Sålt

Lundsvedja 139

Lundsvedja 139
Startpris: 600 000 SEK , Accepterat pris
Typ: Lantbruk
Adress: Lundsvedja 139
Totalareal: 5,80 ha
VISNING
 • Åk gärna och titta på läget och besiktiga markerna på egen hand först. Vid fortsatt intresse kontaktas därefter mäklaren för invändig visning/besiktning av torpstugan.

MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708-133223

email: Johannes@StadochLand.se

Gammalt båtsmanstorp som behöver omvårdnad.
Servitut på infarten till gården.
Köket är till stora delar bevarat sedan gammal tid men har även vissa nyare inslag.
Lundsvedja Båtsmanstorp i norra Roslagen
Från "dagligstugan"/köket kommer man in i kammaren/vardagsrummet till vänster och till förstugan och entrén till höger.
** Det sitter i väggarna ** . Planlösningen, timrings- och byggnadstekniken, de breda golvtiljorna i dagligstugan, den murade spisen och takbjälkarna i köket och inte minst... nötta trösklar och denna gamla 1700-tals dörr, vittnar om Båtsmanstorpets långa historia med alla de Båtsmän och soldater i Rote nr. 117 som bott här med sina familjer.
Pigkammaren uppe på vinden är av nyare datum än huset i övrigt.
Tomten är numera delvis förvildad och igenvuxen men kan bli hur vacker som helst.
Snickarbod och lider med förrådsbod och utedass.
Visthusbod
Interiör från det gamla visthuset. Spannmåls-botten, gröpes- och mjölbingarna m.m. finns fortfarande kvar.
Ladugården har en stall-del om ca 60 m3 med murad stomme och ca 2,40 m invändig takhöjd. Log-delen är på ca 30 m2. Den murade väggen på stallets framsida är dålig och behöver stadgas upp eller muras om. (I förgrunden syns gårdens brunn)

Lundsvedja gamla Båtsmanstorp i Norra Roslagen är till salu. Ett sommartorp med 5,8 hektar åker och skog.

Rumsbeskrivning

Förstubro med en dubbel entré-dörr. Ouppvärmd förstuga/farstu med ingång till köket och dagligstuga/vardagsrum samt en vinds-trappa upp till pigkammaren. I köket finns en gammaldags vedspis och bakugn under en murad kåpa. I vardagsrummet har den gamla eldstaden

BYGGNADER
 • Sommartorp
  Allmän information
 • Byggår: 1800
 • Byggnadstyp: 1 plan med vindskammare
 • Antal rum: 2
 • Antal sovrum: 1
 • Byggnad: En gammalt båtsmanstorp av typen "Enkelstuga" med klassisk planlösning i form av 1 rum (kammare) och kök (daglig-stuga) + farstu. Dessutom en liten "pigkammare" på den i övrigt oinredda vinden. Denna typ av stuga var rel. vanlig från mitten av 1600-talet och fram till mitten-slutet av 1800-talet. I daglig-stugan finns en äldre järnspis och en bakugn under murad kåpa. Diskbänk med sommarvatten från den grävda brunnen. Liten matkällare med ingång utifrån.
 • Boarea (BOA): 50 m²
 • Boareauppgift enligt: Arean är uppskattad
 • Mark: Morän
 • Grund: Torpargrund
 • Taktyp: Plåt
 • Fasadtyp: Träfasad
 • Fönster: Enkla fönster
 • Vatten: Grävd brunn
 • Avlopp: Avlopp saknas
 • Uppvärmning: El och Ved
 • Skorstenstyp: Murad skorsten

  • F.d. Ladugård
   Allmän information
  • Taxeringsvärde byggnad: 37 000 SEK
  • Byggnads area: 166 m²
  • Murad ladugårdsdel med en vidbyggd loge i trä. Tak av tegel. Byggnadens murade stomme är i dåligt skick och behöver renoveras (alternativt rivas).

   • Visthusbod
    Allmän information
   • Den gamla visthusboden i liggande timmer är förmodligen fastighetens äldsta byggnad. Taket av enkupigt tegel bör ses över alt. bytas.

    • Lider - Snickarbod - Förråd
     Allmän information
    • Enkel träbyggnad under tegeltak. Innehåller förråd och "snickarbod" samt utedasset.

     • Lada
      Allmän information
     • Belägen ca 150 m norr om gårdscentrum i övrigt.

     Byggnad

     Ventilation:
     Självdrag


     Fönster:
     Enkla fönster med spröjs

     Uppvärming: vedspis i köket samt direkt-el

     Skick på värmeanläggning:
     Dåligt

     Elkablar:
     Ledningar ej bytta

     Jordat eller ojordat:
     Ojordat

     Elkommentar:
     El har funnits men har kopplats ifrån.

     Fel och brister:
     Fastigheten överlåts i det skick avseende eventuella fel och brister samt städning som den befinner sig på visnings och kontraktsdagen. Någon ytterligare städning kommer således inte att ske och eventuellt kvarvarande lösöre på fastigheten får ingå i köpet. Vad avser den gamla husvagnen som står parkerad vid skogskanten gäller att den också får ingå i köpet, om den inte är registrerad på och ägs av någon tredje part. (Säljaren undersöker just nu den saken). Då säljaren aldrig har bott eller brukat fastigheten och därför inte kan förväntas ha någon djupare kännedom om dess skick, så kommer säljaren att friskrivas från alla eventuella s.k. dolda fel och brister i fastigheten. Köparen uppmanas att kontrollera fastigheten och dess byggnader noggrant innan anbud avges, då det blivande köpekontraktet inte kommer att ge utrymme för några ytterligare besiktningar.

     Bilparkering

     Servitut på infart till fastigheten belägen straxt norr om infarten till bygdegårdens parkering.

     INTECKNINGAR
     • Inteckningar: 1

     • Totalt belopp: 160 000 SEK

     Areal

     Fastighetens totala areal enligt lantmäteriet är 58 030 m2. Fördelningen på de olika arealtyperna har gjorts efter mätning från flygfoto på Skogsstyrelsens hemsida "Skogliga grunddata"

     Areastorlek : 2,0 ha

     SKOGSMARK

     Areastorlek : 2,0 ha

     Åkermark

     Areastorlek : 2,0 ha

     Produktiv skog SKOGSMARK

     Areastorlek : 1,5 ha

     Areabeskrivning : Skogsmark med ca 400m3sk virkesvolym.

     Åker Åkermark

     Areastorlek : 2,0 ha

     Hagmark Betesmark

     Areastorlek : 1,5 ha

     Övrig mark

     Areastorlek : 0,8 ha

     Areabeskrivning : Gårdscentrum, impediment, vägar och diken m.m.

     Tomten SMÅHUSMARK LANTBRUK

     Areastorlek : 0,5 ha

     Summa taxeringsvärde

     232 000 SEK

     Fastighetsuppgifter

     Besiktning och undersökningsplikt

     Då säljaren aldrig bott eller på annat sätt nyttjat fastigheten och att den bedöms vara i stora behov av renovering, kommer säljaren att friskrivas från s.k. dolda fel och brister i fastigheten. Det åligger köparen att besiktiga fastigheten noga innan kontrakt tecknas och köp genomförs.

     Jakt

     Jakträtt ingår och övertas av köparen på tillträdesdagen.

     Övriga rättigheter och belastningar
     • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

     • Rättigheter förmån: Officialservitut: Rätt att använda befintliga vägen för utfart - Väg

     • Rättigheter last: Officialservitut: Väg

     • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Nyttjanderätt TELE