Sålt

Söder-Edinge 210

Söder-Edinge 210
Startpris: 3 000 000 SEK , Utgångspris
Typ: Lantbruk
Adress: Söder-Edinge 210
Totalareal: 3,00 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708-133223

email: Johannes@StadochLand.se

Avstyckad gård
Flygelbyggnad med 4 rum och kök. Lämplig för uthyrning eller generationsboende
Den gamla smedjan ligger som så ofta på gårdarna, ett stycke från gårdscentrum i övrigt.

Tre hektar avstyckad gård med två bostadshus och flera bra ekonomibyggnader ca 25 km NO om Uppsala.

BYGGNADER
 • Mangårdshuset
  Allmän information
 • Byggår: 1918
 • Byggnadstyp: 1½plan
 • Taxeringsvärde byggnad: 624 000 SEK
 • Byggnad: Tidstypiskt och stilfullt mangårdshus från tidigt 1900-tal i 1½ plan av trä under brutet s.k. valmat mansardtak med tvåkupigt tegel. 6 rum och kök varav 2-4 sovrum. Byggnaden har behov av renovering och modernisering.
 • Boarea (BOA): 140 m²
 • Boareauppgift enligt: Taxeringsinformationen
 • Rumsbekrivning:

  Se bifogad planlösning

 • Grund: Torpargrund och matkällare
 • Taktyp: Taktegel
 • Fasadtyp: Stående träpanel
 • Fönster: 2-glasfönster
 • Vatten: Enskilt vatten från grävda brunnar eller spets
 • Avlopp: Avloppsbrunn med infiltration
 • Uppvärmning: Värmepump luft-luft + elradiatorer
 • Skorstenstyp: Murad skorsten

  • Flygeln / "Mejeriet"
   Allmän information
  • Byggnadstyp: 1½ plan
  • Taxeringsvärde byggnad: 228 000 SEK
  • Byggnad: Flygel till Mangårdshuset var ursprungligen ett gårdsmejeri men är ombyggt och fungerar sedan många år tillbaka som bostadshus med 4 rum och kök i 1½ plan (Varav 2-3 sovrum). Ett av rummen på nedre planet är en tillbyggnad av huset på en f.d. veranda som byggts in och varmbontas. Byggnaden har behov av renovering och modernisering.
  • Boarea (BOA): 74 m²
  • Boareauppgift enligt: Taxeringsinformationen
  • Rumsbekrivning:

   Se bifogad planlösning.

  • Grund: Torpargrund
  • Taktyp: Taktegel
  • Fasadtyp: Träfasad
  • Fönster: 2-glasfönster
  • Vatten: Enskilt vatten
  • Avlopp: gemensamt med mangårdshuset
  • Uppvärmning: Braskamin och elradiatorer
  • Skorstenstyp: Skorsten av plåt

   • Ladugård / Stall
    Allmän information
   • Taxeringsvärde byggnad: 232 000 SEK
   • Byggnads area: 614 m²
   • Boarea (BOA): 200 m²
   • F.d Ladugård och stall med äldre inredning och med ca 2.5 m invändig takhöjd. På övre planet en höskulle. Byggnadsytan är ca 17,5 x 11,5 m vilket utgör ca halva byggnaden. (Den andra halvan av byggnaden tillhör och nyttjas av grannfastigheten. Var och en fastighetsägare ansvarar för sin halva av huset, avseende underhåll och försäkring etc.) Redovisat taxeringsvärde gäller fastighetens ekonomibyggnader tillsammans.

    • Loge/Lada
     Allmän information
    • Boarea (BOA): 220 m²
    • Loge/Lada uppförd i trä under tak av plåt Byggnadsytan är ca 11 x 20 m

     • Magasin
      Allmän information
     • Boarea (BOA): 120 m²
     • Äldre timmerbyggnad i två plan om ca 7,5 x 16 m i vardera planet.

      • Överbyggd plansilo
       Allmän information
      • Boarea (BOA): 80 m²
      • Två plansilos i betong, om ca 4 x 10 m vardera, med en gemensam överbyggnad i trä och med tak av plåt. Numera används ytorna för maskinförvaring.

       • Maskinhall
        Allmän information
       • Boarea (BOA): 65 m²
       • Maskinhall/lider om ca 8 x 8 m, med två höga portar. Stomme av stolp med träväggar under plåttak.

        • Verkstad
         Allmän information
        • Boarea (BOA): 40 m²
        • Verkstad och materialförråd om tot ca 6 x 7 m med trästomme och plåttak. Verkstadsdelen är isolerad och kan uppvärmas.

         • Gårds-smedja m.fl. äldre hus
          Allmän information
         • Äldre smedja med ässja. Ca 4,5 x 5 m. Träbyggnad med tegeltak. Dessutom finns ytterligare ett antal äldre förrådsbodar, garage och överskottsbyggnader på gården.

         INTECKNINGAR
         • Inteckningar: 3

         • Totalt belopp: 166 000 SEK

         • Kommentar till inteckningar: I samband med fastighetsbildningen kommer samtliga inteckningar/pantbrev att ha tagits bort och fastigheten säljs alltså fri från penninginteckningar.

         Areal

         Fastigheten är under avstyckning. Dess blivande gräns och slutgiltiga areal kan komma att avvika något från ovan redovisat p.g.a. lantmäteriets beslut.

         Åkermark

         Areastorlek : 1,0 ha

         Betesmark

         Areastorlek : 1,0 ha

         SMÅHUSMARK LANTBRUK

         Areastorlek : 0,5 ha

         Areastorlek : 0,5 ha

         Areabeskrivning : Gårdscentrum m.m.

         Summa taxeringsvärde

         1 526 000 SEK

         Fastighetsuppgifter

         Besiktning och undersökningsplikt

         Då säljarna nyligen har förvärvat fastigheten med en s.k. friskrivningsklausul och själva aldrig har bott där, så kommer de själva också att friskrivas från sitt ansvar för eventuella s.k. dolda fel och brister. Som en hjälp och stöd i köparens egen undersökningsplikt har säljaren dock låtit Svenska Besiktningshuset AB utföra en överlåtelsebesiktning av fastighetens mangårdshus inför denna försäljning. Se bifogad pdf-bilaga OBS. Detta fråntar dock inte köparen rätt att själv undersöka fastigheten och bilda sig sin egen uppfattning om dess skick innan köp genomförs.

         Fastighetsbildning

         Fastigheten är under bildande på Lantmäteriet och beräknas bli klar för tillträde under hösten 2020. Någon exakt areal eller något fastslaget taxeringsvärde finns alltså ännu inte.