Sålt

Borrlövsta 35

Borrlövsta 35
Startpris: 3 250 000 SEK , Utgångspris
Typ: Lantbruk
Adress: Borrlövsta 35
Totalareal: 11,40 ha
Driftkostnad: 22 270 SEK
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708133223

email: Johannes@StadochLand.se

Stugan
Uteplats
Stugan... med utvändig trapp till inredningsbar förrådsvind
Stugan
En fin gård i hjärtat av Uppland
Planskiss
Kök
Kök
Sovrum
Halv-trapp från hallen
Kontor
Matplats
Vardagsrum med braskamin
Torpet
Torpet speglar sig
Torpets entré
Planskiss.
Rosa hallen
Kök m vedspis under murad kåpa
Sal med kakelugn
Detalj i Hallen
Planskiss
Trapp till vind och pigkammare
Pigkammare / Gästrum
Snickarbod och redskapsbod
Redskapsbod
Snickarbod
Hobby-växthus
Inhägnad köksträdgård
Trädgårdsdamm med blomsterprakt
Hagen ner emot sjön
Utsikt från trädgården över åker och äng, ner mot sjöängen.
flyg-vy från öst, med ungefärliga fastighetsgränser
Fastigheten består av två friliggande ägofigurer
Bra läge i Tuna socken, mitt i Uppland

En fin gård om drygt 11 ha mark är nu till salu i Tuna socken mitt i Uppland. Bostad om ca 55 m2 boyta, med tre rum och kök plus en inredningsbar vind. Tillbyggd och nyrenoverad till permanentstandard 2018-2021. Dessutom en trevlig torpstuga med enkel standard. Byggd på 1850-talet , om- och tillbyggd 1912. Ca 65 m2 boyta med två rum och kök i 1 plan + en pigkammare och inredningsbar kallvind på övre planet. Av de 11 hektaren mark är ca 4 ha åker och äng med möjlighet till odling och djurhållning i nära anslutning till gårdscentrum samt 6,5 ha rik skog med gott om virke och bra egen jakt. Bland fruktträd och bärbuskar i den stora trädgården finns en skön trädgårdsdamm, ett hobbyväxthus och en inhägnad välskött köksträdgård med odlingsbäddar för prydnadsväxter och de egna grönsakerna.

BYGGNADER
 • Stugan - bostadshuset
  Allmän information
 • Byggnadstyp: 1 plan m inredningsbar vind
 • Antal rum: 3
 • Antal sovrum: 1
 • Taxeringsvärde byggnad: 138 000 SEK
 • Byggnad: Utbyggd, renoverad och moderniserad 2018-2021. (OBS ! Aktuellt taxeringsvärde har inte justerats upp sedan om- och tillbyggnaden gjordes). 2017 anlades den nya avloppsanläggningen. Den ansluter f.n. till bostaden/stugan kan även anslutas till torpet om/när det moderniseras. Brunnen borrades 2009 och kan också anslutas till Torpet om man vill.
 • Area: 55 m²
 • Boareauppgift enligt: Arean är uppskattad
 • Senast renoverat: 2018-20
 • Rumsbeskrivning:

  Se bifogad planskiss. Övervåningen utgörs f.n. av en oinredd förrådsvind.

 • Grund: Torpargrund och grundsula
 • Taktyp: Tegel samt Plåt med solpaneler
 • Fasadtyp: Stående träpanel
 • Fönster: Kopplade fönster
 • Vatten: Djupborrad brunn (73m)
 • Avlopp: Enskild anläggning med slamavskiljare, Biorock markbädd och urinseparering.
 • Uppvärmning: Värmepump luft/luft samt direktel och braskamin.
 • Skorstenstyp: Skorsten av plåt
 • TV/internet: Fiber är indraget (IP-Only)
 • Energideklaration utförd: 2022-08-08
 • Energistatus: Energideklaration är gjord.
 • Energiprestanda:

  388 kwh/m2

 • Energiprestanda, primärenergital: 350 kWh/m2/år
 • Energiklass: G
 • Besiktningsman: Carl-Jonas Nordensved Svenska Besiktningshuset
 • Skatt: 5325

  • Torpet
   Allmän information
  • Byggår: 1850
  • Byggnadstyp: 1½ plan
  • Antal rum: 3
  • Antal sovrum: 2
  • Byggnad: En försiktig renovering av byggnaden är påbörjad. med bl.a omlagt yttertak, renoverade fönster. byte av en skadad syll-stock samt ny fasad på två sidor m.m. Ytterligare renoveringar och modernisering återstår innan det är dags att flytta in. (Bl.a. bör murstock och kakelugn ses över samt ny dragning av el, vatten och avlopp ordnas).
  • Area: 65 m²
  • Biarea (BIA): 15 m²
  • Boareauppgift enligt: Arean är uppskattad
  • Senast renoverat: 1912
  • Rumsbeskrivning:

   Nedre plan : Förstubro och hall med en trapp till övre planet. Kök med vedspis under murad kåpa. Kammare innanför köket samt ett vardagsrum med kakelugn. (se bifogad planskiss över nedre planet) Övre plan: Ett sovrum / pigkammare samt i övrigt oinredd förrådsvind.

