Sålt

UPPSALA BRÄCKSTA 2:9

I trivsamma Bräcksta ,endast 2 mil norr om Gränby Centrum, med Bullerbykänsla finns tomt till salu, Bräcksta 2:9 på 1756 m² Positivt förhandsbesked är beviljat från kommunen för enbostadshus med röd träfasad och sadeltak belagt med tegelröda pannor. Busshållplats för skolbussen finns 350 m från fastigheten och påfart till E4 är ca 4 km från fastigheten. Från Vattholma kan du ta Upptåget till Uppsala på 13 min. På tomten Bräcksta 2:9 finns en loge/lada i vinkel i sämre skick som kan rivas eller bevaras för att inreda till bostad (bygglov krävs). Området i övrigt är ett relativt öppet jordbrukslandskap och där det finns både hästar, kor och får. Fina promenad- och skogsvägar finns också i området. Längs den samfällda byvägen bor 7 familjer som delar på kostnaden för underhåll och snöröjning av vägen. Vatten, avlopp och elanslutning bekostas av köparen. Pris: 450.000 kr/tomt/högstbjudande.

UPPSALA BRÄCKSTA 2:9
Startpris: 450 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Mark/Tomt
Tomtarea: 1 756 kvm
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Anna Svensson

tel: 0704-969310

email: anna@stadochland.se

Tomt i Bullerbymiljö

I trivsamma Bräcksta ,endast 2 mil norr om Gränby Centrum, med Bullerbykänsla finns tomt till salu, Bräcksta 2:9 på 1756 m² Positivt förhandsbesked är beviljat från kommunen för enbostadshus med röd träfasad och sadeltak belagt med tegelröda pannor. Busshållplats för skolbussen finns 350 m från fastigheten och påfart till E4 är ca 4 km från fastigheten. Från Vattholma kan du ta Upptåget till Uppsala på 13 min. På tomten Bräcksta 2:9 finns en loge/lada i vinkel i sämre skick som kan rivas eller bevaras för att inreda till bostad (bygglov krävs). Området i övrigt är ett relativt öppet jordbrukslandskap och där det finns både hästar, kor och får. Fina promenad- och skogsvägar finns också i området. Längs den samfällda byvägen bor 7 familjer som delar på kostnaden för underhåll och snöröjning av vägen. Vatten, avlopp och elanslutning bekostas av köparen. Pris: 450.000 kr/tomt/högstbjudande.

Summa taxeringsvärde

265 000 SEK

Övriga rättigheter och belastningar
  • Rättigheter last: Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya en gemensam markbädd/infiltrationsanläggning med tillhörande brunnar och ledningar i ungefärligt läge vid c, se aktbilaga ka1 - Avlopp

  • Rättigheter last: Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och nyttja en gemensam djupborrad brunn med tillhörande vattenledning i ungefärligt läge vid b, se aktbilaga ka1 - Vattentäkt, vattenledning

  • Rättigheter förmån: Officialservitut: Rätt att använda vägen a för utfart fram till samfälld väg, se aktbilaga ka1 - Väg