Sålt

Kräby 25

JORDNÄRA LÄNGTAN! Längtar ni till landet men ändå vill ha stan inom nära räckhåll? Är ni egna företagare med behov av kontor och lager? Då kan Kräby vara gården som ni söker! Här kan familjen skapa sig ett lantligt boende med både odling och möjlighet att ha egna husdjur. Runt gården och ner mot ån finns både vackra ekdungar och öppna fält med beteshagar. Fastigheten har ett byggnadsbestånd bestående av ett charmigt hus från början av 1800-talet. Huset har varsamt renoverats under åren och har sällskapsrum med vackra eldstäder. Vid sidan av bostadshuset finns en flygelbyggnad som rymmer en äldre drängkammare och kontor. Dessutom finns en stor ekonomibyggnad anpassad till eget företagande. Byggnaden rymmer kontor med lagerlokaler samt ett garage. Arealen omfattar ca 13 ha och består i huvudsak av betesmark med skogsdungar. Sammantaget är gården en attraktiv fastighet med förädlingsmöjligheter! Rasbo Rasbo är ett modernt landsbygdsområde med närhet till Uppsala och med en rik historia. Täta kommunikationer till både Uppsala och Östhammar längs väg 288 samt bussförbindelse till Hallstavik. In till Uppsala är det ca 20 km och på vägen dit finns ett stort köpcentrum , Gränby galleria. I Gåvsta finns både förskola och skola, åk F-9. Bygden är känd för samverkan och sammanhållning bland dess invånare och företagare. Ideella krafter och ett rikt föreningsliv påverkar hela bygden positivt; Läs gärna mer om Rasbo i häftet som finns i en länk på sidan.

Kräby 25
Startpris: 3 950 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Lantbruk
Adress: Kräby 25
Totalareal: 12,61 ha
VISNING
 • Välkommen på visning. Bokad visning

MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Susanne Berglund Aléx

tel: 0704-978474

email: susanne@stadochland.se

Välkommen till Kräby!
KRÄBY-RASBO Gård med attraktivt läge 20 min från Uppsala, 13 ha!
Hall

JORDNÄRA LÄNGTAN! Längtar du ut till landet men ändå vill ha stan inom nära räckhåll?

JORDNÄRA LÄNGTAN! Längtar ni till landet men ändå vill ha stan inom nära räckhåll? Är ni egna företagare med behov av kontor och lager? Då kan Kräby vara gården som ni söker! Här kan familjen skapa sig ett lantligt boende med både odling och möjlighet att ha egna husdjur. Runt gården och ner mot ån finns både vackra ekdungar och öppna fält med beteshagar. Fastigheten har ett byggnadsbestånd bestående av ett charmigt hus från början av 1800-talet. Huset har varsamt renoverats under åren och har sällskapsrum med vackra eldstäder. Vid sidan av bostadshuset finns en flygelbyggnad som rymmer en äldre drängkammare och kontor. Dessutom finns en stor ekonomibyggnad anpassad till eget företagande. Byggnaden rymmer kontor med lagerlokaler samt ett garage. Arealen omfattar ca 13 ha och består i huvudsak av betesmark med skogsdungar. Sammantaget är gården en attraktiv fastighet med förädlingsmöjligheter! Rasbo Rasbo är ett modernt landsbygdsområde med närhet till Uppsala och med en rik historia. Täta kommunikationer till både Uppsala och Östhammar längs väg 288 samt bussförbindelse till Hallstavik. In till Uppsala är det ca 20 km och på vägen dit finns ett stort köpcentrum , Gränby galleria. I Gåvsta finns både förskola och skola, åk F-9. Bygden är känd för samverkan och sammanhållning bland dess invånare och företagare. Ideella krafter och ett rikt föreningsliv påverkar hela bygden positivt; Läs gärna mer om Rasbo i häftet som finns i en länk på sidan.

BYGGNADER
 • Bostadshus
  Allmän information
 • Byggår: 1820
 • Värdeår: 1929
 • Antal rum: 5
 • Taxeringsvärde byggnad: 867 000 SEK
 • Boarea (BOA): 149 m²
 • Biarea (BIA): 10 m²
 • Boareauppgift enligt: Taxeringsinformationen
 • Rumsbekrivning:

