Johannes Båth

Landsbygden har alltid funnits i mitt hjärta. Jag är född och uppväxt på en stor gård med många djur utanför Uppsala. Min uppväxt präglades av mycket glädje, lek och experimentlusta men också av ett stort allvar och ansvarstagande. Den kombinationen har jag haft stor nytta av senare i mitt yrkesliv. Efter att ha avrundat mina studier med en lantmästarexamen jobbade jag i tur och ordning som driftledare på en gård, försökstekniker på JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik), som lantbruksrådgivare på Hushållningssällskapet och med landsbygdsutveckling åt kommuner i glesbygd.

I början av 90-talet då det svenska lantbrukets avreglering ännu kändes färsk och innan vårt EU-inträde med sin inverkan på den svenska landsbygden, beslöt riksdagen att privatisera och sälja ut stora delar av statens markinnehav. Jag fick förtroendet att hjälpa till med den processen, på villkor att jag blev lantbruksmäklare.

Jag har kontakterna, erfarenheten och engagemanget som krävs för att ro just din affär i land.

Så här 27 år efter detta äventyr så känner jag att mitt “stora mäklaruppdrag” sedan länge är avklarat. Men än är det inte dags att lägga mäklaryrket på hyllan. Jag tycker så mycket om den blandning av lek och allvar, av kreativitet och ansvar och det myller av unika människor som mitt yrke ger. Så här efter fyllda 60+ vill jag också prova på något nytt. Därför har jag nu på slutspurten av min karriär bestämt mig för att lägga i en högre växel och starta Stad & Land tillsammans med mina kollegor som jag litar på och trivs med.