Johannes Båth

Landsbygden har alltid funnits i mitt hjärta. Jag är född och uppväxt på en stor gård med många människor och djur. Jag är präglad av lekfullhet och experimentlusta på gården, men också av allvar och stort ansvarstagande. Den kombinationen har jag haft nytta av. Efter att ha avslutat mina studier på Alnarp till lantmästare så har jag jobbat som driftledare på en gård, som försökstekniker på JTI, som lantbruksrådgivare på Hushållningssällskapet och med landsbygdsutveckling i glesbygd. I början av 90-talet fick jag förtroendet att hjälpa till med försäljningen av statens (Domänverkets) jord- och skogsbruk här i Uppland, vilket ledde till att jag tog fastighetsmäklarexamen.

"Jag har kontakterna, erfarenheten och det engagemang som krävs för att tryggt kunna föra just din affär i hamn".

Så här drygt 30 år efter min mäklarbana började så känner jag att fortfarande en stor arbetsglädje. Jag tycker fortfarande om den blandning av lekfull kreativitet, allvar och ansvar som mitt jobb kräver. Och självklart det myller av människor som jag möter i mitt yrke!


Så det är definitivt inte dags att lägga mäklaryrket helt på hyllan än på ett tag.