GÅRDSARRENDE "Västergården" - Svartsö Hjälmö 125

Skärgårdsstiftelsen söker en jordbrukskunnig och naturvårdsintresserad arrendator till sin gård på Hjälmö. Tillträde våren 2024. Man erbjuds här ett mycket vackert boende på en av skärgårdsstiftelsens äldsta gårdar beläget i en exklusiv skärgårdsmiljö nära Stockholm.

GÅRDSARRENDE "Västergården" - Svartsö Hjälmö 125
Typ: Lantbruk
Adress: GÅRDSARRENDE "Västergården" - Svartsö Hjälmö 125
Totalareal: 87,00 ha
VISNING
 • Gården visas av mäklaren och en representant för markägaren efter överenskommelse och efter din intresseanmälan med en kort presentation av dig och ditt intresse för detta arrende. Kontakta mäklaren på mail: johannes@stadochland.se eller på telefon 0708 - 13 32 23

MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708133223

email: Johannes@StadochLand.se

Västergårdens gårdscentrum
Västergårdens gårdscentrum
Västergårdens mangårdsbyggnad med jordkällare i förgrunden. Byggnad nr 1 och 7
GÅRDSARRENDE på Hjälmö
Västergårdens mangårdsbyggnad. 6 rum och kök i 1½ plan Byggnad nr 1
Byggnader och brygg-anläggning nedanför mangårdshuset. Nr; 4, 5 och 6
2 st bryggor nedanför mangårdshuset (den i bild är på egen mark). Anläggning nr 4 och byggnad nr 6
2 st bryggor nedanför mangårdshuset, varav den bortre delas. Anläggning nr 4
Brandbod Byggnad nr 6
Förråd vid sjön / "smedjan" Byggnad nr 5
Byggnaderna 8, 9, 10, 11 och 12.
Bystugan / Gårdsbutiken (Byggnad nr 8)
Bystugan / Gårdsbutiken (Byggnad nr 8)
Byggnaderna nr 10 och 12
Stall, del av byggnad nr 10
Ladugård del av byggnad nr 10
Hönshus del av byggnad nr 10
Gamla logen. Byggnad nr 12
Byggnaderna nr 14, 15, 16 och 17
Löstriftsladugård / ligghall för nötdjur. (Sedd från söder) Byggnad nr 16
Löstriftsladugård / ligghall för nötdjur. Byggnad nr 16
Löstriftsladugård / ligghall för nötdjur. Byggnad nr 16
Ligghall för nötkreatur
Fårhuset med hötork i den bortre delen. del av Byggnad 15
Fårhuset del av Byggnad 15
Fårhuset del av Byggnad 15
Verkstad och maskinhall/lider Byggnad nr 14
Såghuset Byggnad nr 13
Ny gödselplatta under tak. Byggnad nr 11
Karta över Gränö
Foder- och redskapslada på Gränö. Byggnad nr 19
Karta över Stora Hästnacken
Stora Hästnacken har en spännande, omväxlande och vacker natur
ett igenvuxet f.d. lertag från den tid när det låg ett tegelbruk på ön
Karta över Västerholmen
Ladan på Västerholmen Byggnad nr 21
Bete på Västerholmen
Ladan på Västerholmen Byggnad nr 21
En bit hassel är mums
på Västerholmen
Karta över Lisslö
Timrad lada på Lisslö Byggnad nr 20
Timrad lada på Lisslö Byggnad nr 20
Karta över Hjälmö
Angöringsplats för transportfärja för djur och maskiner på Hjälmö södra sida.
Innomgårdsväg mellan de nya och de äldre ekonomihusen
Vallskörd på Hjälmö
Vackra inägor och gärdesgårdar på Hjälmö
1 km vacker väg från Ångbåtsbrygga till Västergård
Angöringsplats och sjöbod på Hjälmö norra sida (byggnad nr 18)
Karta över arrendemarkerna på Hjälmö-Västerholmen-Stora Hästnacken-Gränö-Lisslö
Karta över arrendemarkerna på Träskö-Storö, Brunskäret samt Stora och Lilla Huvudholmen

Skärgårdsstiftelsen söker en jordbrukskunnig och naturvårdsintresserad arrendator till sin gård på Hjälmö. Tillträde våren 2024. Man erbjuds här ett mycket vackert boende på en av skärgårdsstiftelsens äldsta gårdar beläget i en exklusiv skärgårdsmiljö nära Stockholm.

BYGGNADER
 • Byggnadsförteckning
  Allmän information
 • Numren på nedanstående byggnader återfinns på bifogad karta med byggnadernas lägen markerade samt på fotografierna i detta prospekt.

