Sålt

Danmarks-Krisslinge 1:5 (3 st åkerskiften)

Ca 35 ha åkermark i 3 skiften öster om Danmarks kyrka. *** Skifte A: ca 9,1 ha. Prisidé 1 525 000 kr. *** Skifte B: ca 11,4 ha + en ängslada. Prisidé 1 975 000 kr. *** Skifte C: ca 15,2 ha, Prisidé 2 600 000 kr. ( - Skiftena säljs var och en för sig, eller tillsammans - )

Danmarks-Krisslinge 1:5 (3 st åkerskiften)
Startpris: 6 000 000 SEK , Utgångspris
Typ: Lantbruk
Totalareal: 35,50 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708-133223

email: Johannes@StadochLand.se

Arkivbild. Från samma område.
Arkivbild. Från samma område.
Arkivbild. Från samma område.
35 ha bördig åkermark på Uppsalaslätten
"Skifte A": Det norra skiftet uppgår till ca 9,1 hektar varav ca 8,8 ha är registrerat som produktiv åker.
"Skifte B": Det mellersta skiftet uppgår till ca 11,4 hektar varav 10,94 ha är åker enligt länsstyrelsens mätning.
"Skifte C": Det södra skiftet uppgår till ca 15,2 hektar varav 15,17 ha registrerats som åker på länsstyrelsen. OBS ! Den sedan länge använda tillfartsvägen över annans mark till detta skifte, är enligt ännu okontrollerad uppgift inte den officiella/rätta.

Ca 35 ha åkermark i 3 skiften öster om Danmarks kyrka. A= ca 9,1 ha. Prisidé 1 525 000 kr. B= ca 11,4 ha + en lada. Prisidé 1 975 000 kr. C= ca 15,2 ha, Prisidé 2 600 000 kr.

Ca 35 ha åkermark i 3 skiften öster om Danmarks kyrka. *** Skifte A: ca 9,1 ha. Prisidé 1 525 000 kr. *** Skifte B: ca 11,4 ha + en ängslada. Prisidé 1 975 000 kr. *** Skifte C: ca 15,2 ha, Prisidé 2 600 000 kr. ( - Skiftena säljs var och en för sig, eller tillsammans - )

Areal

Observera att redovisade totalarealer endast är uppskattade och mätta utifrån satellitbild på skogsstyrelsens hemsida "Skogliga grunddata".

Skifte A Åkermark

Areastorlek : 9,1 ha

Areabeskrivning : Varav 8.85 ha är produktiv åker enligt blockkarta.

Skifte B Åkermark

Areastorlek : 11,4 ha

Areabeskrivning : Varv 10,94 ha är produktiv åker enligt blockkarta.

Skifte C Åkermark

Areastorlek : 15,2 ha

Areabeskrivning : varav 15,17 ha är produktiv åker enligt blockkarta.

Summa taxeringsvärde

1 900 000 SEK

Fastighetsuppgifter

Arrende/nyttjanderätter

De tre skiftena är f.n. utarrenderade för 1 975 kr/ha (exkl. moms). Arrendet är uppsagt för upphörande den 2019-03-13. I det fall köparen inte har för avsikt att själv bruka markerna, så har nuvarande arrendator intresse av att fortsätta som arrendator.

Stödrätter

Stödrätterna tillhör arrendatorn, men skall enligt arrendeavtalet "överföras till jordägaren eller den han sätter i sitt ställe".

Fastighetsbildning

Det är osäkert om dessa skiften kan avstyckas och säljas som fristående fastigheter. Överlåtelsen bör därför helst ske som fastighetsreglering till någon som redan har egen mark i närområdet/socknen dit dessa skiften lämpligen kan föras. OBS ! Vid fastighetsreglering uppstår ingen lagfartskostnad för köparen. Däremot delas då normalt istället lantmäterikostnaden mellan köparen och säljaren.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs endast i det fall juridisk person är köpare.

Friskrivning

Säljaren som haft dessa marker utarrenderade under lång tid, friskrivs från ansvar för s.k. dolda fel i fastigheten.

