Sålt

Stavby-Husby 58 och 60

Stavby-Husby 58 och 60
Startpris: 550 000 SEK , Pris
Typ: Mark/Tomt
Adress: Stavby-Husby 58 och 60
Tomtarea: 1 594 kvm
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708133223

email: Johannes@StadochLand.se

För tomternas exakta gränser, Se bifogad pdf-fil med förrättningshandling och gränskarta.
OBS ! Bilden visar endast tomternas ungefärliga läge
Array
OBS ! Bilden visar endast tomternas ungefärliga läge

Två tomter om vardera ca 1600 m2. Lugnt belägna i Stavby socken ca 15 minuters bilväg från Gränby centrum i Uppsala, väg 288 mot Östhammar. Tomterna ligger i nära anslutning till påfartsväg, el och fiber. Servitut på område för gemensamt avlopp och infiltration till de bägge tomterna. Bra och lätt-planerad mark. 5 min promenad till landsvägen (väg 288) med busshållplats för buss UL 811 och 886 mot Uppsala och Öregrund. Stavby skola ligger ca 2,5 km från tomterna och är en liten skola för barn i skolår F till 9. Tidigare förhandsbesked om bygglov har gått ut. Köparen får själv ansöka om och bekosta sin ansökan om bygglov för det egna huset. Köpet återgår och handpenningen återbetalas om bygglovet mot förmodan skulle avslås.

Byggnad

Avlopp:
Avlopp saknas

Vatten:
Vatten saknas

Summa taxeringsvärde

196 000 SEK

Övriga rättigheter och belastningar
  • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Grundvattenskydd Enl Hälsovårdsstadgan, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 19640622)

  • Rättigheter förmån: Officialservitut: Rätt att använda vägområdet a för utfart. - Väg

  • Rättigheter förmån: Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya avloppsreningsanläggning med ungefärligt läge b. - Avlopp

  • Rättigheter förmån: Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya avloppsledning till avloppsreningsanläggningen b. - Avlopp

  • Rättigheter förmån: Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya en djupborrad brunn inom den sydöstra delen av fastigheten för att användas tillsammans med den belastade fastifgheten. - Vattentäkt

  • Rättigheter förmån: Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya en vattenledning från djupborrad brunn till förmånsfastigheten. - Vattenledning

  • Rättigheter last: Ledningsrätt: Tele