Lundsvedja 139

Lundsvedja gamla Båtsmanstorp i Norra Roslagen är till salu. Ett sommartorp med 5,8 hektar åker och skog.

Lundsvedja 139
Pris: 800 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Lantbruk
Adress: Lundsvedja 139
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708-133223

email: Johannes@StadochLand.se

Gammalt båtsmanstorp som behöver omvårdnad.
Servitut på infarten till gården.
Köket är till stora delar bevarat sedan gammal tid men har även vissa nyare inslag.
Lundsvedja Båtsmanstorp i norra Roslagen
Från köket kommer man in i "dagligstugan"/vardagsrummet till vänster och till förstugan och entrén till höger.
** Det sitter i väggarna ** . Planlösningen, timrings- och byggnadstekniken, de breda golvtiljorna i dagligstugan, den murade spisen och takbjälkarna i köket och inte minst... nötta trösklar och denna gamla 1700-tals dörr, vittnar om Båtsmanstorpets långa historia med alla de Båtsmän och soldater i Rote nr. 117 som bott här med sina familjer.
Pigkammaren uppe på vinden är av nyare datum än huset i övrigt.
Tomten är numera delvis förvildad och igenvuxen men kan bli hur vacker som helst.
Snickarbod och lider med förrådsbod och utedass.
Visthusbod
Interiör från det gamla visthuset. Spannmåls-botten, gröpes- och mjölbingarna m.m. finns fortfarande kvar.
Ladugården har en stall-del om ca 60 m3 med murad stomme och ca 2,40 m invändig takhöjd. Log-delen är på ca 30 m2. Den murade väggen på stallets framsida är dålig och behöver stadgas upp eller muras om. (I förgrunden syns gårdens brunn)

Lundsvedja gamla Båtsmanstorp i Norra Roslagen är till salu. Ett sommartorp med 5,8 hektar åker och skog.

Lundsvedja gamla Båtsmanstorp i Norra Roslagen är till salu. Ett sommartorp med 5,8 hektar åker och skog.

Rumsbeskrivning

Förstubro med en dubbel entré-dörr. Ouppvärmd förstuga/farstu med ingång till köket och dagligstuga/vardagsrum samt en vinds-trappa upp till pigkammaren. I köket finns en gammaldags vedspis och bakugn under en murad kåpa. I vardagsrummet har den gamla eldstaden

Byggnad

Ventilation:
Självdrag


Fönster:
Enkla fönster med spröjs

Uppvärming: vedspis i köket samt direkt-el

Skick på värmeanläggning:
Dåligt

Elkablar:
Ledningar ej bytta

Jordat eller ojordat:
Ojordat

Elkommentar:
El har funnits men har kopplats ifrån.

Fel och brister:
Fastigheten överlåts i det skick avseende eventuella fel och brister samt städning som den befinner sig på visnings och kontraktsdagen. Någon ytterligare städning kommer således inte att ske och eventuellt kvarvarande lösöre på fastigheten får ingå i köpet. Vad avser den gamla husvagnen som står parkerad vid skogskanten gäller att den också får ingå i köpet, om den inte är registrerad på och ägs av någon tredje part. (Säljaren undersöker just nu den saken). Då säljaren aldrig har bott eller brukat fastigheten och därför inte kan förväntas ha någon djupare kännedom om dess skick, så kommer säljaren att friskrivas från alla eventuella s.k. dolda fel och brister i fastigheten. Köparen uppmanas att kontrollera fastigheten och dess byggnader noggrant innan anbud avges, då det blivande köpekontraktet inte kommer att ge utrymme för några ytterligare besiktningar.

Bilparkering

Servitut på infart till fastigheten belägen straxt norr om infarten till bygdegårdens parkering.

INTECKNINGAR
  • Inteckningar: 1

  • Totalt belopp: 160 000 SEK

Areal

Fastighetens totala areal enligt lantmäteriet är 58 030 m2. Fördelningen på de olika arealtyperna har gjorts efter mätning från flygfoto på Skogsstyrelsens hemsida "Skogliga grunddata"

Produktiv skog SKOGSMARK

Areastorlek : 1,5 ha

Areabeskrivning : Skogsmark med ca 400m3sk virkesvolym.

Åker Åkermark

Areastorlek : 2,0 ha

Hagmark Betesmark

Areastorlek : 1,5 ha

Övrig mark

Areastorlek : 0,8 ha

Areabeskrivning : Gårdscentrum, impediment, vägar och diken m.m.

Övriga rättigheter och belastningar
  • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

  • Rättigheter förmån: Officialservitut: Rätt att använda befintliga vägen för utfart - Väg

  • Rättigheter last: Officialservitut: Väg

  • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Nyttjanderätt TELE