Fri prövningsrätt.

Som säljare har man alltid s.k. fri prövningsrätt. Det innebär bl.a. att säljaren har rätt att välja bort budgivare som av någon anledning inte bedöms kunna genomföra ett förvärv. (T.ex. p.g.a. att denne inte bedöms kunna få förvärvstillstånd eller inte har någon lämplig mark dit de aktuella skiftena kan fastighetsreglers).

Övriga rättigheter och belastningar

De "rättigheter och belastningar" som nu finns inskrivna i stamfastigheten kommer inte att medfölja de enskilda åkerskiftena annat än i de delar som dessa skiften är direkt berörda. T.ex. rätt till andel i tillfartsväg eller dikningsföretag. Någon andel i häradsallmänning ingår ej. OBS ! Den sedan länge använda tillfartsvägen över annans mark till skifte C, är enligt uppgift inte den officiella/rätta.

Övriga rättigheter och belastningar
 • Gemensamhetsanläggning: Uppsala Danmarks-Krisslinge Ga:2 - VÄG

 • Planer och bestämmelser: Danmarks Kyrkby, Detaljplan (Beslutsdatum: 20070821, Registreringsdatum: 20071211)

 • Rättigheter last: Avtalsservitut: Avloppsledning - Se beskrivning

 • Gemensamhetsanläggning: Uppsala Danmarks-Krisslinge Ga:8 - VÄG

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

 • Rättigheter last: Avtalsservitut: Markinfiltrationsanläggning - Se beskrivning

 • Samfällighet: Uppsala Danmarks-Myrby S:2 - Vägar

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

 • Gemensamhetsanläggning: Uppsala Danmarks-Krisslinge Ga:9 - VÄG

 • Rättigheter last: Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Samfällighet: Uppsala Danmarks-Myrby S:3 - Källa

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

 • Gemensamhetsanläggning: Uppsala Danmarks-Krisslinge Ga:10 - AVLOPP

 • Rättigheter last: Avtalsservitut: Vatten och avloppsledning - Se beskrivning

 • Samfällighet: Uppsala Danmarks-Myrby S:4 - Dike

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

 • Rättigheter last: Avtalsservitut: Vatten-och avloppsledning - Se beskrivning

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

 • Rättigheter last: Officialservitut: Utrymme

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

 • Rättigheter last: Officialservitut: Väg i samfälld vägmark

 • Rättigheter last: Officialservitut: Avlopp

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Avtalsrättighet Avloppsledning

 • Rättigheter last: Officialservitut: Väg,avlopp

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Avtalsrättighet Markinfiltrationsanläggning

 • Rättigheter last: Officialservitut: Väg,väg i samfälld vägmark

 • Rättigheter last: Officialservitut: Vattentäkt

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Avtalsrättighet Kraftledning

 • Rättigheter last: Officialservitut: Kraftledn expr fullbordad

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Avtalsrättighet Vatten- och avloppsledning

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Avtalsrättighet Vatten och avloppsledning

 • Rättigheter last: Officialservitut: Rätt att använda vägen b från styckningslottens b:s gräns fram till danmarks-krisslinge ga:8. - Väg

 • Rättigheter last: Officialservitut: Utrymme

 • Rättigheter last: Officialservitut: Väg

 • Rättigheter last: Officialservitut: Avlopp

 • Rättigheter last: Officialservitut: Utrymme - Utrymme

 • Rättigheter last: Officialservitut: Utrymme - Utrymme

 • Rättigheter last: Officialservitut: Utrymme - Utrymme

 • Rättigheter last: Officialservitut: Utrymme

 • Rättigheter last: Ledningsrätt: Tele

 • Rättigheter last: Ledningsrätt: Tele

 • Rättigheter last: Ledningsrätt: Tele

 • Rättigheter last: Ledningsrätt: Tele

 • Rättigheter last: Ledningsrätt: Starkström

 • Rättigheter last: Ledningsrätt: Tele