Sålt

Del av Haberga 1:5 (Nipparbol 101)

Ca. 16,5 ha skogsmark och bete försäljs genom fastighetsreglering. Området utgörs av ca 3 ha betesmark, 8 ha hygge med frötallar, 4 ha ungskog (15-20 år) och 1 ha äldre skog. Totala virkesförrådet är ca 850 m²sk. Köparen måste ha egen jordbruksfastighet till vilken marken kan regleras. Området försäljs genom anbud lämnas till mäklaren senast den 15/12-2019, med fri prövningsrätt för säljaren.

Del av Haberga 1:5 (Nipparbol 101)
Startpris: 540 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Lantbruk
Adress: Del av Haberga 1:5 (Nipparbol 101)
Totalareal: 16,50 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Anna Svensson

tel: 0704-969310

email: anna@stadochland.se

Ca. 16,5 ha skogsmark och bete en mil från Alunda

Ca. 16,5 ha skogsmark och bete försäljs genom fastighetsreglering. Området utgörs av ca 3 ha betesmark, 8 ha hygge med frötallar, 4 ha ungskog (15-20 år) och 1 ha äldre skog. Totala virkesförrådet är ca 850 m²sk. Köparen måste ha egen jordbruksfastighet till vilken marken kan regleras. Området försäljs genom anbud lämnas till mäklaren senast den 15/12-2019, med fri prövningsrätt för säljaren.

Areal

Arealen är endast en uppskattning och fastställs av lantmäteriet i samband med förrättningen. Den totala arealen på fastigheten idag är 189.115 m² enligt lantmäteriet. Fastighetsägaren önskar behålla 2 ha av marken runt gårdscentrum, enligt bifogad karta. Fördelning av olika markområden och virkesvolym är ungefärliga och köparen ansvarar för att själv besikta mark och skog på fastigheten.

SKOGSMARK

Areastorlek : 13,0 ha

Areabeskrivning : 13 ha skogsmark varav ca 8 ha är hygge med frötallar, ca. 4 ha är ungskog och 1 ha är äldre skog. Totalt virkesförråd uppskattningsvis 850 m²sk.

Betesmark

Areastorlek : 3,0 ha

Areabeskrivning : 3 ha betesmark som för närvarande ligger i träda.

Summa taxeringsvärde

354 000 SEK

Fastighetsuppgifter

Jakt

Jakten är för närvarande upplåten. Jakträtten tillfaller nya/blivande fastighetsägaren i samband med tillträdet.

Besiktning och undersökningsplikt

Virkesvolymen är endast en uppskattning och köparen ansvarar själv för besiktning av fastighetens skog och mark.

Fastighetsreglering

Området kan endast förvärvas genom fastighetsreglering till annan fastighet i närområdet, då det på grund av sin storlek ej kan bilda egen fastighet. Köparen svarar för kostnaderna i samband med fastighetsregleringen. Fastigheten försäljes fritt från inteckningar.

Övriga rättigheter och belastningar
  • Rättigheter last: Officialservitut: Rätt att använda och underhålla befintlig väg litt v och x - Väg

  • Rättigheter förmån: Officialservitut: Rätt att använda och underhålla befintlig väg, litt x - Väg