla är obrukbara.
 • Boarea (BOA): 129 m²
 • Boareauppgift enligt: Taxeringsinformationen
 • Rumsbekrivning:

  Se bifogad planskiss. Byggnaden är troligen uppförd på 1930-talet och har stora renoveringsbehov.

 • Grund: Torpargrund
 • Taktyp: Takpannor
 • Fasadtyp: Stående träpanel
 • Fönster: Kopplade fönster
 • Vatten: Grävd brunn
 • Avlopp: Enskilt avlopp
 • Uppvärmning: Spispanna och kakelugnar + direktel
 • Skorstenstyp: Murad skorsten
 • Skatt: 4920

  • Ekonomibyggnader
   Allmän information
  • Taxeringsvärde byggnad: 152 000 SEK
  • Byggnads area: 408 m²
  • ** Loge och lider med traktorgarage och magasin. Ca 400 m2 enl taxeringsuppgifterna. ** Bykstuga med förråd och bodar. ** Ängslada.

  INTECKNINGAR
  • Inteckningar: 7

  • Totalt belopp: 51 270 SEK

  • Kommentar till inteckningar: Samtliga pantbrev finns h

  Areal

  SKOGSMARK

  Areastorlek : 24,0 ha

  Areastorlek : 1,0 ha

  Åkermark

  Areastorlek : 21,0 ha

  Betesmark

  Areastorlek : 4,0 ha

  SMÅHUSMARK LANTBRUK

  Areastorlek : 0,1 ha

  Summa taxeringsvärde

  3 903 000 SEK

  Fastighetsuppgifter

  Arealredovisning

  * Enligt lantmäteriet uppgår fastighetens totalarealen till 52,6 hektar * Enligt taxeringsuppgifterna uppgår totalarealen till 50 hektar fördelat på 24 ha produktiv skog, 1 ha impediment, 21 ha åkermark och 4 ha betesmark. * Enligt den nyligen upprättade skogsbruksplanen uppgår totalarealen till 54,6 hektar. varav 26,4 ha är produktiv skog och 22,8 ha inägomark. Övriga 5,4 ha är obrukad mark, vägar och diken etc.

  Arrende/nyttjanderätter

  Åkermarken har hittills varit utarrenderad på ett år i taget för ca 1500:-/ha och år. I och med denna försäljning så upphör arrendet varför köparen får överta åkerbruket från tillträdesdagen.

  Stödrätter

  Arrendatorn som äger stödrätterna är villig att överlåta dessa till köparen då hans arrende nu upphör.

  Besiktning och undersökningsplikt

  Då säljaren i detta fall är ett dödsbo och att fastigheten är ett lantbruk med ett flertal äldre byggnader, så kommer säljaren att friskrivas från ansvar för eventuella s.k. dolda fel och brister i fastigheten. För din trygghet är det extra viktigt att du som intressent, själv eller med hjälp från anlitad sakkunnig, besiktigar fastigheten noga innan bud avges och köp genomförs.

  Jakt

  Jakträtten tillfaller köparen för kommande jaktår 18/19

  Skogsuppgifter

  Förvärvstillstånd

  Förvärvstillstånd krävs endast om köparen är juridisk person (bolag och liknande.)

  Forn- och kulturlämningar

  Det finns 11 st registrerade Fornlämningar på fastigheten.

  Övriga rättigheter och belastningar
  • Samfällighet: Uppsala Hagunda Allmänning S:1. - 0,5 oförm. mantal

  • Rättigheter last: Officialservitut: * Väg. * Väg. * Vattentäkt och vattenledning.

  • Rättigheter förmån: Avtalsservitut Dämning