Sålt

Inninge

Obebyggd skogsfastighet om ca 140 hektar vid Inninge i Stavby nära Uppsala. Virkesförråd 11 114 m3sk. Bonitet 9,2 m3sk/ha &år. Bra skogsvägar, omväxlande jaktmarker och fina lägen att bygga sitt eget boende på. Vi ser fram emot din intresseanmälan senast den 28 juni.

Inninge
Pris: 10 000 000 SEK , Enligt ök
Typ: Lantbruk
Adress: Inninge
Totalareal: 141,00 ha
VISNING
 • Besök och besiktning får ske på egen hand. Bommen är normalt öppen.

MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708133223

email: Johannes@StadochLand.se

140 ha skogsmark

Obebyggd skogsfastighet om ca 140 hektar vid Inninge i Stavby nära Uppsala. Virkesförråd 11 114 m3sk. Bonitet 9,2 m3sk/ha &år. Bra skogsvägar, omväxlande jaktmarker och fina lägen att bygga sitt eget boende på. Vi ser fram emot din intresseanmälan senast den 28 juni.

Areal

Produktiv skogsmark SKOGSMARK

Areastorlek : 138,5 ha

Impediment Myr

Areastorlek : 2,1 ha

Övrigt

Areastorlek : 0,4 ha

Summa taxeringsvärde

5 417 000 SEK

Fastighetsuppgifter

Skogsuppgifter

Virkesvolymen uppgår f.n. till 11 114 m3sk och består främst av yngre och medelålders skog. Boniteten är beräknad till hela 9,2 m3sk/ ha & år och tillväxten de kommande 10 åren beräknas uppgå till 678 m3sk/år med hänsyn till föreslagna åtgärder. Se bifogad pdf med en sammanställning över aktuellt skogstillståndet, skogskarta och avdelningsbeskrivning.

Arealuppgifter

** Areal enligt lantmäteriet är 136,6 hektar ** Taxerad areal är 137 hektar ** Areal enligt skogsbruksplan är 141 hektar

Jakt

Jakten är upplåten på ett år i taget. Köparen får själv överenskomma med jaktlaget om villkoren för fortsatt jakträtt. Jaktkoja, torn, utrustning vid rastplats m.fl. anläggningar för jaktutövning och viltvård tillhör jaktlaget.

Förvärvstillstånd

Något förvärvstillstånd krävs inte för köp av denna fastighet. ** Det är av vikt för säljaren att köparen är privatperson. Ev. anbud från juridiska personer kommer att avvisas.

Visning

Var och en intressent är välkommen att besöka och besiktiga fastigheten på egen hand, gärna med hjälp av bifogad avdelningsbeskrivning och skogskarta som underlag.

Budgivning mm.

Intresseanmälan med anbud skall vara oss tillhanda senast den 2023-06-28. Budgivaren skall inom 7 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas. 10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Övriga rättigheter och belastningar
 • Gemensamhetsanläggning: UPPSALA INNINGE GA:1

 • Gemensamhetsanläggning: UPPSALA SARINGE GA:1

 • Gemensamhetsanläggning: UPPSALA VITTJA GA:3

 • Rättigheter last: Officialservitut: VÄG

 • Rättigheter last: Avtalsservitut: VATTENTÄKT - SE BESKRIVNING

 • Rättigheter last: Avtalsservitut: INFILTRATIONSANLÄGGN - SE BESKRIVNING

 • Rättigheter last: Officialservitut: AVLOPP

 • Rättigheter last: Avtalsservitut: KRAFTLEDNING - SE BESKRIVNING

 • Avtalsservitut INFILTRATIONSANLÄGGN

 • Avtalsservitut VATTENTÄKT

 • Avtalsservitut KRAFTLEDNING

FÖRSÄLJNINGSSÄTT Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 7 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.