STAD&LAND
Vi förmedlar fastigheter i Uppsala län och i Mälardalen med omnejd.
Specialiserade på jord/skogsegendomar, hästgårdar.

         Vi är fyra mäklare som tidigare varit verksamma inom en av Sveriges mäklarkedjor,

 Svensk Fastighetsförmedling med specialkontor inom Jord- och Skogsegendomar. 

Kontoret startade 1957 och efter 60 år inom kedjan

               bestämde vi att fortsätta under ett nytt varumärke med

                målsättning att våra kunder vare sig man bor på landet, i stan eller har en fastighet långt från sin bostad

 ska kunna vända sig till oss gällande försäljning, värdering eller rådgivning.

                                           

Följ oss på Instagram och Facebook.


Mars

Nyheter gällande jordbrukarstöd 2023

Från 2023 har jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU fokus på miljö och hållbarhet samt konkurrens­kraftiga företag. Mycket är sig likt från tidigare år, men det finns också en del nyheter. Sista dag att söka är den 13 april. Gårdsstöd 2023 Gårdsstödet är ett arealbaserat inkomststöd och du måste ha minst 4 hektar jordbruksmark för att få gårdsstöd. Du behöver inte längre ha stödrätter för att få gårdsstöd. De tidigare stödrätterna som har genererats förlorar sitt värde och går inte heller att lösa in. Du som äger, hyr eller hyr ut stödrätter behöver inte göra någonting särskilt med anledning av att stödrätterna försvinner. Förgröningsstödet, som tidigare var en del av gårdsstödet, finns inte kvar 2023. I stället införs 1 åriga miljö- och klimatersättningar. Gårdsstödet är cirka 145 euro per hektar. Det exakta stödbeloppet fastställs på hösten inför utbetalning och beror på hur många som söker stödet. Intervallet som stödbeloppet kan hamna inom är 130–155 euro per hektar. Gårdsstödet bestäms i euro, men du får det utbetalt i svenska kronor. Växelkursen fastställs av Europeiska centralbanken den sista bankdagen före den 1 oktober. Alla som får gårdsstöd får cirka 15,4 euro extra per hektar för de första 150 hektaren jordbruksmark som man får gårdsstöd för. Det är en omfördelning av stöd som ska öka inkomsterna hos de företag som har störst behov av stöd. Du kan bara söka gårdsstöd för jordbruksmark som du brukar och sköter. Som jordbruksmark räknas åkermark, betesmark och slåtteräng. Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida. SKA DU SÄLJA? Är det läge att sälja eller sitta still i båten? Vi på Stad&Land ser att det finns goda chanser att göra en lyckad bostadsaffär men det finns saker att tänka på. Vi erbjuder en kostnadsfri muntlig värdering och ger dig råd och tips på på ågärder för att du ska göra en lyckad fastigetsaffär. Vi vet att det alltid lönar sig med god framförhållning. Bäst förberedd ger alltid det bästa resultatet. VÄRDERING Det kan även vara aktuellt att se över sina räntekostnader och att få en ny marknadsvärdering av sin egendom. Välkommen att kontakta oss så ger vi dig vår syn på marknadsläget.

VI FÖRMEDLAR I UPPSALA OCH OMKRINGLIGGANDE LÄN

NYTT HOS STAD&LAND FASTIGHETSMÄKLARE

Vårt mål är att överträffa dina förväntningar!