  • Mangårdshuset (byggnad 1)
   Allmän information
  • Byggår: 1909
  • Byggnadstyp: 1½ plan med krypgrund
  • Antal rum: 6
  • Antal sovrum: 4
  • Area: 200 m²
  • Boareauppgift enligt: Mätning saknas
  • Rumsbeskrivning:

   Nedre plan med en nybyggd entréhall och våtrum med wc/bad, tvättmaskin, hydrofor och VV-beredare. Modernt kök. Matsal/kammare med kakelugn (ej godkänd). Vardagsrum med en vacker kakelugn (ej godkänd) och en utgång till en liten glasveranda. Övre plan med tre sovrum, wc-rum samt ett allrum med kakelugn och en glasveranda med vacker sjöutsikt. Bostadsytan är ej uppmätt men kan uppskattas till ca 200 m2 plus alkover och förrådsutrymmen under snedtak. (Den fast monterade luftvärmepumpen i vardagsrummet tillhör nuvarande arrendator).

  • Mark: Morän
  • Grund: Krypgrund
  • Taktyp: Takpannor
  • Fasadtyp: Stående träpanel
  • Fönster: 2-glasfönster
  • Bjälklag: Trä
  • Vatten: Djupborrad brunn
  • Avlopp: Enskilt avlopp
  • Uppvärmning: Värmepump luft/luft samt direktel och kakelugn.
  • Skorstenstyp: Murad skorsten

   • Vid sjön (anläggning 4, 5 och 6)
    Allmän information
   • Vid sjön: 2 st bryggor varav den västra delas. (anläggning 4) "Smedjan" - en enkel sjöbod (byggnad 5) En liten "brandbod" (byggnad 6)

    • Jordkällare (byggnad 7)
     Allmän information
    • En gedigen jordkällare med stenvalv och överbyggnad med tegeltak.

     • Bystugan (Byggnad 8)
      Allmän information
     • i Bystugan om ca 70 m2 finns en gårdsbutik där arrendatorn har möjlighet att sälja sina produkter samt en alltid öppen raststuga för turister. På loftet finns förutom magasinsförråd ett inrett gästrum / gårdskontor

      • TC (byggnad 9)
       Allmän information
      • TC för besökande på ön

       • Stall / Ladugård / Hönshus (Byggnad 10)
        Allmän information
       • Äldre ladugård med skull-överbyggnad. Byggnadsyta om tot ca 175 m2. Stallet har en egen ingång på den västra gaveln och dess bruksarea är ca 30 m2. Stallet är inrett med två enkla hästboxar och har en invändig takhöld om ca 2,3 m. Ladugårdsdelen har sin äldre inredning kvar och används främst som förråd. Bruksarean är ca 75-100 m2. Den invändig takhöjden är ca 2,1 m. På den östra gaveln finns hönshuset. Skullen är inredd med en ribbgolvstork. Ladugården försörjs med vatten från en egen intilliggande brunn.

        • Loge (Byggnad 12)
         Allmän information
        • Timrad byggnad om ca 125 m2. I gårdens gamla loge kan man föreställa sig hur säden tröskades med slagor på hösten och hur höet togs hit över isen från utmarkernas ängslador på vintrarna. Numera används logen som utställningslokal, där öns historia illustreras och berättas för de besökande.

         • Såghuset (byggnad 13)
          Allmän information
         • I denna byggnad finns fortfarande den gamla sågen.

          • Vagnslider och Verkstad (Byggnad 14)
           Allmän information
          • Utgörs av en maskinhall med öppen långsida samt en varmbonad verkstadsdel. total byggnadsyta om ca 190 m2

           • Fårhus, hötork och vagnslider (byggnad 15)
            Allmän information
           • Fårhuset (se bifogad planskiss bland bilagorna) håller ca 170 m2 bya. Lösdrift med djupströbädd på delvis gjutet golv och delvis på berghäll. Utfodringsgång utmed en långsida samt en yta med plats för lammboxar och foderberedning. Hötorken är byggd i fårhusets förlängning och håller ca 70-80 m2 . Vagnslidret, som är byggt i vinkel med de övriga delarna, håller ca 135 m2. Vid fårhusets långsida finns en vattentäkt med ett pump-och hydrofor-rum för djurens vattenförsörjning. (Tak-rälsen i fårhuset samt hö-ejektor tillhör nuvarande arrendator).

