Danmarks by

Ca 10 ha mark med ett mycket attraktivt läge i Danmarks by är nu till salu för ev. exploatering.

Danmarks by
Typ: Lantbruk
Adress: Danmarks by
Totalareal: 10,00 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708133223

email: Johannes@StadochLand.se

Ca 10 ha mark i Danmarks by.

Ca 10 ha mark med ett mycket attraktivt läge i Danmarks by är nu till salu för ev. exploatering.

Areal

Inägomark

Areastorlek : 10,0 ha

Areabeskrivning : Mark för tänkt exploatering.

Fastighetsuppgifter

Arealuppgifter

Den avstyckade yta som nu är till salu uppgår till totalt ca 10 hektar. Beläget på f.d. åker- och betesmark.

Förvärvstillstånd

Då fastigheten är taxerad som lantbruk (tax kod 110) krävs att förvärvstillstånd beviljas om köparen är juridisk person. Om köparen är juridisk person kommer därför ett förbehåll för förvärvstillstånd att inskrivas i köpekontraktet. Är köparen fysisk person krävs inget förvärvstillstånd.

Intresseanmälan

Intresseanmälan bör innehålla en kort presentation av budgivaren, en enkel projektidé/byggplan samt ett prisförslag/bud. Förutom budet kommer all övrig information i intresseanmälan att hålls konfidentiellt inom säljarkretsen till dess köpekontrakt är tecknat.

Förbehåll

Köparen kommer ges möjlighet att teckna köpekontraktet med ett inskrivet förbehåll om att kommunen inom viss tid godkänner köparens projektidé och beviljar dennes ansökan om byggnadsplan, att köparen får förvärvstillstånd, samt att lantmäteriet godkänner en fastighetsbildning enligt bifogade kartor.

Övriga rättigheter och belastningar
 • Planer och bestämmelser: Danmarks Kyrkby, Detaljplan (Beslutsdatum: 20070821, Registreringsdatum: 20071211)

 • Samfällighet: UPPSALA DANMARK S:2

 • Samfällighet: UPPSALA DANMARK S:5

 • Samfällighet: UPPSALA DANMARK S:6

 • Rättigheter last: Officialservitut: Avlopp

 • Rättigheter last: Officialservitut: Väg,vattentäkt,vattenledn,avlopp

 • Rättigheter last: Officialservitut: Rätt att använda vägen u för utfart till allmän väg - Väg

 • Rättigheter last: Officialservitut: Rätt att använda, underhålla och förnya avloppsbrunnarna v och befintlig avloppsledning fram till dem - Avlopp

 • Rättigheter last: Officialservitut: Rätt att använda, underhålla och förnya vattenledning från pumphuset/hydro-foren x - Vattenledning

 • Rättigheter last: Officialservitut: Rätt att använda, underhålla och förnya vattenledning från pumphuset/hydro-foren x - Vattenledning

 • Rättigheter last: Officialservitut: Utrymme

 • Avtalsservitut Ledning

 • Avtalsservitut Infart

 • Avtalsservitut Vatten- och avloppsledningar

FÖRSÄLJNINGSSÄTT

Intresseanmälan bör innehålla en kort presentation av budgivaren, en enkel projektidé/byggplan och ett prisförslag/bud. Förutom budet kommer all övrig information i intresseanmälan att hålls konfidentiellt till dess köpekontrakt är tecknat.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som en handpenning vid kontraktstecknandet (vilken deponeras i avvaktan på fastighetsbildning samt kommunens godkännande av köparens ansökan om byggnadsplan) och resterande likvid erläggs vid tillträdet som skall vara när fastighetsbildningen vunnit laga kraft och byggnadsplanen godkänts.

KARTA