Sålt

Vansta, Vattholma ca 19 ha

Blivande gård på ca 19 ha 7,5 km från Vattholma station och 5 km till E4 påfarten. Positivt förhandsbesked att få bygga 1-1½-plans enbostadshus. Ca 15 ha utgör åkermark, ca 2,5 ha betesmark och 1,5 ha skogsmark. Lantmäteriförrättningen väntas bli klar i vår, och fastighets säljs med förbehåll om att fastigheten kan bildas enligt beskrivning. Gården ligger i vackert naturlandskap med med både öppna fält, skogsholmar och skog. Närområdet har en rik kulturhistoria med bla. medeltida kyrka från 1200-talet i Tensta, Salsta slott - ett barockslott uppfört på 1670-talet och Nortuna prästgård med B&B och Ostindiskt museum. Det är 3 km till förskola i Vikstaby, 7,5 km till Vatthoma där det finns mataffär, skola till åk 5, bibliotek och tågstation där du kan ta dig till Uppsala med Upptåget på bara 13 min. Med bil tar du dig till Gränby centrum på 20 min.

Vansta, Vattholma ca 19 ha
Startpris: 2 500 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Lantbruk
Adress: Vansta, Vattholma ca 19 ha
Totalareal: 19,00 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Anna Svensson

tel: 0704969310

email: anna@stadochland.se

Välkommen till Vansta, blivande gård på ca 19 ha.
Flygvy över fastigheten
Infarten till fastigheten
Åkermark på var sida om traktorväg
Blivande gård ca 19 ha Vattholma
Infarten till fastigheten med betesmark och björkar.
Infartsvägen till fastigheten

Blivande gård på ca 19 ha i vacker miljö, 7,5 km från Vattholma station och 5 km till E4 påfarten. Positivt förhandsbesked att få bygga 1-1½-plans enbostadshus.

Blivande gård på ca 19 ha 7,5 km från Vattholma station och 5 km till E4 påfarten. Positivt förhandsbesked att få bygga 1-1½-plans enbostadshus. Ca 15 ha utgör åkermark, ca 2,5 ha betesmark och 1,5 ha skogsmark. Lantmäteriförrättningen väntas bli klar i vår, och fastighets säljs med förbehåll om att fastigheten kan bildas enligt beskrivning. Gården ligger i vackert naturlandskap med med både öppna fält, skogsholmar och skog. Närområdet har en rik kulturhistoria med bla. medeltida kyrka från 1200-talet i Tensta, Salsta slott - ett barockslott uppfört på 1670-talet och Nortuna prästgård med B&B och Ostindiskt museum. Det är 3 km till förskola i Vikstaby, 7,5 km till Vatthoma där det finns mataffär, skola till åk 5, bibliotek och tågstation där du kan ta dig till Uppsala med Upptåget på bara 13 min. Med bil tar du dig till Gränby centrum på 20 min.

Areal

Areal och taxeringsvärden är uppskattade värden utifrån hela fastighetens taxeringsvärde.

Areastorlek : 1,0 ha

Åkermark uppskattad Åkermark

Areastorlek : 15,0 ha

Areabeskrivning : Åkermarken är insådd vall, förutom den del av åkern framför blivande tomt för husbygge, som ligger i träda. Stödrätter ingår (för 15 ha).

Skogsmark uppskattad SKOGSMARK

Areastorlek : 1,0 ha

Betesmark uppskattat Betesmark

Areastorlek : 2,0 ha

Summa taxeringsvärde

832 000 SEK

Fastighetsuppgifter

Jakt

Jakträtt ingår på den egna marken.

Övriga rättigheter och belastningar
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912)

 • Rättigheter last: Avtalsservitut: Kraftledn - Se beskrivning

 • Rättigheter last: Ledningsrätt: Tele

 • Rättigheter last: Ledningsrätt: Starkström

 • Rättigheter last: Ledningsrätt: Starkström

 • Rättigheter last: Ledningsrätt: Starkströmsledning om högst 24 kv jordkabel med tillbehör såsom transformatorstationer, kabelskåp och visare och övriga anordningar som behövs för dess ändamål. - Starkström

 • Samfällighet: UPPSALA VANSTA S:5 (diken)

 • Samfällighet: UPPSALA VANSTA S:4 (vägar)

 • Övriga rättigheter och belastningar: Nedanstående rättigheter och belastningar avser hela stamfastigheten, rättigheter och belastningar kommer att fördelas efter båtnad på den avstyckade fastigheten på ca. 19 ha.