Sålt

Norrtälje Hensvik 2:8

Skogsfastighet på ca 5 ha,varav 3 ha är skog, 1 ha är skogsimpediment och 1 ha är åkermark. Uppskattningsvis är virkesvolymen 600 m³sk och boniteten 6,4. På fastigheten står även en äldre lada. Pris: 375.000 kr/högstbjudande. Fiskerätt i Blåkaren och vid Kalkhusudden.

Norrtälje Hensvik 2:8
Startpris: 375 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Lantbruk
Totalareal: 5,24 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Anna Svensson

tel: 0704-969310

email: anna@stadochland.se

Mindre skogsfastighet i Herräng på 5 ha

Mindre skogsfastighet i Herräng på 5 ha

Skogsfastighet på ca 5 ha,varav 3 ha är skog, 1 ha är skogsimpediment och 1 ha är åkermark. Uppskattningsvis är virkesvolymen 600 m³sk och boniteten 6,4. På fastigheten står även en äldre lada. Pris: 375.000 kr/högstbjudande. Fiskerätt i Blåkaren och vid Kalkhusudden.

Areal

Åkermark

Areastorlek : 1,0 ha

Areastorlek : 1,0 ha

SKOGSMARK

Areastorlek : 3,0 ha

Summa taxeringsvärde

320 000 SEK

Fastighetsuppgifter

Besiktning och undersökningsplikt

*Då säljaren i detta fall är ett dödsbo så kommer säljaren att friskrivas från ansvar för eventuella s.k. dolda fel och brister i fastigheten. För din trygghet är det extra viktigt att du som intressent, själv eller med hjälp från anlitad sakkunnig, besiktigar fastigheten noga innan bud avges och köp genomförs.

Övriga rättigheter och belastningar
 • Samfällighet: Norrtälje Hensvik S:2 (Vägmark)

 • Samfällighet: Norrtälje Hensvik S:3 (Notgistplats)

 • Samfällighet: Norrtälje Hensvik S:4 (Notgistplats)

 • Samfällighet: Norrtälje Hensvik S:6 (Fiskeplats Brommaren)

 • Samfällighet: Norrtälje Hensvik S:8 (Grund)

 • Samfällighet: Norrtälje Hensvik S:14 (Avloppsdike)

 • Samfällighet: Norrtälje Hensvik S:15 (Grund)

 • Samfällighet: Norrtälje Hensvik S:10 (Avloppsdike)

 • Samfällighet: Norrtälje Hensvik S:5 (Lastageplats Rönnaren)

 • Samfällighet: Norrtälje Hensvik Fs:7 (Fiske)

 • Samfällighet: Norrtälje Hensvik S:9 (Ön)

 • Samfällighet: Norrtälje Hensvik S:11 (Vägmark)

Övrigt

Medlemsavgift till Hensviks samfällighetsförening är 250 kr/år samt kostnader för underhåll av väg tillkommer.