Hammarby 110

Hammarby 110
Pris: 1 750 000 SEK , Högstbjudande
Adress: Hammarby 110
Tomtarea: 5 966 kvm
VISNING
 • Åk gärna och se läget och det exteriöra på egen hand. För invändig visning av lokalerna - Kontakta mäklaren Johannes Båth på tel 0708 - 13 32 23

MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708133223

email: Johannes@StadochLand.se

Foto: Björn Ullhagen
Alunda Gjuteri - Produktionslokaler och mark.
Butik om 5 x 8,5 m, med reception och fikarum
Inne i butiken finns även en receptionsdisk och ett fikarum.
Gästtoalett med mulltoa. (Wc med avloppsbrunn saknas)
Lagerhallen i stål och plåt på gjuten platta, uppfördes 1992.
Lagerhallen är 10 x 20 m och har 4,5 meters vägghöjd. (6 m till nock) och har en ca 3,5x3,8 m skjutport
De bägge verkstads-längorna med gjuterihall, verkstäder och lager är byggda på 40-talet
Gjuterihall med två traverser
Två effektiva ventilationsfläktar för gjuterihallen
Hall för efterbearbetning /Verkstad med två portar för fordon.
Måleriet.
Måleriet och verkstaden är uppvärmda med varsin Luft/Luft-värmepump
Byggnad nummer 2 med verkstadsutrymmen och lager i 1½ plan.
Gjuteriverksamheten har upphört och den gamla ugnen är numera riven.
Foto: Johannes Båth
Foto: Johannes Båth
Foto: Johannes Båth
Foto: Björn Ullhagen

Anrika Alunda Gjuteri har nu upphört och den gamla ugnen är riven. Deras fastighet med butik, produktions- och lagerlokaler är nu till salu. Dessutom ingår även den intilliggande obebyggda småhustomten i köpet. För att säkerställa köparens möjlighet att få ansöka om bygglov för bostad på fastigheten och att kunna bedriva annan verksamhet än gjuteri, har säljaren för avsikt att låta analysera marken och säkerställa att det inte finns några föroreningar som behöver saneras.

BYGGNADER
 • Butik
  Allmän information
 • Byggnadstyp: Butik och reception
 • Byggnads area: 45 m²
 • Uppvärmning, kylning och ventilation: Luft/luft-värmepump
 • Vatten och avloppstyp: Saknas
 • Tekniskbeskrivning: Träbyggnad under plåttak och på plintgrund. Innehåller en lokal för utställning och försäljning samt ett personalrum.

  • Lagerhall
   Allmän information
  • Byggår: 1992
  • Värdeår: 1992
  • Byggnadstyp: Lager
  • Taxeringsvärde byggnad: 87 000 SEK
  • Byggnads area: 200 m²
  • Uppvärmning, kylning och ventilation: Lokalen är ouppvärmd. (El för belysning och anslutning till maskiner är indraget).
  • Vatten och avloppstyp: Saknas
  • Tekniskbeskrivning: Byggnaden är 10 x 20 m stor med 4,5 m till takfoten och 6 m till nock. Gjuten kantförstyvad platta på mark. Stomme och takstolar av stål. Väggar och tak av plåt. En skjutport om ca 3,5 x 3,8 m finns på byggnadens långsida.

   • Gjuteriet
    Allmän information
   • Byggår: 1946
   • Värdeår: 1946
   • Byggnadstyp: Produktionslokal
   • Taxeringsvärde byggnad: 88 000 SEK
   • Byggnads area: 240 m²
   • Uppvärmning, kylning och ventilation: Verkstad och måleri uppvärms med varsin luft/luft-värmepump. Gjuterihallen är ventilerad och kyld med två kraftfulla friskluftsfläktar.
   • Vatten och avloppstyp: Kylvatten från grävd brunn på grannfastigheten finns. Vattnet är sannolikt otjänligt att dricka. Avlopp saknas
   • Tekniskbeskrivning: Hela längan är tot. ca 6 x40 m och har murade väggar av betonghålsten under eternittak. Golvet i gjuteridelen består av sand. I övriga delar är det betonggolv. Hela längan består av 5 lokaler. ** 2,5 m Kontor. ** 13 m Gjuterihall (med två traverser). ** 9,5 m Verkstad (med portar och en f.d. smörjgrop). ** 7,5 m Måleri / Lackverkstad (uppvärmd med luftvärmepump). ** 6 m Verkstad (med arbetsbänk och hyllor).

    • Verkstad och magasin
     Allmän information
    • Byggår: 1946
    • Byggnadstyp: Produktionslokal
    • Byggnads area: 100 m²
    • Uppvärmning, kylning och ventilation: Vedkamin och el.
    • Vatten och avloppstyp: Saknas
    • Tekniskbeskrivning: Hela byggnaden är tot. ca 5 x 20 m och har gjutet golv, murade väggar av betonghålsten och med tak av plåt. Byggnaden är uppdelad på 3 lokaler + ett mindre "kompressor"-rum. På magasins-planet en trappa upp finns lagerhyllor o förråd.

    • VÄRDERINGSENHETER
    Taxeringsvärdet byggnader

    175 000 SEK

    Taxeringsvärde mark

    183 000 SEK

    Summa taxeringsvärde

    358 000 SEK

    Övriga rättigheter och belastningar
    • Rättigheter förmån: Officialservitut: Vattentäkt, vattenledning

    • Rättigheter förmån: Officialservitut: Den obebyggda tomten har rätt att anlägga vattentäkt och avlopp.

    Övrigt

    De bägge fastigheterna (1: Industritomten med dess byggnader och 2: Den obebyggda tomten med parkeringsplan mitt emot butiken) säljs tillsammans eller var för sig. Fastigheterna överlåts i det skick avseende städning och övrigt, som de befinner sig i vid visningen och då köpekontraktet tecknas. Då säljaren kommer att friskrivas från allt ansvar för eventuella fel och brister i fastigheterna är det särskilt viktigt att du som intressent besiktigar fastigheten noggrant innan bud avges och bindande kontrakt tecknas. Då fastigheten är taxerad som "Industrienhet; metall- och maskinindustri" är den av länsstyrelsen därmed också klassad som ett "potentiellt förorenat område". I och med det är det viktigt att marken kontrolleras och analyseras med avseende på eventuella föroreningar innan man som köpare tillträder. För att säkerställa köparens möjlighet att ansöka om bygglov på fastigheten och att riskfritt kunna bedriva annan verksamhet än gjuteri där, har säljaren påbörjat en process där man i steg 1 skall låta experter upprätta en provtagningsplan för Miljöenheten på Östhammar kommuns godkännande och att därefter i steg 2 analysera marken i enlighet med planen. Dessa bägge steg i "köparens undersökningsplikt" bekostas av säljaren. Möjlighet finns att teckna ett köpekontrakt med ett villkor inskrivet som ger köparen rätt att häva köpet om det visar sig finnas någon förorening som behöver saneras.

KARTA