  Fastighetens bostadshus är antagligen byggt på 1820-talet i ett plan. Därefter har huset fått en övervåning samt en tillbyggd del med grovkök och bastu. Huset har en boyta om ca 149 kvm samt biyta om ca 10 kvm , Planlösning Entréhall med trappa till övre plan. Till höger från entrén finns ett trevligt sällskapsrum med trägolv och en kakelugn. Vid sidan av rummet finns ett sovrum alternativt arbetsrum. Köket har en gammeldags charm med vedspis och kåpa och stort skafferi. Grovköket har egen entré och där finns både bastu, tvättstuga samt garderober. Övre plan rymmer två sovrum samt ett stort allrum med tak ända till nock. I ett av sovrummen samt i allrummet finns eldstäder varav en har varit i bruk de senaste åren. Längs sidorna finns kattvindar som är lämpliga för förvaring. Huset står på en torpargrund och har en stomme av timmer. Bjälklaget är av trä. Ytterväggarna är klädda med stående träpanel och taket är beklätt med tegel. Huset har kopplade tvåglasfönster. Självdragsventilation. Vatten kommer från egen grävd brunn och avloppet är en trekammarbrunn med infiltration. Fiber finns indraget. Energideklaration är ej upprättad.


  • Ekonomibyggnader
   Allmän information
  • Taxeringsvärde byggnad: 119 000 SEK
  • Byggnads area: 395 m²
  • På fastigheten finns en större ekonomibyggnad som byggts om till kontor med två lagerlokaler samt ett garage. Här finns möjlighet att ha egen verksamhet eller jobba hemifrån. Kontorsdelen har förutom kontorsyta även dusch, toalett, ett pentry med trinettkök (kyl trasig). Fiber är indraget. Trappa till övre plan är förberedd. Byggnaden är delvis murad och delvis uppförd i trä. Taket är klätt med plåt. Till byggnaden finns ett eget avlopp, trekammarbrunn med infiltration.

   • Flygelbyggnad
    Allmän information
   • Intill bostadshuset finns en flygelbyggnad som längre tillbaks användes till drängkammare och förråd. En del av huset har gjorts om till kontor med lager. Huset är timrat med stående träpanel. Taket har delvis plåt, delvis tegel. Behöver åtgärdas. Fönstren är delvis enkelglasfönster delvis kopplade tvåglasfönster.

   INTECKNINGAR
   • Inteckningar: 7

   • Totalt belopp: 1 401 000 SEK

   Areal

   Fastighetens areal består till största delen av betesmark, ca 10 ha fördelat runt brukningscentrum. Övrig areal består av ca 2 ha skogsimpediment och ca 1 ha övrig mark.

   Areastorlek : 2,0 ha

   Betesmark

   Areastorlek : 10,0 ha

   SMÅHUSMARK LANTBRUK

   Areastorlek : 0,9 ha

   Summa taxeringsvärde

   1 676 000 SEK

   Fastighetsuppgifter

   Besiktning och undersökningsplikt

   Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar för att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

   Dikningssföretag

   Fastigheten har del i Lejstaån och bör ingå i Länna-Långsjön Dikningsföretag. Ingen avgift har debiterats fastigheten.

   Stödrätter

   Fastigheten har ett 5-årsavtal gällande miljöersättning för betesmarker som gäller fram till 2019. Köpare tar över detta avtal. Ersättning från Jordbruksverket uppgår till ca 30 000 kr/ år varav 1/3 går till djurägaren. Stödrätter ingår i försäljningen.

   Driftskostnader

   El för uppvärmning samt hushållsel ca 26 000 Kwh Försäkring ca 12 500 kr/år Vägförening ca 1000 kr/år Avfall och slamtömning ca 4000 kr/år Sotning ca 1000 kr/år

   Tillträde

   Tillträde efter överenskommelse

   Övriga rättigheter och belastningar
   • Gemensamhetsanläggning: Uppsala Rasbo-Ströja Ga:2

   • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

   • Rättigheter last: Avtalsservitut: Kraftledning . Vattenfall kommer även att skriva in ett nytt servitut gällande kraftledning/ jordkabel parallellt med nuvarande kraftledning.

   • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

   • Rättigheter last: Avtalsservitut: Infiltrationsanläggning - Se beskrivning

   • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

   • Rättigheter förmån: Avtalsservitut: Infiltrationsanläggning - anlagd av grannfastighet, förmån att nyttja.

   • Rättigheter förmån: Avtalsservitut: Bergborrad brunn .Kommer inte gälla en ny ägare av fastigheten. Ansökan om dödning av servitut är inskickad.

   • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

   • Rättigheter förmån: Officialservitut: Väg

   • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

   • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

   • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

   • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

   • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Avtalsrättighet Kraftledning

   • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Avtalsrättighet Infiltrationsanläggning

   • Övriga rättigheter och belastningar: Nytt avtalsservitut gällande avloppsanläggning , förmån för grannfastighet är inskickad till lantmäteriet.