Brännbol

Brännbol
Pris: 2 500 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Lantbruk
Adress: Brännbol
Totalareal: 16,06 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Susanne Berglund Aléx

tel: 0704-978474

email: susanne@stadochland.se

Jord och skogsfastighet om ca 16 ha- blivande hästgård.

Blivande hästgård? Drömmer du om att bygga din egen hästgård finns nu ett vackert markområde om ca 16 ha till salu. Fastigheten är belägen i Brännbol i Faringe, ca 3 mil öster om Uppsala och har ett idylliskt läge med åkermark omgivet av skyddande skog. Åkermarken, ca 7 ha är insådd med vall vilket lämpar sig utmärkt som betesmark och för hö/ hösilage. Förhandsbesked är sökt för lokalisering av nybyggnation av ett bostadshus med garage och förrådsbyggnad men ännu inte beviljat. Antas bli klart i mitten av maj. Byggnation På fastigheten finns en äldre ekonomibyggnad som delas mellan två fastigheter (Faringe-Täby 1:2 och 4:1, Brännbol). Ladudelen tillhör denna fastighet därutöver finns en äldre smedja på fastigheten. Marken ligger i anslutning till flera hästgårdar, varav granngården har ett ridhus. Bra pendlingsläge både till Arlanda/Stockholm och Uppsala.

BYGGNADER
 • Byggnad 1
  Allmän information
 • Taxeringsvärde byggnad: 38 000 SEK
 • Byggnads area: 80 m²

INTECKNINGAR
 • Inteckningar: 4

 • Totalt belopp: 256 000 SEK

Summa taxeringsvärde

542 000 SEK

Fastighetsuppgifter

Förhandsbesked

Lokaliseringsprövning förnybyggnation är inskickad till Uppsala kommun. Besked väntas i mitten av maj.

Besiktning och undersökningsplikt

Besiktning och undersökningsplikt Köparen har enligt Jordabalken en långtgående undersökningsplikt. Fastighetsbeskrivning från mäklaren skall endast ses som ett hjälpmedel vid besiktning av egendomen och det åligger dig som köpare att själv eller med sakkunnig hjälp att noga kontrollera fastigheten innan budgivning sker, se Jordabalken 4 kap.19 §.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Stödrätter

Stödrätter ingår i fastighetsöverlåtelsen.

Övriga rättigheter och belastningar
 • Rättigheter last: Avtalsservitut: Starkströmsanläggning mm - Se beskrivning

 • Samfällighet: UPPSALA FARINGE-TÄBY S:1(väg)

 • Samfällighet: UPPSALA FARINGE-TÄBY S:2 (Väg)

 • Samfällighet: UPPSALA FARINGE-TÄBY S:3(väg)

 • Avtalsservitut STARKSTRÖMSANLÄGGNING MM

FÖRSÄLJNINGSSÄTT

Försäljningsförutsättningar Visning Ingen visning av fastigheten är planerad utan markerna får besökas på egen hand men hänsyn bör tas till boende vid Brännbol 1:2. Vid besök av fastigheten parkera bilen på lämplig plats och utanför tomtgräns till Brännbol 1:2. Försäljningsförfarande Fastigheten försäljes genom skriftlig intresseanmälan till en prisidé om 2,5 miljoner kronor. Intresseanmälan sker skriftligen antingen via e-mail eller per post, lämpligast på bifogad blankett och med bankreferens och eventuella förbehåll. Efter anmälningstidens utgång påbörjas en öppen budgivning mellan de, av säljaren godkända, intressenter som inkommit med anmälan. Intresseanmälan med anbud. Skriftlig intresseanmälan med anbud skall vara tillhanda hos Stad & Land senast kl. 18.00 den 20 maj 2022.