Sålt

Norrboda

Välkommen till Gräsö norra skärgård där Norrboda 1:27 nu är TILL SALU ! Ett gammalt f.d. "Roslags-hemman" med ett stort stycke hagmark och blomsteräng i byn Norrboda att bygga sig sin stuga på. Fastigheten har andel i Skoga hamn, Norrboda fiskeläge och i samfällt fiskevatten. I köpet ingår dessutom ett 10-tal öar, kobbar och skär inom ett paradisiskt vackert naturreservat. Här kan du njuta av ett rikt fågelliv, fiske, jakt och härliga badklippor i en exklusivt lugn och oexploaterad miljö.

Norrboda
Startpris: 995 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Lantbruk
Adress: Norrboda
Totalareal: 106 654 m2
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708-133223

email: Johannes@StadochLand.se

Norrboda s:9 - Samfälld Notgist- och Sjöbodplats
Norrboda s:9 - Samfälld Notgist- och Sjöbodplats
Norrboda s:9 - Skoga hamn. Här har fastigheten andel och rätt att lägga i sin båt och även möjlighet att i samfällighetsföreningen ansöka om bryggplats.
Skoga hamn - Härifrån kan du ta dig ut till dina egna öar i den vackra och oexploaterade skärgården. Njuta av härliga badklippor, fiske och jakt.
Obebyggt Roslagshemman med öar, kobbar och skär.
Skoga hamn - Härifrån kan du ta dig ut till dina egna öar i den vackra och oexploaterade skärgården. Njuta av härliga badklippor, fiske och jakt.
Norrboda s:9 - Skoga hamn. Här har fastigheten andel och rätt att lägga i sin båt och även möjlighet att i samfällighetsföreningen ansöka om bryggplats.
Gräsö Nordöstra skärgård
På denna vackra hagmark mitt i Norrboda by, kan köparen ansöka om bygglov för sin egen stuga.
Den gamla jordkällaren och ett par husgrunder vittnar om den gamla gård som en gång funnits här.
Nålsbådan och de övriga rödmarkerade öarna ingår i fastigheten.
Inne i Byn finns det numera obebyggda gamla gårdscentrat med omgivande vacker hagmark/blomsteräng. Där kan du söka bygglov din egen stuga.
Översiktskarta med alla delar av fastigheten markerade med röd gräns

Välkommen till Gräsö norra skärgård där Norrboda 1:27 nu är TILL SALU ! Ett gammalt f.d. "Roslags-hemman" med ett stort stycke hagmark och blomsteräng i byn Norrboda att bygga sig sin stuga på. Fastigheten har andel i Skoga hamn, Norrboda fiskeläge och i samfällt fiskevatten. I köpet ingår dessutom ett 10-tal öar, kobbar och skär inom ett paradisiskt vackert naturreservat. Här kan du njuta av ett rikt fågelliv, fiske, jakt och härliga badklippor i en exklusivt lugn och oexploaterad miljö.

Areal

Ca 2 hektar hagmark och blomsteräng i byn Norrboda där köparen ges möjlighet att ansöka om förhandsbesked för sin egen stuga.. Dessutom ett 10-tal öar, kobbar och skär om tot ca 8-12 hektar inom Gräsö nordöstra skärgård.

Hagmark f.d. åkermark

Areastorlek : 2,0 ha

Areabeskrivning : Möjlig boplats - tomt för eget boende

Öar, kobbar och skär

Areastorlek : 8,0 ha

Areabeskrivning : Öar, kobbar och skär med skog och impediment

Övrig mark

Areastorlek : 0,6 ha

Fastighetsuppgifter

Visning

Fastigheten får besökas och besiktigas på egen hand. Lämplig utgångspunkt för en båtutflykt ut till fastighetens öar är Skoga hamn. De som inte har egen båt, kan lämpligen hyra kajaker på t.ex. Bo & Kajak i Öregrund - www.bokajak.se

Förvärvstillstånd

Något förvärvstillstånd krävs inte, då fastigheten i detta fall är taxerad med typkod 299.

Fiske

Fastigheten har andel i samfällt fiskevatten (Norrboda fs:13)

Jakt

Köparen övertar fastighetens jakträtt på tillträdesdagen. Jakt på sjöfågel och annat vilt får inom ramen för gällande normal lagstiftning även bedrivas på de egna öar som ingår i naturreservatet.

Bygglov

I försäljningen och värderingen av fastigheten (utgångspriset) utgår vi från att en köpare får bygga sig en stuga. Något formellt bygglov är inte sökt. Men köparen kommer dock att ges rätt att ansöka om ett förhandsbesked för ett bygglov inom skifte 2 (marken i Norrboda by) och om det skulle bli avslag få rätt att häva eller omförhandla köpet.

Övriga rättigheter och belastningar
  • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Område Vid Öregrund Och Östhammar, Landskapsbildsskydd (Beslutsdatum: 19651208)

  • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Gräsö Östra Skärgård, Naturreservat (Beslutsdatum: 20120221, Registreringsdatum: 20130405)

  • Samfällighet: ÖSTHAMMAR NORRBODA S:3 - Vägar

  • Samfällighet: ÖSTHAMMAR NORRBODA S:4 - Skolhustomt

  • Samfällighet: ÖSTHAMMAR NORRBODA S:5-8 - Sandtag

  • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Nyttjanderätt Tele

  • Samfällighet: ÖSTHAMMAR NORRBODA S:9 - Notgist- och Sjöbodplats. (Skoga hamn)

  • Samfällighet: ÖSTHAMMAR NORRBODA S:10 - Lastageplats

  • Samfällighet: ÖSTHAMMAR NORRBODA S:11 - Fiskeläge och Lotsplats.

  • Samfällighet: ÖSTHAMMAR NORRBODA FS:13 - Fiskevatten