Lena-Årby, Kilsgärdesvägen

1,48 hektar obebyggt markområde i nära anslutning till Storvreta samhälle. Säljs med förbehåll om bygglov. Köparen får själv ansöka om bygglov för sitt eget tilltänkta enfamiljshus. Köpet får återgå vid ev. avslag.

Lena-Årby, Kilsgärdesvägen
Pris: 2 500 000 SEK , Eller bud
Typ: Lantbruk
Adress: Lena-Årby, Kilsgärdesvägen
Totalareal: 1,48 ha
VISNING
  • Får besökas och besiktigas på egen hand.

MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708-133223

email: Johannes@StadochLand.se

Array

1,48 hektar obebyggt markområde i nära anslutning till Storvreta samhälle. Säljs med förbehåll om bygglov. Köparen får själv ansöka om bygglov för sitt eget tilltänkta enfamiljshus. Köpet får återgå vid ev. avslag.

INTECKNINGAR
  • Inteckningar: 1

  • Totalt belopp: 3 500 SEK

Areal

Betesmark

Areastorlek : 1,0 ha

Areastorlek : 0,5 ha

Summa taxeringsvärde

18 000 SEK

Fastighetsuppgifter

Bygglov

Köparen erbjuds att själv ansöka om bygglov för en enfamiljsbostad/villa på lämplig plats på fastigheten. Köparen står kostnaden för denna ansökan. Om bygglovsansökan avslås ges köparen rätt att häva köpet och återfå deponerad handpenning. I områden som inte omfattas av detaljplan får ekonomibyggnader uppföras eller byggas till utan bygglov. I områden som omfattas av detaljplan krävs däremot bygglov. - källa Boverket ( https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/byggnader/ekonomibyggnad/ )

Vatten och Avlopp

På förfrågan har Uppsala kommun meddelat att det kommunala VA-nätet inte är aktuellt att ansluta till i dagsläget. Köparen får därför räkna med att behöva anlägga eget avlopp och att borra egen brunn för vatten.

Forn- och kulturlämningar

Fornlämning (registrerad 2006-09-12 som "Skärvstenshög")

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs om köparen är juridisk person

Övriga rättigheter och belastningar
  • Planer och bestämmelser: Del Av fast.storvreta 47 1,årby 4 3 M Fl, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19711201) Delområde som avser "anmärkning genomförandetider": Genomförandetiden har utgått

  • Rättigheter last: Officialservitut: Utrymme

  • Rättigheter last: Officialservitut: Inom mark som inte är ianspråktagen som tomt för bebyggelse har servitutshavaren rätt att utanför järnvägsfastigheten, inom ett avstånd av 20 meter på vardera sida om spårmitt, hålla fritt från träd och buskar. finns flera spår räknas avståndet från närmaste spårmitt. området benämns skötselgata. utanför skötselgatan har servitutshavaren rätt att fälla de träd som vid fall kan utgöra fara för spåranläggningen eller järnvägsdriften. rättigheten avser de träd som till följd av tillväxt kan utgöra fara inom en 10-årsperiod från varje avverkningstidpunkt. området benämns kantzon. - Trädsäkring

  • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Avtalsrättighet Röjning

  • Avtalsservitut Röjning

FÖRSÄLJNINGSSÄTT Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet, att deponeras i avvaktan på kommunens besked om bygglov. Resterande likvid erläggs vid tillträdet som skall vara senast tio bankdagar efter det att bygglov har beviljats.