NORRTÄLJE VÄDDÖ-BACKA 1:7, 3:17, 2:11, 2:13, SAMKARBY 1:19

Välskött skogsfastighet i Roslagen.

NORRTÄLJE VÄDDÖ-BACKA 1:7, 3:17, 2:11, 2:13, SAMKARBY 1:19
Typ: Lantbruk
Totalareal: 52,00 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Susanne Berglund Aléx

tel: 0704-978474

email: susanne@stadochland.se

Väddö-Backa, Skog 54 ha

Välskött skogsfastighet i Roslagen.

Utmärkt tillfälle att köpa en välskött och obebyggd skogsfastighet i Roslagen. Fastigheten är belägen i Backa på Björkö (Väddö)som är mer känd som Barnens Ö i Norrtälje kommun. Närhet till Bylehamns gamla fiskeläge med sjöbodar, bryggor och bad. Den sammanlagda arealen uppgår till ca 54 ha enligt nyupprättad skogsbruksplan, varav 44 ha produktiv skogsmark och 9,5 ha skogsimpediment. Skogsskifet är ett sammnhängande skifte, med bra arrondering och med flera registerbeteckningar. På markerna är det dominerande trädslaget tallskog. Virkesförrådet är uppskattat till 7355 m3sk enligt nyupprättad skogsbruksplan, varav ca 296 m3sk utgörs av slutavverkningsmogen skog och 1600 m3sk av gallringsskog. Boniteten är beräknad till 5,1 m3sk/ha och år. JAKT OCH FISKE Jakträtten är fri att ta över vid tillträde. På markerna finns förutom småvilt även rådjur, vildsvin och älg. Fastigheten ingår i älgskötselområde. Fastigheten har fiskerätt. SAMFÄLLIGHETER Fastigheten har andelar i samfälligheten Backa, Söderbyle, Samkarby som bland annat ger fiskerätt. Det innebär att det går att ställa sig i kö för såväl båtplats som sjöbod både i Bylehamn, i Backa och vid Ålviken. OMRÅDET Bylehamn är en gammal fiskehamn med vackra sjöbodar längst med klipporna vid gränsen till ytterskärgården. Här finns även en iläggningsramp och bryggor med båtplatser. Till Norrtälje är det drygt 45 minuters bilresa och därifrån ca 45 minuter till Stockholm. VISNING Markerna får besökas på egen hand. FÖRVÄRVSTILLSTÅND För köpets giltighet krävs att köparen såväl fysisk som juridisk person erhåller förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen. Du som sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där egendomen ligger, behöver inte heller söka tillstånd. Ansökningsavgift till länsstyrelsen för fysisk person ,4 600 kr. Juridiska personer måste alltid ha förvärvstillstånd när det gäller förvärv av jordbruksfastigheter. Ansökningsavgift till länsstyrelsen för juridisk person, 7 100 kr. ANBUD Fastigheten säljs i första hand tillsammans med Söderbyle Gård (1:45), se separat annons men erbjuds även att säljas som egen obebyggd skogsfastighet. Säljaren har fri prövningsrätt. Välkommen att kontakta mäklaren för mer information. Respektera säljarens önskemål om att kontakter och information går via mäklaren.

INTECKNINGAR
 • Inteckningar: 2

 • Totalt belopp: 55 000 SEK

Summa taxeringsvärde

1 407 000 SEK

Fastighetsuppgifter

Jakt/Fiskerätt

Jakträtten är fri att ta över vid tillträde. På markerna finns förutom småvilt även rådjur, vildsvin och älg. Fastigheten ingår i älgskötselområde. Fastigheten har fiskerätt.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i ett område vilket enligt förvärvslagen är klassad som s.k. glesbygd. Förvärvstillstånd krävs från Länsstyrelsen vid förvärv av lantbruksfastighet. Ansökningsavgift 4 600 kr( fysisk person). Du som sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger, behöver inte söka tillstånd. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person är avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 20 miljoner kronor eller lägre. Jordförvärvslagens regler styr så att denna fördelning mellan privatpersoner och juridiska personer skall vara oförändrad över tiden. Juridiska personer, som aktiebolag, kan vanligtvis bara köpa av andra juridiska personer. Ett förvärvstillstånd för juridisk person för köp av en privatperson kan var svårt att erhålla.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt Jordabalken en långtgående undersökningsplikt. Skogsbruksplan och fastighetsbeskrivning från mäklaren skall endast ses som ett hjälpmedel vid besiktning av egendomen och det åligger dig som köpare att själv eller med sakkunnig hjälp att noga kontrollera fastigheten innan budgivning sker.

Delförsäljning

Fastigheten säljs i första hand tillsammans med Söderbyle 1:45. Separat bud kan läggas på Backa 1:7 m.fl. Säljaren har fri prövningsrätt.

Visning

Markerna får besökas på egen hand.

Tillträde

Tillträde efter överenskommelse.

Övriga rättigheter och belastningar
 • Samfällighet: NORRTÄLJE SÖDERBYLE S:4 Lastageplats, skötgård

 • Samfällighet: NORRTÄLJE SÖDERBYLE FS:5 Fiske

 • Samfällighet: NORRTÄLJE SAMKARBY S:4 Lastageplats,skötgård

 • Samfällighet: NORRTÄLJE VÄDDÖ-BACKA S:1 Vägar

 • Samfällighet: NORRTÄLJE VÄDDÖ-BACKA FS:5 Fiske

 • Samfällighet: NORRTÄLJE VÄDDÖ-BACKA S:2 Diken

 • Samfällighet: NORRTÄLJE VÄDDÖ-BACKA S:6 Vatten, fiskerätt

 • Samfällighet: NORRTÄLJE VÄDDÖ-BACKA S:4 Kolbotten, lastageplats

 • Samfällighet: NORRTÄLJE SÖDERBYLE S:1 Vägar

 • Samfällighet: NORRTÄLJE SAMKARBY FS:5 Fiske

 • Samfällighet: NORRTÄLJE VÄDDÖ-BACKA S:3 Kolbotten, fiskeplats

 • Samfällighet: NORRTÄLJE SAMKARBY S:3 Diken

 • Samfällighet: NORRTÄLJE SAMKARBY S:2 Vägar

 • Samfällighet: NORRTÄLJE SÖDERBYLE S:3 Ved-, lastageplats

 • Samfällighet: NORRTÄLJE SÖDERBYLE S:2 Diken

KARTA