Hammarby 110

Hammarby 110
Pris: 1 000 000 SEK , Högstbjudande
Adress: Hammarby 110
Tomtarea: 5 966 kvm
VISNING
 • Åk gärna och se läget och det exteriöra på egen hand. För invändig visning av lokalerna - Kontakta mäklaren Johannes Båth på tel 0708 - 13 32 23

MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708133223

email: Johannes@StadochLand.se

Produktionslokaler och mark i Alunda
Inne i butiken finns även en receptionsdisk och ett fikarum.
Gästtoalett med mulltoa. (Wc med avloppsbrunn saknas)
Lagerhallen i stål och plåt på gjuten platta, uppfördes 1992.
Lagerhallen är 10 x 20 m och har 4,5 meters vägghöjd. (6 m till nock) och har en ca 3,5x3,8 m skjutport
De bägge verkstads-längorna med gjuterihall, verkstäder och lager är byggda på 40-talet
Två effektiva ventilationsfläktar för produktionslokalen
Verkstadsdel med två portar för fordon.
Måleri och lager.
Måleriet och verkstaden är uppvärmda med varsin Luft/Luft-värmepump
Byggnad nummer 2 med verkstads- och lagerutrymmen i 1½ plan.

Fastighet med möjlighet att etablera verksamhet i Alunda. Anrika Alunda Gjuteri som tidigare låg på denna fastighet, har upphört och den gamla ugnen är numera riven. Den intilliggande obebyggda småhustomten ingår också i köpet. Säljaren har säkerställt att det inte finns några föroreningar som behöver saneras samt fått ett positivt förhandsbesked om bygglov för två ytterligare hus, avsedda för kontor och handel.

BYGGNADER
 • Butik
  Allmän information
 • Byggnadstyp: Butik och reception
 • Byggnads area: 45 m²
 • Uppvärmning, kylning och ventilation: Luft/luft-värmepump
 • Vatten och avloppstyp: Saknas
 • Tekniskbeskrivning: Träbyggnad under plåttak och på plintgrund. Innehåller en lokal för utställning och försäljning samt ett personalrum.

  • Lagerhall
   Allmän information
  • Byggår: 1992
  • Värdeår: 1992
  • Byggnadstyp: Lager
  • Taxeringsvärde byggnad: 87 000 SEK
  • Byggnads area: 200 m²
  • Uppvärmning, kylning och ventilation: Lokalen är ouppvärmd. (El för belysning och anslutning till maskiner är indraget).
  • Vatten och avloppstyp: Saknas
  • Tekniskbeskrivning: Byggnaden är 10 x 20 m stor med 4,5 m till takfoten och 6 m till nock. Gjuten kantförstyvad platta på mark. Stomme och takstolar av stål. Väggar och tak av plåt. En skjutport om ca 3,5 x 3,8 m finns på byggnadens långsida.

   • Gjuteriet
    Allmän information
   • Byggår: 1946
   • Värdeår: 1946
   • Byggnadstyp: Produktionslokal
   • Taxeringsvärde byggnad: 88 000 SEK
   • Byggnads area: 240 m²
   • Uppvärmning, kylning och ventilation: Verkstad och måleri uppvärms med varsin luft/luft-värmepump. Gjuterihallen är ventilerad och kyld med två kraftfulla friskluftsfläktar.
   • Vatten och avloppstyp: Kylvatten från grävd brunn på grannfastigheten finns. Vattnet är sannolikt otjänligt att dricka. Avlopp saknas
   • Tekniskbeskrivning: Hela längan är tot. ca 6 x40 m och har murade väggar av betonghålsten under eternittak. Golvet i gjuteridelen består av sand. I övriga delar är det betonggolv. Hela längan består av 5 lokaler. ** 2,5 m Kontor. ** 13 m Gjuterihall (med två traverser). ** 9,5 m Verkstad (med portar och en f.d. smörjgrop). ** 7,5 m Måleri / Lackverkstad (uppvärmd med luftvärmepump). ** 6 m Verkstad (med arbetsbänk och hyllor).

    • Verkstad och magasin
     Allmän information
    • Byggår: 1946
    • Byggnadstyp: Produktionslokal
    • Byggnads area: 100 m²
    • Uppvärmning, kylning och ventilation: Vedkamin och el.
    • Vatten och avloppstyp: Saknas
    • Tekniskbeskrivning: Hela byggnaden är tot. ca 5 x 20 m och har gjutet golv, murade väggar av betonghålsten och med tak av plåt. Byggnaden är uppdelad på 3 lokaler + ett mindre "kompressor"-rum. På magasins-planet en trappa upp finns lagerhyllor o förråd.

    • VÄRDERINGSENHETER
    Taxeringsvärdet byggnader

    175 000 SEK

    Taxeringsvärde mark

    183 000 SEK

    Summa taxeringsvärde

    358 000 SEK

    Övriga rättigheter och belastningar
    • Rättigheter förmån: Officialservitut: Vattentäkt, vattenledning

    • Rättigheter förmån: Officialservitut: Den obebyggda tomten har rätt att anlägga vattentäkt och avlopp.

    • Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning för väg. Hammarby 1:26 och 27 har 473 andelar av totalt 8851. (=ca 5,3%)

    Övrigt

    De bägge fastigheterna (1: Industritomten med dess byggnader och 2: Den obebyggda tomten med kundparkering mitt emot butiken) säljs tillsammans. Fastigheterna överlåts i det skick avseende städning och övrigt, som de befinner sig i vid visningen. Då säljaren kommer att friskrivas från ansvar för eventuella fel och brister i fastigheterna är det viktigt att du som intressent besiktigar fastigheten noga innan bud avges och kontrakt tecknas. Fastigheter som likt denna är taxerade som "Industrienhet; metall- och maskinindustri" klassas per automatik alltid av länsstyrelsen som "potentiellt förorenade områden". För att säkerställa köparens möjlighet att få bedriva annan verksamhet än gjuteri på fastigheten, har säljaren därför låtit analysera marken i enlighet med en provtagningsplan som tagits fram av experter och godkänts av Miljöenheten på Östhammar kommun. Analysresultaten visar att området och byggnaderna får användas för verkstad, tillverkningsindustri, lager, kontor och handel m.m. Ett positivt förhandsbesked för uppförande av två ytterligare byggnader för "kontor och handel" är dessutom beviljat. Dock att ytterligare prov från platsen för de tilltänkta nya husen då kan komma att krävas.

KARTA