Johannes Båth

Lantmästare och tidigare lantbruksrådgivare med särskild inriktning på landsbygdsutveckling.
1991 jag fick ett uppdrag från det statliga Domänverket att tillsammans med en kollega hjälpa till med värdering och försäljning av deras lantbruk i Uppland, Västmanland och södra Dalarna. I första hand till deras arrendatorer och annars förmedling på öppen marknad. I samband med det uppdraget utbildade jag mig till fastighetsmäklare. Vilket jag aldrig har ångrat !

En fastighetsmäklare för alla

Lantmästare och tidigare lantbruksrådgivare med särskild inriktning på landsbygdsutveckling.
1991 jag fick ett uppdrag från det statliga Domänverket att tillsammans med en kollega hjälpa till med värdering och försäljning av deras lantbruk i Uppland, Västmanland och södra Dalarna. I första hand till deras arrendatorer och annars förmedling på öppen marknad. I samband med det uppdraget utbildade jag mig till fastighetsmäklare. Vilket jag aldrig har ångrat !