Skrivuppdrag

Vi åtar oss skrivuppdrag vid överlåtelse av din fastighet, t ex vid generationsskifte.

Vi upprättar alla nödvändiga överlåtelsehandlingar och andra dokument som behövs för en trygg överlåtelse.

Som mäklare är vi tydliga med vad som är skillnaden mellan ett skrivuppdrag och ett förmedlingsuppdrag och vad som ingår i de olika uppdragen.

Det som ingår är att mäklaren kontrollerar och ombesörjer
  • vem som är ägare
  • vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar den
  • del i ev gemensamhetsanläggningar
  • uppnår kundkännedom om parterna enligt penningtvättslagens regler
  • tar fram köpehandlingar
  • mäklaren ser till att säljarens och köparens överenskommelser blir dokumenterade