Hammarby 110

Anrika Alunda Gjuteri har nu upphört och den gamla ugnen är riven. Deras fastighet med butik, produktions- och lagerlokaler är nu till salu. Dessutom säljer de samtidigt en intilliggande obebyggd småhustomt. Säljs tillsammans eller var för sig.

Hammarby 110
Pris: 1 750 000 SEK , Högstbjudande
Adress: Hammarby 110
Tomtarea: 5 966 kvm
VISNING
 • Åk gärna och se läget och det exteriöra på egen hand. För invändig visning av lokalerna - Kontakta mäklaren Johannes Båth på tel 0708 - 13 32 23

MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708133223

email: Johannes@StadochLand.se

Foto: Björn Ullhagen
Alunda Gjuteri - Produktionslokaler och mark.
Butik om 5 x 8,5 m, med reception och fikarum
Inne i butiken finns även en receptionsdisk och ett fikarum.
Gästtoalett med mulltoa. (Wc med avloppsbrunn saknas)
Lagerhallen i stål och plåt på gjuten platta, uppfördes 1992.
Lagerhallen är 10 x 20 m och har 4,5 meters vägghöjd. (6 m till nock) och har en ca 3,5x3,8 m skjutport
De bägge verkstads-längorna med gjuterihall, verkstäder och lager är byggda på 40-talet
Gjuterihall med två traverser
Två effektiva ventilationsfläktar för gjuterihallen
Hall för efterbearbetning /Verkstad med två portar för fordon.
Måleriet.
Måleriet och verkstaden är uppvärmda med varsin Luft/Luft-värmepump
Byggnad nummer 2 med verkstadsutrymmen och lager i 1½ plan.
Gjuteriverksamheten har upphört och den gamla ugnen är numera riven.
Foto: Johannes Båth
Foto: Johannes Båth
Foto: Johannes Båth
Foto: Björn Ullhagen

Anrika Alunda Gjuteri har nu upphört och den gamla ugnen är riven. Deras fastighet med butik, produktions- och lagerlokaler är nu till salu. Dessutom säljer de samtidigt en intilliggande obebyggd småhustomt. Säljs tillsammans eller var för sig.

BYGGNADER
 • Butik
  Allmän information
 • Byggnadstyp: Butik och reception
 • Byggnads area: 45 m²
 • Uppvärmning, kylning och ventilation: Luft/luft-värmepump
 • Vatten och avloppstyp: Saknas
 • Tekniskbeskrivning: Träbyggnad under plåttak och på plintgrund. Innehåller en lokal för utställning och försäljning samt ett personalrum.

  • Lagerhall
   Allmän information
  • Byggår: 1992
  • Värdeår: 1992
  • Byggnadstyp: Lager
  • Taxeringsvärde byggnad: 87 000 SEK
  • Byggnads area: 200 m²
  • Uppvärmning, kylning och ventilation: Lokalen är ouppvärmd. (El för belysning och anslutning till maskiner är indraget).
  • Vatten och avloppstyp: Saknas
  • Tekniskbeskrivning: Byggnaden är 10 x 20 m stor med 4,5 m till takfoten och 6 m till nock. Gjuten kantförstyvad platta på mark. Stomme och takstolar av stål. Väggar och tak av plåt. En skjutport om ca 3,5 x 3,8 m finns på byggnadens långsida.

   • Gjuteriet
    Allmän information
   • Byggår: 1946
   • Värdeår: 1946
   • Byggnadstyp: Produktionslokal
   • Taxeringsvärde byggnad: 88 000 SEK
   • Byggnads area: 240 m²
   • Uppvärmning, kylning och ventilation: Verkstad och måleri uppvärms med varsin luft/luft-värmepump. Gjuterihallen är ventilerad och kyld med två kraftfulla friskluftsfläktar.
   • Vatten och avloppstyp: Kylvatten från grävd brunn på grannfastigheten finns. Vattnet är sannolikt otjänligt att dricka. Avlopp saknas
   • Tekniskbeskrivning: Hela längan är tot. ca 6 x40 m och har murade väggar av betonghålsten under eternittak. Golvet i gjuteridelen består av sand. I övriga delar är det betonggolv. Hela längan består av 5 lokaler. ** 2,5 m Kontor. ** 13 m Gjuterihall (med två traverser). ** 9,5 m Verkstad (med portar och en f.d. smörjgrop). ** 7,5 m Måleri / Lackverkstad (uppvärmd med luftvärmepump). ** 6 m Verkstad (med arbetsbänk och hyllor).

    • Verkstad och magasin
     Allmän information
    • Byggår: 1946
    • Byggnadstyp: Produktionslokal
    • Byggnads area: 100 m²
    • Uppvärmning, kylning och ventilation: Vedkamin och el.
    • Vatten och avloppstyp: Saknas
    • Tekniskbeskrivning: Hela byggnaden är tot. ca 5 x 20 m och har gjutet golv, murade väggar av betonghålsten och med tak av plåt. Byggnaden är uppdelad på 3 lokaler + ett mindre "kompressor"-rum. På magasins-planet en trappa upp finns lagerhyllor o förråd.

    • VÄRDERINGSENHETER
    Taxeringsvärdet byggnader

    175 000 SEK

    Taxeringsvärde mark

    183 000 SEK

    Summa taxeringsvärde

    358 000 SEK

    Övriga rättigheter och belastningar
    • Rättigheter förmån: Officialservitut: Vattentäkt, vattenledning

    • Rättigheter förmån: Officialservitut: Den obebyggda tomten har rätt att anlägga vattentäkt och avlopp.

    Övrigt

    De bägge fastigheterna (1: Industritomten med dess byggnader och 2: Den obebyggda tomten med parkeringsplan mitt emot butiken) säljs tillsammans eller var för sig. Utgångspris för bägge tillsammans är 1 750 000 kronor. Fastigheterna överlåts i det skick avseende städning och övrigt, som de befinner sig i vid visningen och då köpekontraktet tecknas. Då säljaren kommer att friskrivas från allt ansvar för eventuella fel och brister i fastigheterna är det särskilt viktigt att du som intressent besiktigar fastigheten noggrant innan bud avges och bindande kontrakt tecknas.