Sålt

Helgeby 76 , 3 RUM

Helgeby 76
Startpris: 925 000 SEK , Högstbjudande
Adress: Helgeby 76
Byggår: 1904 enl taxering.
Boyta: 43 kvm
Antal rum: 3
Tomtarea: 4 850 kvm
Driftkostnad: 7 250 SEK
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708-133223

email: Johannes@StadochLand.se

Sommartorp med stor tomt.

Den gamla mjölnarstugan i Helgeby är nu till salu. Ett sommarparadis i lugn och ostörd miljö ca 2 mil från Uppsala med stor tomt och goda möjligheter att bygga för permanent boende.

Rumsbeskrivning

Se bifogad planskiss

Byggnad

Kommentar byggnad:
I detta gamla timmerhus med sina två stycken lägenheter om vardera 1 rum och kök, bodde ursprungligen socknens mjölnare och hans dräng med sina respektive familjer.

Byggnadsår:
1904 enl taxering.

Ombyggnad:
Huset är troligen äldre vilket bl.a. styrks av köpekontrakt och avstyckningskarta från 1903-04.

Ventilation:
Självdrag


Fönster:
Kopplade fönster

Skorsten:
Murad skorsten

Avlopp:
Enkelt köksavlopp. Förbränningstoalett i uthuset.

Vatten:
Sommarvatten från egen djupborrad brunn

Taktyp:
Betongpannor

Grund:
Torpargrund

Uppvärming: Ved och el.

Internet/TV kommentar:
Bredband via fiber är indraget.

Fel och brister:
Säljaren friskrives från eventuella fel och brister i fastigheten.

Andra byggnader:
Uthus med redskapsbod - vedbod - förrådsrum och förbränningstoalett.. Jordkällaren ligger på annans mark men är ursprungligen uppförd med rätt och i syfte att nyttjats av denna fastighet.

KOSTNADER
  • Elkostnad: 5 000 SEK/ÅR

  • Renhållning: 600 SEK/ÅR

  • Försäkringskostnad: 1 400 SEK/ÅR

  • Sotning: 250 SEK/ÅR

  • Summa driftskostnad: 7 250 SEK/ÅR

  • Boendekalkyl: Stugan har enbart använts för fritidsboende.

  • Beskrivningavkostnader: Stugan har enbart använts för fritidsboende och merparten av uppvärmningen kommer från egen ved.

Taxeringsvärdet byggnader

147 000 SEK

Taxeringsvärde mark

405 000 SEK

Summa taxeringsvärde

552 000 SEK

Övriga rättigheter och belastningar
  • Planer och bestämmelser: Rasbokils Kyrkomiljö, Områdesbestämmelse (Beslutsdatum: 20110519, Registreringsdatum: 20111130)

  • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

Övrigt

Utdrag ur Områdesbestämmelser från Uppsala kommun - Del av text om Rasbokils historia - Fornlämningsbeståndet i och i närheten av området antyder att bygden haft fast bosättning sedan bronsåldern. Skärvstenshögar från bronsålder samt ensamliggande stensättningar och gravfält från järnålder finns i det stora fornlämningsområdet söder om kyrkan där klockstapeln står. Under medeltiden skedde kraftiga förändringar i samhället. Bebyggelse organiseras i väl avgränsade byar. 1300-talet Rasbokils socken bildades - Namnet Rasbokil skrevs 1303 "Resbokil" och 1316 "Killungsockn". Den nuvarande kyrkan uppfördes i slutet av 1400-talet. Helgeby år 1640 - Byn bestod av två gårdar. Hälgeby år 1760 - Genom arvsskiften och delningar hade åkertegarna styckas upp i smala skiften, vilket medförde att byborna blev helt beroende av varandra vid plöjning, sådd och skörd. I Helgeby genomfördes "Laga skifte" år 1855. Byns ägor skiftades så att varje gård fick sin del av marken i mer sammanhängande stycken att bruka och bebo. Syftet var att rationalisera jordbruket och underlätta införande av nya brukningsmetoder. 1904 avstyckades "Den plats der Wederkvarnen nu står, jemte kvarn- stug- och fähusbyggnader, innehållande 48,5 ar" och såldes till dåvarande mjölnaren och arrendatorn Per Gustaf Pettersson från Lejsta i Rasbo, för 4.700 kr. I köpet ingick "ävensom rätt att på överenskommen plats i hagen uppföra källare". Områdesbestämmelserna omfattar bebyggelsemiljöerna Rasbokils kyrka och Helgeby och det kringliggande jordbrukslandskapet. Områdesbestämmelserna innebär, utöver den generella bygglovsplikten, även bygglovsplikt för ändring av tak- eller fasadmaterial och omfärgning till annan kulör på bostadshus och komplementbyggnader, samt rivningslovsplikt för bostadshus och ekonomibyggnader.