  • Grund: Torpargrund
  • Taktyp: Taktegel
  • Fasadtyp: Stående träpanel
  • Fönster: Enkelglasfönster med spröjs
  • Bjälklag: Trä
  • Vatten: Vatten saknas
  • Avlopp: Avlopp saknas
  • Uppvärmning: Vedspis och kakelugn
  • Skorstenstyp: Murad skorsten

  Byggnad

  Kommentar byggnad:
  Förutom de bägge bostadshusen finns även en nybyggd snickarbod/verkstad (2016) samt en nyrenoverad (2017) fristående bod för trädgårdsredskap. På andra sidan byvägen finns gårdens gamla jordkällare bevarad samt grunden till den gamla ladugårds- och stallbyggnaden. Här finns gott om lämpligt utrymme för ny byggnation av stall eller andra ekonomihus.

  KOSTNADER
  • Årlig elförbrukning: 12 050 kWh/ÅR

  • Vatten och avlopp: 1 764 SEK/ÅR

  • Försäkringskostnad: 6 726 SEK/ÅR

  • Köpt el: 15 777 SEK/ÅR

  • Såld el: -4 459 SEK/ÅR

  • Andel i skogsallmänning: -438 SEK/ÅR

  • Väg: 2 654 SEK/ÅR

  • Samfällighet: 246 SEK/ÅR

  • Summa driftskostnad: 22 270 SEK/ÅR

  • Antal personer i hushållet: 2

  • Beskrivningavkostnader: Av ovan nämnda kostnader för el och uppvärmning ingår, förutom den köpta (minus den sålda) elen, även egenproducerad elförbrukning till ett värde av 3061 kr samt ca 9 m3sk ved från egen skog till ett värde av ca 3 - 4000 kr. I försäkringskostnaden ingår även en skogsförsäkring

  Areal

  Redovisade arealer är uppmätta med lantmäteriets flygfoto-karta som underlag. Då definitionen av och gränserna mellan åker, hage och skog inte alltid är så tydliga, så är de redovisade del-arealerna endast att betrakta som ungefärliga.

  Åkermark Åkermark

  Areastorlek : 2,0 ha

  Betesmark Betesmark

  Areastorlek : 2,0 ha

  Skogsmark SKOGSMARK

  Areastorlek : 6,5 ha

  Övrigmark

  Areastorlek : 0,4 ha

  Areabeskrivning : sankäng - vatten

  Småhusmark lantbruk SMÅHUSMARK LANTBRUK

  Areastorlek : 0,5 ha

  Summa taxeringsvärde

  1 504 000 SEK

  Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Skogsarealen är uppmätt till ca 6,5 ha Aktuellt virkesförråd är bedömt till ca 1900 m3sk Boniteten bedöms vara normal för trakten (ca 5,5 - 6,5 m3sk/ha o år). Merparten skog är äldre utgörs övervägande gran och tall. mot sjön finns bestånd av ek och ädellöv. Redovisad areal och aktuell skogsvolym har uppmätts och uppskattats med hjälp av Lantmäteriets flygfoton i på hemsidan "Min karta" (https://www.lantmateriet.se/sv/kartor/vara-karttjanster/min-karta/ ) och uppgifter från Skogsstyrelsens laserskanning 2021 i "skogliga grunddata" ( https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/ )

  Arrende/nyttjanderätter

  Åkermark och bete är f.n. utlånade till grannar, men kan om så önskas återtas för eget brukande efter utgången innevarande växtodlingssäsong. (Uppsatt elstängsel för hästar tillhör en av dessa grannar)

  Stödrätter

  Några stödrätter hör inte till fastighetens åkermark.

  Jakt

  Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

  Forn- och kulturlämningar

  Det finns två registrerade fornlämningar (Stenrösen) på fastigheten.

  Naturvärden

  Några naturvårdsavtal, nyckelbiotoper, reservat eller annat naturskydd finns inte registrerat på fastigheten.

  Förvärvstillstånd

  Förvärvstillstånd krävs om köparen är juridisk person (bolag m.m.) varför säljaren kommer att avböja bud från sådana.

  Besiktning och undersökningsplikt

  Säljaren ansvarar för ev. dolda fel i bostadshuset. Köparen har en långtgående skyldighet att undersöka fastigheten noggrant innan köp genomförs. Något förbehåll, med rätt för köparen att besiktiga fastigheten efter det att kontraktet är undertecknat, kommer inte att medges. För att underlätta för köparen så har säljaren har låtit besiktiga fastighetens bostad inför denna försäljning. Protokollet finns som bilaga på hemsidan. Säljaren friskrivs från ev. dolda fel i torpstugan (som är i stort behov av renovering och modernisering) samt i fastighetens "näringsdel".

  Tillträde

  Tillträde bör kunna ske i November

  Övriga rättigheter och belastningar
  • Gemensamhetsanläggning: Uppsala Borrlövsta Ga:2 (Vägsamfällighet)

  • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Två st registrerade Fornlämningar

  • Rättigheter last: Officialservitut: Väg

  • Samfällighet: ÖSTHAMMAR OLANDS ALLMÄNNING S:1 (Skogsallmänning)

  • Rättigheter last: Ledningsrätt: Starkström

  FÖRSÄLJNINGSSÄTT Betalningsvillkor

  Köparen skall i direkt anslutning till avslutad budgivning kunna teckna köpekontrakt och kontant erlägga 10% av köpeskillingen i handpenning, varför besiktning av fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas. Resterande del av köpeskilling skall erläggas vid tillträdet.