            • Lösdriftsladugård (Byggnad 16)
             Allmän information
            • Lösdriftsstallet som håller en byggnadsyta om ca 140-150 m2, byggdes 2008 och inrymmer en ligghall som kan delas av i tre separata boxar samt en skrapgång och en utfodringsgång med eluppvärmda vattenkoppar utmed långsidan. Stallet är anpassat för att rymma 15 nötkreatur (dikor). Planskissen i bilagorna visar en principskiss och är inte en exakt avbildning av det verkliga stallet.

             • Gödselplatta under tak (Byggnad 18)
              Allmän information
             • Gödselplattan om ca 100 m2 med gjutet golv och väggar är överbyggd med ett tak och har ett avlopp där ev. urin och lakvatten leds till en sluten kammare.

              • Sjöbod (Byggnad 18)
               Allmän information
              • Sjöbod. Denna bod ligger i anslutning till en av gårdens angöringsplatser för transportfärja.

               • Ängslador (Byggnaderna 19, 20 och 21)
                Allmän information
               • Byggnad 19 är ängsladan på Gränö. Byggnad 20 är ängsladan på Lisslö Byggnad 21 är ängsladan på Västerholmen.

               Fastighetsuppgifter

               Arealuppgifter

               Arrendet omfattar totalt ca 87 hektar fördelat på : ** ca 7 ha åkermark + ca 3 ha åker på privatägd mark som stiftelsen arrenderar. (All åker är samlad på Hjälmö) ** ca 59 ha bete. (Varav ca 6,5 ha slåtteräng, 8 ha hagmark, 3,5 ha mosaikbete, 41 ha stödberättigat skogsbete). ** ca 20 hektar ej stödberättigat skogsbete. Av ovanstående arealer arrendemark finns ca: 12 ha på Hjälmö, 10 ha på Gränö, 20 ha på Stora Hästnacken, 8 ha på Västerholmen, 14 ha på Lisslö och 23 ha på Träskö Storö Redovisade arealer är uppskattade.

               Naturreservat.

               Arrendestället ingår i sin helhet i Hjälmö - Lådna Naturreservat. Ändamålet med reservatet är att bevara och vårda ett skärgårdslandskap med ett levande, småskaligt jordbruk, av stor betydelse för friluftslivet. Vissa delar av skogsmarken skall bevaras för fri vegetationsutveckling för att dels främja utvecklingen av en art- och individrik flora och fauna dels pedagogiskt visa hur en urskogsartad skog ser ut i jämförelse med en "skött skog". Ändamålet skall skyddas genom att : - bevara landskapskaraktären genom att även fortsättningsvis bruka områdets öppna marker - bevara en för friluftslivet attraktiv skog genom att ett småskaligt skärgårdsjordbruk bedrivs - några mindre områden av relativt orörd skog lämnas för fri vegetationsutveckling mot urskog. All mark inom arrendet skall brukas inom ramen för reservatets skötselplan. Reservatsföreskrifter och övrig information finns att hämta som pdf-fil under "bilagor".

               Historik

               • På 15- och 1600-talen vet man att det fanns det 1 gård på Hjälmö. • 1719 drabbades Skärgården av de ökända "Rysshärjningarna" och på Hjälmö brändes öns enda gård ned. • år 1755 delas Hjälmö´s marker upp i ett storskifte. Tre nya gårdar uppstår och från att det 1755 har bott 6 personer på ön så växer befolkningen raskt till 23 personer på bara några år. • Under 1800-talet omvandlas gårdarnas ängsmarker alltmer till odlingsbar åkermark. År 1860 genomfördes ett laga skifte och gårdarnas tidigare så utspridda marker blev bättre samlade. Det var då som gårdarnas bostäder fick den placering de har i dag och säkerligen sina namn: Västergården, Mellangården och Östergården. I slutet av 1800-talet klövs Östergården i två delar och gården Ängsudden blir till. Ön har nu 4 gårdar. • På 1900-talet tar industrialiseringen fart och många av skärgårdens unga sökte sig till Stockholm för arbete. Skärgården börjar avfolkas. Men samtidigt som det sker börjar också fler semesterfirande stockholmare att hitta ut till Hjälmö. Mycket tack vare Waxholmsbolaget som startade sin trafik till Hjälmö i början av 1900-talet och kanske än mer tack vare 1933 års semesterreform där alla anställda gavs rätt till två veckors semester. • I takt med 50- , 60- och 70-talens krav på lantbrukets rationalisering så tappar skärgårdens gårdar i lönsamhet och därmed i betydelse för de bofastas försörjning. På Hjälmö hade Västergårdens arrendator sagt upp sig och markerna stod helt obrukade på 60-talet. • På 70-talet bryts den nedåtgående trenden med avflyttning och antalet bofasta på Hjälmö börjar åter att öka. Behovet av hantverkare och andra servicefunktioner ökar tack vare alla sommarboende och i svallet av den "gröna vågen" började många unga åter söka sig ut på landsbygden. • 1967 köper Skärgårdsstiftelsen Västergården på Hjälmö. Förutom hela Västergården förvärvade stiftelsen även delar av Östergården och blev därigenom även ägare till marker på öarna Gränö, Lisslö och Västerholmen. Västergården blev bas för stiftelsens hela skötselorganisation i området. En restaurering av markerna påbörjas. Man tog bort vindfällen, röjde fram ängar och åkrar och tillskapade skogsbryn. Man rensade och grävde upp gamla diken. Åkermarken plöjdes åter och brukades för att få bort rötter och stubbar. Nya stängsel sattes upp runt tomter och privatägd mark så att djuren åter kunde beta på ängar och i skog som i gamla tider. • 1991 bildas naturreservatet Hjälmö-Lådna av Stiftelsens alla öar och vatten i området. En total areal om 1370 hektar, varav landareal 670 hektar. • I början av 2000-talet bor det 14 vuxna och fyra barn på ön. Dessutom ett 50-tal fritidsboende. Västergården drivs helt ekologiskt. På gården finns ett sextiotal Gottlandsfår och 5-10 nötkreatur av rasen Fjällnära boskap. Ovanstående historik är till största delen ett axplock från och inspirerad av den utställning som finns i Västergårdens timrade loge och som är har tillkommit genom ett EU-projekt där nuvarande arrendatorer var mycket engagerade.

