Sålt

Örvik 109

36 hektar skogsfastighet i Norrskedika mellan Östhammar och Öregrund i norra Roslagen. Ca 26 ha produktiv skog med ca 5300 m3sk virkesvolym. 7 ha åker- och betesmark. Tomtmark med byggrätt för en villa/fritidshus med sjöutsikt. Jakträtt.

Örvik 109
Startpris: 3 250 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Lantbruk
Adress: Örvik 109
Totalareal: 37,97 ha
VISNING
 • Var och en som är intresserad får själv besöka fastigheten närhelst det passar och fritt gå runt på markerna. (Undvik dock att beträda odlad åkermark).

MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708-133223

email: Johannes@StadochLand.se

Kustnära skogsfastighet med byggrätt i Roslagen
arkivbild

36 hektar i Norrskedika strax norr om Östhammar. 26 ha skog med 5500 m3sk. 7 ha åker och bete. Tomtmark med byggrätt för en villa/fritidshus med sjöutsikt. Jakträtt.

36 hektar skogsfastighet i Norrskedika mellan Östhammar och Öregrund i norra Roslagen. Ca 26 ha produktiv skog med ca 5300 m3sk virkesvolym. 7 ha åker- och betesmark. Tomtmark med byggrätt för en villa/fritidshus med sjöutsikt. Jakträtt.

INTECKNINGAR
 • Inteckningar: 1

 • Totalt belopp: 500 000 SEK

Areal

Redovisade arealer är hämtade från en nyligen upprättad skogsbruksplan. (Se bifogade PDF-bilaga). Från planens redovisade totalareal om 37,2 ha har frånräknats 0,7 hektar (avdelning 19), vilken säljaren avser stycka av och behålla.

Produktiv skog SKOGSMARK

Areastorlek : 26,2 ha

Areabeskrivning : Produktiv skogsmark (exkl avd 19)

Nyckelbiotop

Areastorlek : 1,9 ha

Areabeskrivning : Nyckelbiotop (avd 9 i skogsbruksplanen)

Åker- och betesmark

Areastorlek : 7,2 ha

Linjer

Areastorlek : 0,3 ha

Övrig mark

Areastorlek : 0,9 ha

Summa taxeringsvärde

2 356 000 SEK

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbildning

Säljaren har fått ett positivt förhandsbesked om bygglov för tre fritidshus vid den östra delen av fastigheten. A, B och C på den bifogade fastighetskartan. A och B avser säljaren att avstycka och behålla, medan C får ingå i köpet av denna fastighet.

Förvärvstillstånd

Då fastigheten är taxerad som lantbruk och ligger inom ett sk. glesbygdsklassat område, krävs att köpare (som inte redan är bosatta i något av kommunens glesbygdsklassade områden) söker och får förvärvstillstånd. En ansökan om förvärvstillstånd hjälper självklart mäklaren till att ordna.

Arrende/nyttjanderätter

Fastighetens åkermarker är upplåtna och brukas f.n. av aktiva lantbrukare i området. Eventuella stödrätter tillhör arrendatorerna och ingår inte i denna överlåtelse. Köparen får själv göra upp med dessa arrendatorer om ev. uppsägning eller villkor för fortsatt arrende.

Betesmark

Sjöängen mellan denna fastighet och stranden är samfälld och utgör betesmark. För att upprätthålla möjligheten för god tillsyn och åtkomst av detta bete är det angeläget att betesdjuren har möjlighet att tillfälligt kunna få passera över denna fastighet.

Övriga rättigheter och belastningar
 • Gemensamhetsanläggning: Östhammar Norrskedika Ga:4

 • Rättigheter last: Officialservitut: Väg

 • Rättigheter förmån: Officialservitut: Väg

 • Rättigheter förmån: Officialservitut: Rätt att använda vägen b för skogstransporter. - Väg

 • Rättigheter last: Ledningsrätt: Starkström

 • Rättigheter last: Ledningsrätt: Tele

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Nyttjanderätt TELE

 • Rättigheter last: Ledningsrätt: Ledningen består av starkströmsledning om högst 24 kv luftledning, jordkabel, sjökabel och markstationer med tillbehör och övriga anordningar som behövs för dess ändamål. - Starkström