Bräcksta 2:9 & 2:10

I trivsamma Bräcksta ,endast 2 mil norr om Gränby Centrum, med Bullerbykänsla finns 2 tomter till salu. Den ena tomten, Bräcksta 2:9, är på 1756 m² och den andra , Bräcksta 2:10, är på 1578 m². Positivt förhandsbesked är beviljat från kommunen för 2 enbostadshus med röd träfasad och sadeltak belagt med tegelröda pannor. Busshållplats för skolbussen finns 350 m från fastigheten och påfart till E4 är ca 4 km från fastigheten. Från Vattholma kan du ta Upptåget till Uppsala på 13 min. På tomten Bräcksta 2:9 finns en loge/lada i vinkel i sämre skick som kan rivas eller bevaras för att inreda till bostad. Tomten med fastighetsbeteckningen Bräcksta 2:10 är en uppvuxen trädgårdstomt med syrénhäck och några träd. Området i övrigt är ett relativt öppet jordbrukslandskap och där det finns både hästar, kor och får. Fina promenad- och skogsvägar finns också i området. Längs den samfällda byvägen bor 7 familjer som delar på kostnaden för underhåll och snöröjning av vägen. Vatten, avlopp och elanslutning bekostas av köparen. Pris: 450.000 kr/tomt/högstbjudande.

Bräcksta 2:9 & 2:10
Pris: 450 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Mark/Tomt
Adress: Bräcksta 2:9 & 2:10
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Anna Svensson

tel: 0704-969310

email: anna@stadochland.se

Vy över omgivningen, ladan till vänster tillhör Bräcksta 2:9
Vägen till tomterna
Allén upp till tomterna
2 tomter i Bullerbymiljö
Bräcksta 2:9
Bräcksta 2:10
Jordbrukslandskap i omgivningen
Tensta kyrka skymtar i bakgrunden.

I trivsamma Bräcksta ,endast 2 mil norr om Gränby Centrum, med Bullerbykänsla finns 2 tomter till salu. Den ena tomten, Bräcksta 2:9, är på 1756 m² och den andra , Bräcksta 2:10, är på 1578 m². Positivt förhandsbesked är beviljat från kommunen för 2 enbostadshus med röd träfasad och sadeltak belagt med tegelröda pannor. Busshållplats för skolbussen finns 350 m från fastigheten och påfart till E4 är ca 4 km från fastigheten. Från Vattholma kan du ta Upptåget till Uppsala på 13 min. På tomten Bräcksta 2:9 finns en loge/lada i vinkel i sämre skick som kan rivas eller bevaras för att inreda till bostad. Tomten med fastighetsbeteckningen Bräcksta 2:10 är en uppvuxen trädgårdstomt med syrénhäck och några träd. Området i övrigt är ett relativt öppet jordbrukslandskap och där det finns både hästar, kor och får. Fina promenad- och skogsvägar finns också i området. Längs den samfällda byvägen bor 7 familjer som delar på kostnaden för underhåll och snöröjning av vägen. Vatten, avlopp och elanslutning bekostas av köparen. Pris: 450.000 kr/tomt/högstbjudande.

Övriga rättigheter och belastningar
  • Rättigheter last: Ledningsrätt: Starkström