Brännbol

Brännbol
Pris: 2 500 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Lantbruk
Adress: Brännbol
Totalareal: 16,06 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Susanne Berglund Aléx

tel: 0704-978474

email: susanne@stadochland.se

Jord och skogsfastighet, ca 16 ha med förhandsbesked om nybyggnation av småhus.

Blivande hästgård? Drömmer du om att bygga din egen hästgård finns nu ett vackert markområde om ca 16 ha till salu. Fastigheten är belägen i Brännbol i Faringe, ca 3 mil öster om Uppsala och har ett idylliskt läge med åkermark omgivet av skyddande skog. Åkermarken, ca 7 ha är insådd med vall vilket lämpar sig utmärkt som betesmark och för hö/ hösilage. Förhandsbesked finns för lokalisering av nybyggnation av ett bostadshus med garage och förrådsbyggnad. Byggnation På fastigheten finns en äldre ekonomibyggnad som delas mellan två fastigheter (Faringe-Täby 1:2 och 4:1, Brännbol). Ladudelen tillhör denna fastighet därutöver finns en äldre smedja på fastigheten. Marken ligger i anslutning till flera hästgårdar, varav granngården har ett ridhus. Bra pendlingsläge både till Arlanda/Stockholm och Uppsala. Välkommen att kontakta ansvarig mäklare.

BYGGNADER
 • Byggnad 1
  Allmän information
 • Taxeringsvärde byggnad: 38 000 SEK
 • Byggnads area: 80 m²

INTECKNINGAR
 • Inteckningar: 4

 • Totalt belopp: 256 000 SEK

Summa taxeringsvärde

542 000 SEK

Fastighetsuppgifter

Förhandsbesked

Lokaliseringsprövning förnybyggnation är inskickad till Uppsala kommun. Besked väntas i början av juni.

Besiktning och undersökningsplikt

Besiktning och undersökningsplikt Köparen har enligt Jordabalken en långtgående undersökningsplikt. Fastighetsbeskrivning från mäklaren skall endast ses som ett hjälpmedel vid besiktning av egendomen och det åligger dig som köpare att själv eller med sakkunnig hjälp att noga kontrollera fastigheten innan budgivning sker, se Jordabalken 4 kap.19 §.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Stödrätter

Stödrätter ingår i fastighetsöverlåtelsen.

Visning

Fastigheten får besökas på egen hand.

Tillträde

Tillträde efter överenskommelse.

Övriga rättigheter och belastningar
 • Rättigheter last: Avtalsservitut: Starkströmsanläggning mm - Se beskrivning

 • Samfällighet: UPPSALA FARINGE-TÄBY S:1(väg)

 • Samfällighet: UPPSALA FARINGE-TÄBY S:2 (Väg)

 • Samfällighet: UPPSALA FARINGE-TÄBY S:3(väg)

 • Avtalsservitut STARKSTRÖMSANLÄGGNING MM

FÖRSÄLJNINGSSÄTT

Försäljningsförutsättningar Visning Ingen visning av fastigheten är planerad utan markerna får besökas på egen hand men hänsyn bör tas till boende vid Brännbol 1:2. Vid besök av fastigheten parkera bilen på lämplig plats och utanför tomtgräns till Brännbol 1:2.

KARTA