Våra tjänster

Funderar du på att sälja din bostad eller gård? Kanske är du på gång att köpa nytt? Flytta från staden till landet eller tvärtom? Vill du utöka eller avveckla? Dina frågor blir vår utgångspunkt när du har planer på en förändring, vare sig det är en liten lägenhet i stan eller en stor gård på landet. 

Varje uppdrag ser vi som ett unikt åtagande där vi vill hitta den bästa lösningen för våra kunder utifrån ett både affärsmässigt och känslomässigt perspektiv.

Vårt signum

Stad & Land är ett ett personligt mäklarföretag med tre verksamma fastighetsmäklare och en mäklarassistent.
Vi  har lång erfarenhet av branschen vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder mer än en sedvanlig mäklartjänst.
Vår specialitet är lantliga boenden, framför allt hästgårdar, jord och skogsbruksfastigheter och villor med lantliga lägen.

Vår bas är Uppsala men vi verkar i Mälardalen med omnejd (skogsfastigheter och större egendomar, hela landet).
 Vi jobbar för att skapa långsiktiga relationer där vi kan få förtroende att hjälpa till vid fler än ett tillfälle. 

Ett mäklarföretag i tiden

Vi är ett mäklarföretag som i huvudsak använder webben, sociala medier och magasinliknande prospekt i vår marknadsföring. Men vi jobbar även med riktade annonser både digitalt och i press för att nå ut till alla köpare som drömmer om att göra en förändring. Självklart använder vi oss av professionella fotografer, stylister och andra samarbetspartners som gör att vi kan presentera ditt hem från den allra bästa sidan. Att vi på kontoret har lång erfarenhet och bred utbildning inom bl.a. ekonomi, juridik, byggnadsteknik och dessutom spetskompetens inom jord och skog gör att vi dessutom är vana att hantera frågor som rör lantbrukets produktionsgrenar, generationsskiften, fastighetsbildningar och landsbygdsrelaterad juridik och ekonomi.


En investering i kunskap ger alltid den bästa räntan.
Benjanmin Franklin

Fastighetsvärdering/ Avtal/ Skrivuppdrag

Förutom fastighetsförmedling gör vi värderingar av fastigheter inför banklån, bodelning och generationsskiften. Vår lokalkännedom och särskilda kunskap och erfarenhet inom jord och skog gör att du kan få en tillförlitlig värdering just i ditt område. Vi är godkända av flertalet banker och får därmed upprätta värdeintyg av både små och större fastigheter.
Vi upprättar även avtal för jakt, arrenden och överlåtelser av egendom. 

Fastighetsombildning
Vill du köpa till mark som ska läggas samman med din befintliga fastighet eller vill du göra en avstyckning från din fastighet.
Då kan vi hjälpa dig med värderingar, avtal och myndighetskontakter.

 Vi har har ett utbrett kontaktnät och samarbetar med bl.a.  
   Banker
   Swedbank  och  Sparbankerna 
   Handelsbanken
   SEB
   Landshypotek
   Länsförsäkringar bank

   Ekonomi/ Juridik/ Rådgivning
   Hushållningssällskapet
   4-klövern

   Övriga tjänster( överlåteslebesiktning, dolda fel försäkring, inredare och fotografer)
   Gar-Bo 
   Besiktningshuset
   Willis 
   Diakrit
   Husfoto
   Insbo
   Moodify