Sålt

Helgeby 76 , 3 RUM

Helgeby 76
Startpris: 925 000 SEK , Högstbjudande
Adress: Helgeby 76
Byggår: 1904 enl taxering.
Boyta: 43 kvm
Antal rum: 3
Tomtarea: 4 850 kvm
Driftkostnad: 7 250 SEK
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708-133223

email: Johannes@StadochLand.se

I den här stugan med sina två rum och två kök, bodde socknens mjölnare och hans dräng med sina respektive familjer. Väderkvarnen revs på 30-40 talet.
Sommartorp med stor tomt.
I den här stugan med sina två rum och två kök, bodde socknens mjölnare och hans dräng med sina respektive familjer. Väderkvarnen revs på 30-40 talet.
Mjölnarens kök med både vedspis och bakugn, var mer välutrustat än drängens.
Smal trapp till den oinredda vinden
Vedspisen i drängens kök
1904 avstyckades "Den plats der Wederkvarnen nu står, jemte kvarn- stug- och fähusbyggnader, innehållande 48,5 ar" och såldes till dåvarande mjölnaren och arrendatorn Per Gustaf Pettersson från Lejsta i Rasbo, för 4.700 kr. I köpet ingick "ävensom rätt att på överenskommen plats i hagen uppföra källare".

Den gamla mjölnarstugan i Helgeby är nu till salu. Ett sommarparadis i lugn och ostörd miljö ca 2 mil från Uppsala med stor tomt och goda möjligheter att bygga för permanent boende.

Rumsbeskrivning

Se bifogad planskiss

Byggnad

Kommentar byggnad:
I detta gamla timmerhus med sina två stycken lägenheter om vardera 1 rum och kök, bodde ursprungligen socknens mjölnare och hans dräng med sina respektive familjer.

Byggnadsår:
1904 enl taxering.

Ombyggnad:
Huset är troligen äldre vilket bl.a. styrks av köpekontrakt och avstyckningskarta från 1903-04.

Ventilation:
Självdrag


Fönster:
Kopplade fönster

Skorsten:
Murad skorsten

Avlopp:
Enkelt köksavlopp. Förbränningstoalett i uthuset.

Vatten:
Sommarvatten från egen djupborrad brunn

Taktyp:
Betongpannor

Grund:
Torpargrund

Uppvärming: Ved och el.

Internet/TV kommentar:
Bredband via fiber är indraget.

Fel och brister:
Säljaren friskrives från eventuella fel och brister i fastigheten.

Andra byggnader:
Uthus med redskapsbod - vedbod - förrådsrum och förbränningstoalett.. Jordkällaren ligger på annans mark men är ursprungligen uppförd med rätt och i syfte att nyttjats av denna fastighet.

KOSTNADER
  • Elkostnad: 5 000 SEK/ÅR

  • Renhållning: 600 SEK/ÅR

  • Försäkringskostnad: 1 400 SEK/ÅR

  • Sotning: 250 SEK/ÅR

  • Summa driftskostnad: 7 250 SEK/ÅR

  • Boendekalkyl: Stugan har enbart använts för fritidsboende.

  • Beskrivningavkostnader: Stugan har enbart använts för fritidsboende och merparten av uppvärmningen kommer från egen ved.

Taxeringsvärde mark

405 000 SEK

Övriga rättigheter och belastningar
  • Planer och bestämmelser: Rasbokils Kyrkomiljö, Områdesbestämmelse (Beslutsdatum: 20110519, Registreringsdatum: 20111130)

  • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

Övrigt

Utdrag ur Områdesbestämmelser från Uppsala kommun - Del av text om Rasbokils historia - Fornlämningsbeståndet i och i närheten av området antyder att bygden haft fast bosättning sedan bronsåldern. Skärvstenshögar från bronsålder samt ensamliggande stensättningar och gravfält från järnålder finns i det stora fornlämningsområdet söder om kyrkan där klockstapeln står. Under medeltiden skedde kraftiga förändringar i samhället. Bebyggelse organiseras i väl avgränsade byar. 1300-talet Rasbokils socken bildades - Namnet Rasbokil skrevs 1303 "Resbokil" och 1316 "Killungsockn". Den nuvarande kyrkan uppfördes i slutet av 1400-talet. Helgeby år 1640 - Byn bestod av två gårdar. Hälgeby år 1760 - Genom arvsskiften och delningar hade åkertegarna styckas upp i smala skiften, vilket medförde att byborna blev helt beroende av varandra vid plöjning, sådd och skörd. I Helgeby genomfördes "Laga skifte" år 1855. Byns ägor skiftades så att varje gård fick sin del av marken i mer sammanhängande stycken att bruka och bebo. Syftet var att rationalisera jordbruket och underlätta införande av nya brukningsmetoder. 1904 avstyckades "Den plats der Wederkvarnen nu står, jemte kvarn- stug- och fähusbyggnader, innehållande 48,5 ar" och såldes till dåvarande mjölnaren och arrendatorn Per Gustaf Pettersson från Lejsta i Rasbo, för 4.700 kr. I köpet ingick "ävensom rätt att på överenskommen plats i hagen uppföra källare". Områdesbestämmelserna omfattar bebyggelsemiljöerna Rasbokils kyrka och Helgeby och det kringliggande jordbrukslandskapet. Områdesbestämmelserna innebär, utöver den generella bygglovsplikten, även bygglovsplikt för ändring av tak- eller fasadmaterial och omfärgning till annan kulör på bostadshus och komplementbyggnader, samt rivningslovsplikt för bostadshus och ekonomibyggnader.