Boängsvägen

Boängsvägen
Typ: Lantbruk
Adress: Boängsvägen
Totalareal: 7,10 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708133223

email: Johannes@StadochLand.se

7 ha mark för exploatering i Alsike.
Areal

Åkermark Åkermark

Areastorlek : 7,0 ha

Summa taxeringsvärde

588 000 SEK

Fastighetsuppgifter

Förvärvstillstånd

Då fastigheten är taxerad som lantbruk (tax kod 110) krävs att förvärvstillstånd beviljas om köparen är juridisk person. Om köparen är juridisk person kommer därför ett förbehåll för förvärvstillstånd att inskrivas i köpekontraktet. Är köparen fysisk person krävs inget förvärvstillstånd.

Intresseanmälan

Intresseanmälan bör innehålla en kort presentation av budgivaren, en enkel projektidé/byggplan samt ett prisförslag/bud. Förutom budet kommer all övrig information i intresseanmälan att hålls konfidentiellt inom säljarkretsen till dess köpekontrakt är tecknat.

Omfattning

I första hand säljs områdets samtliga 21 registerenheter i en och samma affär. Men möjlighet finns även att lägga bud på halva eller 1/3-del av beståndet.

Förbehåll

Köparen kommer ges möjlighet att teckna köpekontraktet med ett inskrivet förbehåll om att kommunen inom viss tid godkänner köparens projektidé och beviljar dennes ansökan om byggnadsplan.

Övriga rättigheter och belastningar
  • Gemensamhetsanläggning: Knivsta Ekeby Ga:2

  • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Grundvattenskydd Enl Hälsovårdsstadgan, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 19621206)

  • Övriga rättigheter och belastningar: Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastigheternas andelar i samfälligheter är inte utredda.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT

Intresseanmälan bör innehålla en kort presentation av budgivaren, en enkel projektidé/byggplan och ett prisförslag/bud. Förutom budet kommer all övrig information i intresseanmälan att hålls konfidentiellt till dess köpekontrakt är tecknat. I första hand säljs områdets samtliga 21 registerenheter i en och samma affär. Men möjlighet finns även att lägga bud halva eller 1/3-del av beståndet.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.