Storsättra 145

Storsättra - "En liten jordbruksfastighet med stora möjligheter". Beläget i lugn och pastoral miljö inom 25 min från Arlanda och 45 min från Stockholm och Uppsala. Äldre bostadshus (1800-tal) med timmerstomme och enkel standard. Ladugård och loge m.fl. ekonomihus. Av arealen utgörs ca 4 ha av välväxt gammelskog, 1,5 ha beteshage och 6,5 hektar åkermark. Fastigheten säljs för sig eller tillsammans med den obebyggda grannfastigheten Lillsättra om 11,5 ha, som är till salu samtidigt. VISAS den 18, 19 och 20 September .... Anmälan krävs !

Storsättra 145
Pris: 8 500 000 SEK , Accepterat pris
Typ: Lantbruk
Adress: Storsättra 145
Totalareal: 13,40 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708133223

email: Johannes@StadochLand.se

13,5 hektar fritidslantbruk i Knivsta

Storsättra - "En liten jordbruksfastighet med stora möjligheter". Beläget i lugn och pastoral miljö inom 25 min från Arlanda och 45 min från Stockholm och Uppsala. Äldre bostadshus (1800-tal) med timmerstomme och enkel standard. Ladugård och loge m.fl. ekonomihus. Av arealen utgörs ca 4 ha av välväxt gammelskog, 1,5 ha beteshage och 6,5 hektar åkermark. Fastigheten säljs för sig eller tillsammans med den obebyggda grannfastigheten Lillsättra om 11,5 ha, som är till salu samtidigt. VISAS den 18, 19 och 20 September .... Anmälan krävs !

BYGGNADER
 • Mangårdshuset
  Allmän information
 • Värdeår: 1929
 • Byggnadstyp: 1½ plan
 • Antal rum: 4
 • Antal sovrum: 2
 • Taxeringsvärde byggnad: 648 000 SEK
 • Area: 105 m²
 • Boareauppgift enligt: Taxeringsinformationen
 • Senast renoverat: 60-70-tal
 • Rumsbekrivning:

  Se bifogad planritning

 • Mark: Morän
 • Grund: Torpargrund
 • Taktyp: 2-kupigt Taktegel
 • Fasadtyp: Stående träpanel
 • Fönster: Kopplade fönster
 • Vatten: "Sommar-vatten" från spets/grävd brunn
 • Avlopp: Enkelt köksavlopp. (WC saknas)
 • Uppvärmning: Kakelugnar och el
 • Skorstenstyp: Murad skorsten med plåthuv
 • Beskrivning av kostnader: Då fastigheten är taxerad som lantbruk (näringsfastighet) och bostaden dessutom inte varit permanent bebodd så är en boendekostnadsberäkning inte möjlig att göra på ett entydigt och rättvisande sätt.
 • Skatt: 4860

  • Ladugård och loge
   Allmän information
  • Taxeringsvärde byggnad: 274 000 SEK
  • Byggnads area: 507 m²
  • Area: 500 m²
  • I ladugården finns förutom stora ytor med möjlighet att inreda för djurhållning även ett gästrum med pentry samt bastu och dusch. I ladugårdens förlängning finns en rymlig loge med möjlighet till foderlagring, maskinförvaring eller lösdrift för t.ex. hästar, får eller nötkreatur.

   • Övriga ekonomibyggnader
    Allmän information
   • * Vagnslider med magasin och förrådsutrymmen. * Ved- och redskapsbod.

   INTECKNINGAR
   • Inteckningar: 3

   • Totalt belopp: 25 000 SEK

   Areal

   SKOGSMARK

   Areastorlek : 4,0 ha

   Areabeskrivning : Arealen är uppskattad

   Åkermark

   Areastorlek : 6,5 ha

   Areabeskrivning : Arealen är uppskattad

   Betesmark

   Areastorlek : 2,0 ha

   Areabeskrivning : Arealen är uppskattad

   Areastorlek : 0,9 ha

   Summa taxeringsvärde

   2 181 000 SEK

   Fastighetsuppgifter

   Grannfastigheten Lillsättra till salu samtidigt

   Denna fastighet säljs antingen för sig med ett utgångspris om 3 600 000 kr, eller tillsammans med grannfastigheten Lillsättra 1:1 till ett utgångspris om totalt 4 775 000 kr. Marknadsföringen av dessa bägge fastigheter sker parallellt på var sin hemsida. Budgivningen kommer att samordnas och ske samtidigt. Se bifogad intresseanmälan / anbudsblankett samt - Länk till Lillsättra 1:1: https://www.stadochland.se/object.html?id=MDM2OHwwMDAwMDAwMDQzOXw1OA..

   Stödrätter

   Eventuella stödrätter tillhör arrendatorn och ingår ej i köpet. Köparen får själv överenskomma om övertagande av arrendatorns stödrätter om/när arrendet upphör.

   Betesmark

   Stängsel med tillhörande stolpar och tråd tillhör arrendatorn.

   Jakt

   Köparen övertar jakträtten på fastigheten på tillträdesdagen. Dock att jakten tidigare har varit upplåten till jägare inom ett större lag i området, vilket kan innebära att marken även kommande jaktår är registrerad för älglicens hos detta större lag.

   Förvärvstillstånd

   Förvärvstillstånd krävs endast om köparen är juridisk person.

   Hussvamp

   i bifogat besiktningsprotokoll framgår att huset är angripet av sk. hussvamp. Säljaren har därför anlitat en auktoriserad byggfirma som i samråd med Anticimex sanerar huset på ett fackmässigt sätt innan det säljs och på sådant sätt att huset efter genomförd sanering åter ska kunna försäkras mot framtida nya eventuella angrepp av hussvamp.

   Besiktning och undersökningsplikt

   Det åligger köparen att noga kontrollera fastigheten skick före köpet. Detta gäller såväl bostad, ekonomihus som skog och mark. För att underlätta för köparen i dennes egen bedömning, har säljaren låtit utföra en s.k. överlåtelsebesiktning av bostaden. (Se särskild pdf-bilaga) Någon möjlighet för ytterligare besiktning av fastigheten efter att köpet har genomförts, kommer inte att medges.

   Friskrivning

   Fastigheten som är taxerad som lantbruk och inte har bebotts permanent sedan många år tillbaka ägs nu delvis av ett dödsbo. Säljaren kommer därför att friskrivas från sitt ansvar för eventuella s.k. dolda fel och brister i fastigheten.

   Övriga rättigheter och belastningar
   • Gemensamhetsanläggning: Knivsta Husby-Tarv Ga:2

   • Rättigheter last: Avtalsservitut: Kraftledning

   • Rättigheter last: Avtalsservitur: Kraftledning