Del av UPPSALA HOLMBRO 2:6 skogsskifte ca 15 ha

Skogs-Tibble

Del av UPPSALA HOLMBRO 2:6 skogsskifte ca 15 ha
Pris: 1 150 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Lantbruk
Totalareal: 14,60 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Anna Svensson

tel: 0704969310

email: anna@stadochland.se

Del av skogsfastighet på ca 14,6 ha

Skogs-Tibble

Del av Uppsala Holmbro 2:6, ca. 14,6 ha produktiv skogsmark, säljs genom fastighetsreglering till skogsfastighet i närområdet. Skogen består till större delen av 40-45 årig tallskog, mindre avdelningar även med gran och lövträd. Skiftet har ett uppskattat virkesförråd på ca. 2000 m³sk efter beräkning med tillväxt utifrån Mellanskogs skogsbruksplan upprättat år 2018. Köparen måste ha egen jordbruksfastighet till vilken marken kan regleras. Virkesvolymen ovan är endast en uppskattning och köparen ansvarar själv för besiktning av områdets skog och mark. Lantmäteriets förrättningskostnad för fastighetsregleringen betalas av köparen. Beräknad handläggningstid hos lantmäteriet för fastighetsreglering är ca. 1 år.

Areal

Skogsmark SKOGSMARK

Areastorlek : 14,0 ha

Areabeskrivning : Taxeringsvärdet är endast en uppskattning utifrån fastighetens totala skogliga taxeringsvärde

Skogsimpediment

Areastorlek : 0,5 ha

Areabeskrivning : Taxeringsvärdet är endast en uppskattning utifrån fastighetens totala taxeringsvärde.

Summa taxeringsvärde

1 002 000 SEK

Övriga rättigheter och belastningar
  • Rättigheter last: Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

  • Samfällighet: UPPSALA HOLMBRO S:2 (väg)

  • Avtalsnyttjanderätt TELE

  • Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  • Övriga rättigheter och belastningar: Andel i samfälligheter och servitut fördelas av lantmäteriet efter båtnad.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT

Området försäljs genom anbud lämnas till mäklaren senast den 16/11-2022, med fri prövningsrätt för säljaren. Lantmäteriets förrättningskostnad för fastighetsregleringen betalas av köparen.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

KARTA