Bräcksta 27

I trivsamma Bräcksta ,endast 2 mil norr om Gränby Centrum, med Bullerbykänsla finns 2 tomter till salu som är under avstyckning. Den ena, tomt A, är på ca. 1700 m² och den andra , tomt B, är på ca. 1400 m². Positivt förhandsbesked är beviljat från kommunen för 2 enbostadshus med röd träfasad och sadeltak belagt med tegelröda pannor. Busshållplats för skolbussen finns 350 m från fastigheten och påfart till E4 är ca 4 km från fastigheten. Från Vattholma kan du ta Upptåget till Uppsala på 13 min. På tomt A finns en loge/lada i vinkel i sämre skick som kan rivas eller bevaras för att inreda till bostad. Tomt B är en uppvuxen trädgårdstomt med syrénhäck och några träd. Området i övrigt är ett relativt öppet jordbrukslandskap och där det finns både hästar, kor och får. Fina promenad- och skogsvägar finns också i området. Längs den samfällda byvägen bor 7 familjer som delar på kostnaden för underhåll och snöröjning av vägen. Vatten, avlopp och elanslutning bekostas av köparen. 20% erläggs i handpenning vid kontraktskrivning och resterande vid tillträde när lantmäteriförrättningen är klar (3-6 månader). Pris: 450.000 kr/tomt/högstbjudande.

Bräcksta 27
Pris: 450 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Mark/Tomt
Adress: Bräcksta 27
BUDGIVNING

Högsta bud

430 000 kr

Se alla bud

BUDGIVNING

Under budgivning kontakta mäklaren för mera info

MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Anna Svensson

tel: 0704-969310

email: anna@stadochland.se

Vy över omgivningen, ladan till vänster ligger på Tomt A
Tomt A
Tomt B
2 tomter i Bullerbymiljö
Vägen till tomterna
Jordbrukslandskap i omgivningen
Tensta kyrka skymtar i bakgrunden.

I trivsamma Bräcksta ,endast 2 mil norr om Gränby Centrum, med Bullerbykänsla finns 2 tomter till salu som är under avstyckning. Den ena, tomt A, är på ca. 1700 m² och den andra , tomt B, är på ca. 1400 m². Positivt förhandsbesked är beviljat från kommunen för 2 enbostadshus med röd träfasad och sadeltak belagt med tegelröda pannor. Busshållplats för skolbussen finns 350 m från fastigheten och påfart till E4 är ca 4 km från fastigheten. Från Vattholma kan du ta Upptåget till Uppsala på 13 min. På tomt A finns en loge/lada i vinkel i sämre skick som kan rivas eller bevaras för att inreda till bostad. Tomt B är en uppvuxen trädgårdstomt med syrénhäck och några träd. Området i övrigt är ett relativt öppet jordbrukslandskap och där det finns både hästar, kor och får. Fina promenad- och skogsvägar finns också i området. Längs den samfällda byvägen bor 7 familjer som delar på kostnaden för underhåll och snöröjning av vägen. Vatten, avlopp och elanslutning bekostas av köparen. 20% erläggs i handpenning vid kontraktskrivning och resterande vid tillträde när lantmäteriförrättningen är klar (3-6 månader). Pris: 450.000 kr/tomt/högstbjudande.

Övriga rättigheter och belastningar
  • Rättigheter last: Ledningsrätt: Starkström