Holmbro 107

Blivande hästgård på ca 5 ha i Skogs-Tibble med positivt förhandsbesked för bostadshus på en höjd med vacker utsikt. På fastigheten finns maskinhall på 336 kvm med solpaneler. Arealen fördelas på ca 3 ha åkermark, 1 ha skogsmark och 1 ha övrig mark.

Holmbro 107
Pris: 1 950 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Lantbruk
Adress: Holmbro 107
Totalareal: 5,00 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Anna Svensson

tel: 0704969310

email: anna@stadochland.se

Förhandsbesked för ett bostadhus finns på kullen i förgrunden med björk, enar och äppelträd. Åkermarker ligger vackert i sluttning ner mot landsvägen.
Tomtmarken med förhandsbesked för bostadshus närmast och i bakgrunden maskinhallen på 336 kvm med solpaneler som också ingår i fastigheten. Ladugårdsbyggnaden ligger på grannfastigheten.
Norra delen av fastigheten som består av skogsmark och betesmark.
Norra delen av fastigheten, då du blickar söderut.
Blivande hästgård 5 ha i vacker miljö
Maskinhallen 14*24 m
Maskinhallen 336 kvm
Åkermarken på ca 3 ha sett från infartsvägen i söder
Nyanlagd väg in till fastigheten

Blivande hästgård på ca 5 ha i Skogs-Tibble med positivt förhandsbesked för bostadshus på en höjd med vacker utsikt. På fastigheten finns maskinhall på 336 kvm med solpaneler. Arealen fördelas på ca 3 ha åkermark, 1 ha skogsmark och 1 ha övrig mark.

Blivande hästgård på ca 5 ha i Skogs-Tibble belägen 2,5 mil väster om Uppsala och ca. 3,5 mil nordost om Enköping. Det finns ett positivt förhandsbesked för bostadshus på en höjd med vacker utsikt. Fiber finns framdraget till tomtgräns. På fastigheten finns maskinhall på 336 kvm med solpaneler. Arealen fördelas på ca 3 ha åkermark, 1 ha skogsmark och 1 ha övrig mark.

BYGGNADER
  • Ekonomibyggnad
    Allmän information
  • Värdeår: 2008
  • Taxeringsvärde byggnad: 301 000 SEK
  • Area: 336 m²
  • Ekonomibyggnad på 336 kvm (14*24 m) byggt år 2008. Byggnaden har trästomme, fasad av glespanel, plåttak och grusat golv. På taket sitter 16 st solpaneler á 325 kW.

Areal

Arealen på 3 ha åkermark, 1 ha skog och 1 ha övrig mark är uppskattade värden.

Åkermark Åkermark

Areabeskrivning : Ca 3 ha åkermark med tillfredställande dränering och normal produktionsförmåga. Taxeringsvärdet 192.000 kr är en uppskattning utifrån stamfastighetens taxeringsvärde för åkermark.

Skogsmark SKOGSMARK

Areastorlek : 1,0 ha

Areabeskrivning : Ca 1 ha skogmark. Taxeringsvärdet 30.000 kr är en uppskattning utifrån del av stamfastighetens taxeringsvärde för skogsmarken.

Småhusmark på lantbruk

Areastorlek : 1,0 ha

Areabeskrivning : Tomten för småhusmark blir ca 2000 kvm och uppskattas få ett taxeringsvärde på 592.000 kr. Ytterligare 8000 kvm ses som övrig mark i anslutning till ekonomibyggnad.

Summa taxeringsvärde

1 115 000 SEK

Övriga rättigheter och belastningar
  • Rättigheter förmån: Rätt att använda väg X enligt förrättningskarta.

  • Rättigheter last: Rätt för fastigheten Holmbro 2:24 att nyttja väg y enligt förrättningskarta.

KARTA