               Jakt och fiske

               Ingår ej i arrendet

               Visning

               Gården visas av mäklaren och en representant för markägaren efter överenskommelse och efter din intresseanmälan med en kort presentation av dig och ditt intresse för detta arrende. Kontakta mäklaren på mail: johannes@stadochland.se eller på telefon 0708 - 13 32 23

               Villkor

               I samband med din intresseanmälan för visning skall en enkel presentation av dig och din utbildning och bakgrund samt ditt intresse för detta arrende lämnas. Efter genomförd visning och vid fortsatt intresse skall en beskrivning av din tänkta verksamhet och en affärsplan presenteras. Likaså intyg på tidigare utbildningar och/eller erfarenheter med eventuella referenser lämnas. (I det fall flera intressenter med liknande kvalifikationer anmäler sitt intresse, så kan det vara bra att även lämna ett indikativt bud på arrendet i sin affärsplan) Erfarenhet av praktiskt jordbruk och djurhållning eller motsvarande minst 40 veckors lantbruksutbildning är ett krav. Jordägaren förbehåller sig fri prövningsrätt på inkomna intresseanmälningar och indikativa bud.

               Arrende

               Arrendet upplåts med en avtalsperiod om 5 år från den 14 mars 2024, eller enligt överenskommelse. Arrendet betalas i förskott mot faktura senast den 13 mars varje arrendeår. Arrendets gränser framgår av bifogade fastighetskartor och blockkartor. Då arrendestället i sin helhet ingår i Hjälmö-Lådna Naturreservat skall jordbruket bedrivas enligt gällande skötselplan. Arrendestället tillträds med vall. Gårdsstöd och andra stöd som kan utgå för naturvård m.m. och som är kopplat till jordbruksdriften och arrendatorns insatser, tillfaller arrendatorn. Arrendesyn skall hållas vid tillträdet. Efter inkommen intresseanmälan får intressenter ta del av ett förslag på arrendekontrakt.

               Tillträde

               Tidigast 14 mars 2024

               Övriga rättigheter och belastningar
               • Gemensamhetsanläggning: VÄRMDÖ HJÄLMÖ GA:2

               • Gemensamhetsanläggning: VÄRMDÖ HJÄLMÖ GA:1

               • Rättigheter förmån: Avtalsservitut: LASTAGEPLATS MM - SE BESKRIVNING

               • Rättigheter last: Officialservitut: BÅT,BAD,BRYGGA

               • Rättigheter last: Officialservitut: BÅTPLATS

               • Samfällighet: VÄRMDÖ HJÄLMÖ S:6

               • Samfällighet: VÄRMDÖ HJÄLMÖ S:7

               • Samfällighet: VÄRMDÖ HJÄLMÖ S:8

               Övrigt

               Waxholmsbolagets turlista hittar du här : https://waxholmsbolaget.se/bryggor-och-resmal/mellersta/hjalmo Båttaxi kan vara ett alternativ om turlistan inte passar: https://www.resarosjotaxi.se/