Att sälja mark eller tomter

Har du mark att sälja? Vi på Stad & Land har kunskap och erfarenhet av såväl större markaffärer som enskilda tomter och hjälper dig göra en bra affär. Vi har kunder som söker mark och byggklara tomter.


Att sälja en stycke mark kan förefalla enkelt i jämförelse med att sälja en gård eller ett hus.

Men även här finns en del att tänka på. Vi på Stad&Land har kunskap och erfarenhet av såväl större markaffärer som enskilda tomter och hjälper dig göra en bra affär. Vi har under åren skaffat oss en god lokalkännedom och ett stort nätverk runt Mälardalen med omnejd, Roslagen och landskapen däromkring.

Åker och skogsmark.


Att sälja ifrån åker eller skogsmark ifrån sin fastighet kan ske antingen via avstyckning eller fastighetsreglering. Det finns olika regler i fastighetsbildningslagen som styr och som ibland kan vara svårtolkade. Viss mark, oftast skogsmark får inte alltid styckas av och bilda egen fastighet och kan då istället säljas via en fastighetsreglering. Avstyckning av åker eller betesmark kräver ofta ett positivt förhandsbesked för bygglov.

Vi har ständigt kontakt med intressenter som letar efter just åker och skogsmark.

Kontakta oss så kan vi tillsammans gå igenom dina frågor och hitta möjligheter för att du ska kunna fatta ett bra beslut.

NYA VYER

Tomtmark 


Det finns en skillnad på människor som letar en obebyggd tomt jämfört med de som köper ett befintligt hus på en tomt. Det handlar om människor som vill skapa sitt eget drömboende. De letar efter den rätta platsen där de kan bygga enligt sina egna önskemål.


Det finns även större eller mindre byggbolag och exploatörer som ständigt jagar nya projekt.

Funderar du på att stycka av och sälja några tomter från dina marker. Då bistår vi gärna med råd om var på markerna det är bäst att stycka med hänsyn både till värdet av tomterna och till det kvarvarande värdet av det som du ska behålla. Vi hjälper till att ansöka om förhandsprövning inför bygglov och därefter ansökan om avstyckning.

Vi hjälper dig genom hela försäljningsprocessen för att hitta en köpare som är villig att betala så högt pris som möjligt.

Vi på Stad & Land vill alltid kunna möta våra kunder på ett personligt men ändå affärsmässigt plan, där utrymme finns för planering av den förändring man står inför. När vi fått ett förtroende är vi måna om att göra vårt bästa för att du ska bli nöjd. Våra nöjda kunder är ett bevis på att vi lyckats.

Vi vill uppfattas som det personliga mäklarföretaget som har den bästa mäklartjänsten.

KONTAKTA OSS OM Mark och tomter

Ring oss
Bli uppringd
Maila oss